Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin asiantuntija

Identitetsbevis som banken accepterar

När du öppnar banktjänster samt när du uträttar bankärenden behöver du ett giltigt, officiellt identitetsbevis. Identitetsbeviset får inte heller vara skadat, och det måste vara möjligt att identifiera dig med hjälp av bilden i identitetsbeviset.

Identitetsbevis vid ärenden som gäller webbtjänster och beviljande av kredit 

För ärenden som gäller stark autentisering och beviljande av kredit kan du använda följande handlingar för att identifiera dig:

  • Identitetskort utfärdat av en myndighet i en EU- eller EES-medlemsstat, Schweiz eller San Marino.
  • Identitetskort för utlänning eller identitetskort för minderårig utfärdat av de finländska polismyndigheterna 
  • Pass utfärdat av en myndighet i en EES-medlemsstat, Schweiz eller San Marino
  • Giltigt pass eller diplomatpass som utfärdats av en annan utländsk myndighet och som duger som resehandling. 

Identitetsverifiering vid andra bankärenden

Om ditt ärende inte gäller en ny kundrelation, stark autentisering eller beviljande av kredit kan din identitet även verifieras med ett körkort som utfärdats efter 1.10.1990, utöver de handlingar som anges ovan.

Körkortet får dock inte vara ett temporärt, tillfälligt eller elektroniskt körkort, ett utbytt körkort (kod 70 i datafältet Särskilda villkor) eller ett körkort som utfärdats till en utländsk medborgare. Kortet måste vara av plast. Ett äldre s.k. papperskörkort accepteras inte som identitetshandling för pålitlig identifiering av en kund.

 

Läs mer