Hoppa till huvudinnehåll
OmaSp:n konttori

Tjänsten OmaTunnistus

Se till att du kan använda tjänsterna smidigt via nätet. Tjänsten OmaTunnistus är en lösning för förmedlingstjänster som erbjuder stark autentisering.

Erbjud dina kunder en identifieringstjänst

Det nationella förtroendenätet är ett system för elektronisk identifiering som utgörs av leverantörer av identifieringstjänster som utfärdar verktyg för stark autentisering samt parter som tillhandahåller förmedling av identifiering. Syftet är att se till att företag bara behöver teckna ett avtal för att få tillgång till autentiseringar från alla som utfärdar stark autentisering, vilket i praktiken innebär autentiseringar från banker och teleoperatörer.

OmaSp deltar i förtroendenätet som leverantör av identifieringsverktyg. Vi erbjuder våra privatkunder verktyg för stark autentisering (nätbankskoder), och till tjänsteleverantörer av identifieringsförmedling tillhandahåller vi tjänsten OmaTunnistus.

Med OmaTunnistus får din förmedlingstjänst tillgång till ett OpenID Connect-gränssnitt som följer internationella standarder, uppfyller lagkraven och gör identifiering i webbtjänster säkert. Fyll i avtalsuppgiftsformuläret om du vill ta i bruk OmaTunnistus i din förmedlingstjänst.

Formulär för OmaTunnistus

Fördelarna med OmaTunnistus för ditt företag 

 • Identifiering görs med OmaSp:s nätbankskoder. 
 • Banken identifierar kunden åt e-tjänsten. 
 • Det är enkelt och säkert för kunden att identifiera sig. 
 • Identifiering kan utföras när som helst på dygnet. 
 • Företaget behöver bara teckna ett avtal med en tjänsteleverantör av identifieringsförmedling. I enlighet med förtroendenätet är leverantören av identifieringsverktyget skyldig att upplåta identifieringsverktyget för förmedling till samtliga registrerade tjänster för identifieringsverktyg till det lagstadgade priset. 

Registrerade leverantörer av förmedlingstjänster

Om du vill erbjuda dina kunder möjlighet att identifiera sig i din webbtjänst räcker det att du avtalar om en identifieringstjänst med en förmedlingsleverantör som är registrerad i förtroendenätet. Det är inte längre nödvändigt att upprätta enskilda avtal och kontakter med alla banker. Du hittar de registrerade förmedlingstjänsterna på webbplatsen för Transport- och kommunikationsverket Traficoms cybersäkerhetcenter.

Tjänsten OmaTunnistus finns tillgänglig hos följande tjänster för identifieringsförmedling: 

 • Danske Bank A/S, Filial i Finland 
 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 
 • Nets Branch Norway 
 • Nordea Bank Abp 
 • OP Andelslag 
 • Telia Finland Abp 
 • Elisa Abp 
 • Signicat AS 
 • Nets Denmark A/S, Filial i Finland

Katso myös