Hyppää pääsisältöön
Oma Säästöpankin asiakas

Pankkikortti ja -tili lapselle

Pankkikortti lapselle voidaan tilata vanhempien suostumuksella, kun lapsi on valmis harjoittelemaan itsenäistä rahan käyttöä. Pankkitili lapselle jo ennen ensiaskeleita.

Tilin avaaminen lapselle

Kun perheeseenne saapuu pienokainen, voidaan tili lapselle avata heti, kun lapsi on saanut nimen ja se löytyy väestörekisterijärjestelmästä. Oma tili on pienellekin lapselle tarpeen esimerkiksi lahjarahojen tallettamista varten. Myöhemmin oma tili ja siihen liitetty pankkikortti on lapselle tärkeä väline taloustaitojen ja rahankäytön opetteluun. Lapsen vanhempina päätätte, milloin lapsi on valmis käyttämään pankkipalveluita itsenäisesti. Teillä vanhempina on aina vastuu alaikäisen lapsen pankkipalveluiden käytöstä.  

Lapsen ensimmäinen tili 

Alaikäisen tilin voivat avata lapsen huoltajat yhdessä tai huoltajien valtuuttama henkilö. Ensimmäiseksi tiliksi lapselle sopii käyttötili tai säästötalletustili, jotka voidaan liittää vanhempien verkkopankkiin. Käyttötiliin voidaan lapsen kasvaessa liittää myös ensimmäinen oma pankkikortti. Jos vanhemmat tai esimerkiksi isovanhemmat tai kummit haluavat kerryttää lapselle pesämunaa tulevaisuuteen, kannattaa tutustua vaihtoehtoihin lapselle säästämisestä. 
 
Jos teillä on lapsen yhteishuoltajuus, avaatte yhdessä tilin lapselle ja molemmat saavat käyttöoikeuden lapsen tiliin. Pankkiasioiden hoidosta täytetään kummankin vanhemman allekirjoittama valtakirja alaikäisen pankkiasioiden hoidosta. Tilin käyttöoikeuksia voitte rajata yhteisellä päätöksellä. On esimerkiksi mahdollista, että vain toinen vanhemmista käyttää tiliä, tai että rahan nostaminen tililtä vaatii kummankin vanhemman hyväksynnän. Jos olet yksinhuoltaja, sinulla on automaattisesti yksin käyttöoikeus lapsen tiliin.  

Lapsen tullessa täysi-ikäiseksi vanhemmilla ei ole enää oikeutta käyttää lapsen pankkipalveluita tai nähdä lapsen tilitietoja. Lapsen tilillä olevat varat ovat aina lapsen omaisuutta, ja täysi-ikäiseksi tullessaan lapsi päättää itse varojen käytöstä.  

Oma Säästöpankin asiantuntija

Oma pankkikortti lapselle 

Alaikäiselle pankkikortti voidaan myöntää vanhempien suostumuksella. Moni vanhempi miettii, minkä ikäiselle ensimmäisen pankkikortin voi saada. Vanhemman on kuitenkin tapauskohtaisesti mietittävä, milloin lapsi on valmis harjoittelemaan itsenäistä rahan käyttöä.  

Lapsen ja nuoren turvallinen ensimmäinen pankkikortti on Visa Debit Online. Kortissa on lähimaksuominaisuus ja sillä voi nostaa rahaa pankkiautomaatista tunnusluvun kanssa. Korttia käytettäessä tilin saldo tarkistetaan automaattisesti, eli saldoa ei voi vahingossa ylittää korttiostoilla tai -nostoilla. Ostokset veloitetaan tililtä heti ja vanhempi pystyy kätevästi seuraamaan lapsen kortin käyttöä omasta verkko- ja mobiilipankistaan, kun tili on liitetty vanhemman verkkopankkiin. Kortissa ei ole luotto-ominaisuutta ja haluttaessa verkko-ostot voidaan estää tai niitä voidaan rajoittaa. 

Lapsen pankkikortin käyttö on turvallista, kun kortille asetetaan tarkat turvarajat. Korttiin tulee esimerkiksi asettaa tarkat päiväkohtaiset nosto- ja ostorajat sekä maantieteellinen rajaus kortin käytölle. Myös verkko- ja sovellusostot voidaan estää. Alaikäisen turvarajoja voidaan muokata ainoastaan pankissa ja se edellyttää molempien huoltajien suostumusta tai valtuutusta toiselle huoltajalle. 

Verkko- ja mobiilipankki lapselle 

Sille, milloin lapselle on mahdollista avata verkkopankkitunnukset, ei ole asetettu tarkkaa ikärajaa. Te vanhempina tunnette oman lapsenne ja tiedätte hetken, jolloin verkkopankin käyttöönotto on ajankohtaista. Verkkopankin avaamiseen alaikäiselle vaaditaan molempien vanhempien suostumus. Verkkopankkitunnuksilla lapsi voi tehdä sovellus- ja verkko-ostoja sekä tunnistautua verkkopalveluissa. Pankkitunnusten hankinta voikin tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi silloin, kun alaikäisen tulee tunnistautua koulupaikkaa tai opintotukea hakiessa eri verkkopalveluissa. 

Oma Säästöpankin asiantuntija

 

Lisätietoja lasten pankkipalveluista

OmaSp:ssä lasten pankkipalvelut, kuten tili, kortti ja verkkopankki ovat maksuttomia. Nuorten palveluhinnaston mukaiset alennukset ovat voimassa sen kuukauden loppuun, kun asiakas täyttää 23 vuotta. 

  1. Kun on aika avata lapselle tili, vanhemmat varaavat tapaamisen pankin asiantuntijan kanssa. Tapaamisen voi varata joko pankin konttoriin tai verkkoneuvotteluun.  
  2. Tapaamisessa on mukana alaikäisen molemmat huoltajat tai toinen huoltaja valtuutettuna valtakirjalla. Huoltajien henkilöllisyys todennetaan voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta.  
  3. Vanhemmat voivat jo ennen tapaamista tutustua valtakirjaan alaikäisen pankkiasioiden hoidosta ja halutessaan täyttää sen valmiiksi. Valtakirjalla huoltajat määrittelevät mitä sopimuksia toinen huoltaja voi tehdä ja mitä käyttöehtoja alaikäisen tilin käyttöön halutaan.  
  4. Mikäli alaikäiselle hankitaan samassa yhteydessä tilinkäyttövälineitä kuten pankkikortti tai verkkopankki, myös alaikäisellä täytyy olla mukana voimassa oleva henkilökortti tai passi.  
  5. Tilinumeron uuteen tiliin saatte heti, kun molemmat vanhemmat tai valtakirjalla valtuutettu vanhempi on alekirjoittanut tilisopimuksen. Kortti ja sen PIN-tunnus postitetaan lapsen kotiosoitteeseen. 

  • Pienellekin lapselle kannattaa puhua rahan käytöstä osana arkea. Talouskasvatuksessa on tärkeää edetä ikätasoisesti ja antaa lapsen harjoitella itsenäistä rahankäyttöä sitten, kun hän on siihen valmis. 
  • Jos esimerkiksi isovanhemmat tai kummit haluavat säästää lapselle, kannattaa vanhempien harkita esimerkiksi rahastosäästämisen aloittamista lapselle.  
  • Lapsen käyttötilillä kannattaa säilyttää rahaa vain sen verran kuin on välttämätöntä. Muistathan, että tilille on helppoa ja nopeaa siirtää rahaa OmaMobiilin tai verkkopankin kautta. 
  • Huolehdi kortin käyttörajoista. Lapsen kortille voi asettaa päivittäiset osto- ja nostorajat. Kortin käyttö kannattaa myös rajata maahan, jossa lapsi pääasiallisesti korttia käyttää. Kortin käyttörajoja voidaan aina laajentaa tarvittaessa, esimerkiksi lomamatkojen ajaksi. Lasten kortteihin korttirajoja ei kuitenkaan voi muuttaa verkko- tai mobiilipankissa vaan vanhemmat ottavat yhteyttä pankin konttoriin tai asiakaspalveluun. 
  • Huolehdi lapsen kanssa kortin PIN-tunnuksen ja verkkopankkitunnusten huolellisesta säilytyksestä. Vaikka lapsen tunnusten avaamiseen vaaditaan vanhempien suostumus, eivät vanhemmat saa käyttää lapsen tunnuksia. Lapsen tunnukset ovat ainoastaan lapsen henkilökohtaiseen käyttöön, eikä niitä saa jakaa muille.  

Katso myös