Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin asiakas

Företagets betalningar inom och utanför Finland

Genomför företagets betalningar smidigt och säkert.

SEPA-kontoöverföringar 

Betalningar i euro genomförs smidigt i form av vanliga kontoöverföringar till banker i Finland och Europa. Som EU-land ingår Finland i det gemensamma eurobetalningsområdet, SEPA (Single Euro Payments Area). Med SEPA-kontoöverföringar är det möjligt att betala alla betalningar i euro inom det gemensamma eurobetalningsområdet. 

Kontoöverföringar mellan OmaSp:s kunder förmedlas i realtid. OmaSp förmedlar i regel SEPA-kontoöverföringar mellan banker under samma dag som överföringarna görs. Observera att betalningar till andra banker endast förmedlas på vardagar. Betalningar som görs under veckoslut eller söckenhelger förmedlas till andra banker följande vardag. 

I SEPA ingår 36 länder 

SEPA-kontoöverföringar kan göras till följande EU-länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike samt EES-länderna Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Storbritannien och Vatikanstaten.

Hur gör jag utlandsbetalningar med ett företagskonto?

I OmaSp:s företagsnätbank kan du göra utlandsbetalningar i euro eller annan valuta på samma sätt som om du betalade inom Finland, d.v.s. med funktionen Ny betalning. Du kan också besöka ditt lokalkontor för att få service. För betalningar debiteras en serviceavgift enligt prislistan.Observera att vid utlandsbetalningar levereras betalningsordern vanligtvis inom några dagar.

Med utlandsbetalningar avses betalningar i en annan valuta än euro eller betalningar utanför SEPA-området (EU-länderna samt Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz och Vatikanstaten). Något som också räknas som utlandsbetalningar är exempelvis betalningar i USA-dollar till finländska banker.

Du kan betala och ta emot utlandsbetalningar i följande valutor: AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, HKD, JPY, NOK, NZD, PLN, SEK, SGD, USD, ZAR.Aktuella valutakurser och Valutaväxlaren hittar du i företagsnätbanken under Tillgångar, bland verktygen i fliken Medel.

För att göra en utlandsbetalning behöver du mottagarens kontonummer, namn och adress samt vid betalning utanför Europa även namnet på och adressen till mottagarens bank.

Om ditt företag tar emot utlandsbetalningar ska du ange IBAN-kontonumret för ditt företagskonto samt OmaSp:s kontaktuppgifter till avsändaren.

Central Bank of Savings Banks Finland Plc.
Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki, Finland
BIC/SWIFT (code): ITELFIHH
Intermediary Bank: Aktia Bank Plc.
BIC/SWIFT (code): HELSFIHH

Betalningar i euro som skickas utanför SEPA-området samt alla betalningar i utländsk valuta betalas via funktionen Ny betalning i OmaSp:s företagsnätbank.  I företagsnätbanken kan du göra en utlandsbetalning till ett motvärde av högst 20 000 euro. Genom materialöverföring för företag kan du skicka ännu större belopp utomlands utan någon övre gräns.  Mottagaren får i regel betalningen inom en vecka. Om du vill att betalningen genomförs skyndsamt kan du välja betalningssättet Expressorder i Ny betalning, eller så markerar du betalningen som Expressbetalning i materialet.

För utlandsbetalningar finns tre kostnadstyper: SHA, OUR och BEN. Valet av kostnadstyp avgör huruvida det är avsändaren eller mottagaren som betalar serviceavgiften för betalningen. Serviceavgifternas belopp framgår i bankens gällande prislista.

SHA (shared)-kostnad 
SHA innebär delade kostnader. Avsändaren och mottagaren betalar då sina egna bankers serviceavgifter enligt bankernas prislistor. Vid betalningar inom SEPA används delade kostnader.

OUR-kostnad
OUR innebär att mottagaren inte betalar några kostnader för betalningen, utan avsändaren betalar serviceavgiften för sin egen bank samt en extra kostnad som även täcker mottagarens serviceavgift.

BEN (beneficiary)-kostnad
BEN innebär att samtliga kostnader betalas av mottagaren. Mottagaren betalar då både sina egna och avsändarens kostnader.