Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin asiantuntija

Hållbara utvecklingsmål

FN:s medlemsländer har förbundit sig till verksamhetsprogrammet för hållbar utveckling och dess mål (Sustainable Development Goals, SDG), som styr främjandet av hållbar utveckling. Vi har förbundit oss att stöda alla dessa mål och vi har identifierat de fem mest väsentliga, som vi kan särskilt främja med vår verksamhet.

Målsättning 3

Garantera ett hälsosamt liv och välfärd för människor i alla åldrar. Vi satsar på att främja våra kunders välfärd och hälsa genom att trygga tillgången till bank- och finansieringstjänster på ett ekonomiskt hållbart sätt. Utöver personalens fysiska välmående strävar vi också efter att främja den mentala hälsan.

Målsättning 4

Garantera alla en öppen, jämlik och högkvalitativ utbildning samt livslånga inlärningsmöjligheter. Vi stöder våra medarbetares karriärutveckling genom kontinuerlig kompetensutveckling och utbildning. Dessutom främjar vi barns och ungas välfärd och ekonomiska kunskaper genom att delta i olika program som lär ut ekonomiska kunskaper.

Målsättning 8

Främja en hållbar ekonomisk utveckling för alla, full och produktiv sysselsättning och anständiga jobb. Vi främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och produktiv sysselsättning genom att rekrytera medarbetare i hela landet. Vi erbjuder praktik- och sommarjobbsplatser samt deltar bland annat i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb.

Målsättning 9

Bygga en hållbar infrastruktur och främja hållbara industrier och innovationer. Vi är med och bygger hållbar infrastruktur och främjar hållbara industrier och innovationer genom att vara samarbetspartner åt flera olika företagare. Vi förbättrar småföretagens ställning och möjligheter på marknaden. 

Målsättning 17

Stärka verkställandet av hållbar utveckling och globalt partnerskap. Vi är med och stärker verkställandet av hållbar utveckling genom att samarbeta med olika aktörer för att uppnå ett mera hållbart Finland. Vi samarbetar till exempel med Talous ja Nuoret TAT för Företagarbyns del och med utbildningscentret SEDU för Oma Onnis del.

FN:s mål för hållbar utveckling

FN:s har totalt 17 mål för hållbar utveckling Delmålen är totalt 169.

FN:s verksamhetsprogrammet

Läs mer