Hyppää pääsisältöön
Oma Säästöpankin asiantuntija

Merkittävimmät vastuullisuusnäkökulmat

Tunnistamme kymmenen olennaista näkökulmaa, joiden ympärille vastuullisuustyömme rakentuu. Nämä vastuullisuusnäkökulmat on määritelty koko arvoketjumme ajalta huolellisuusvelvoitetta noudattaen.

Vastuullisuusohjelmassa tunnistetut näkokulmat

Osana vastuullisuusohjelmamme päivitystä olemme tunnistaneet meille merkittävimmät vastuullisuusnäkökulmat lähitulevaisuudessa. Nämä näkökulmat on määritelty yhteiskuntaan ja sitä kautta toimintaamme vaikuttavien globaalien muutosvoimien, kiristyvän regulaation ja sidosryhmien muuttuvien odotusten kautta. 

kaavio, jossa esiteltynä OmaSp:n merkittävimmät vastuullisuusnäkökulmat

Olemme tunnistaneet yhteensä kymmenen olennaista näkökulmaa, joiden ympärille vastuullisuustyömme rakentuu. Nämä vastuullisuusnäkökulmat on määritelty koko arvoketjumme ajalta huolellisuusvelvoitetta noudattaen. Lisäksi olemme arvioineet toimintamme vaikutuksia kaksoisolennaisuuden periaatteella; olemme tunnistaneet toimintamme negatiivisen jalanjäljen lisäksi kädenjäljen eli positiivisen vaikutuksen ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. 

Näiden näkökulmien jatkuva kehittäminen ja tarkastelu ovat vastuullisuustyömme ytimessä. Kaikki tunnistetut näkökulmat ovat työmme kannalta tärkeitä. Olemme kuitenkin arvioineet, mihin näkökulmiin meidän on jatkossa kiinnitettävä erityistä huomiota toimintamme kehittämisen kannalta.
 

Katso myös