Hyppää pääsisältöön
Oma Säästöpankin asiantuntija

Globaalit muutosvoimat

Vastuullisuus on globaalien muutosvoimien ennakointia, sidosryhmien odotuksiin vastaamista ja sitä kautta uusien toimintatapojen luomista.

Ennakoimme ja varaudumme muutokseen

Vastuullisuus on finanssialalla enemmän kuin lait ja määräykset vaativat. Se on globaalien muutosvoimien ennakointia, sidosryhmien odotuksiin vastaamista ja sitä kautta uusien toimintatapojen luomista. Ajatuksena on vastuu taloudellisesta ja sosiaalisesta vakaudesta sekä ilmastosta ja ympäristöstä.

Olemme tunnistaneet ja ennakolta arvioineet, miten kiristyvä regulaatio ja muut globaalit muutosvoimat vaikuttavat yhteiskuntaan ja sitä kautta toimintaamme tulevaisuudessa. Seuraavat kuusi globaalia megatrendiä vaikuttavat toimintaamme merkittävästi. Näiden megatrendien tuomat vaikutukset ja mahdollisuudet toimivat koko toimintamme ja myös vastuullisuustyömme pohjana.

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus

Yritysten on reagoitava yhä vahvemmin ilmastonmuutokseen ja siitä aiheutuvaan luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Toiminnan ilmastovaikutuksia on tarkasteltava läpi hankintaketjun ja ne on otettava huomioon myös rahoitusratkaisuissa ja -tuotteissa. Ilmaston lämpeneminen tuo liiketoiminnalle riskejä ja mahdollisuuksia, joihin edelläkävijät reagoivat jo ennakkoon.

Demografinen muutos ja kaupungistuminen

Finanssialalla on keskeinen rooli hyvinvoinnin turvaajana demografisessa muutoksessa, kun vaurauden ja senioriväestön määrä kasvaa sekä kaupungistuminen jatkuu. Senioriväestön kasvaessa ja käyttäjien ikääntyessä on varmistettava mahdollisuudet henkilökohtaiseen palveluun. Merkitys palveluiden tarjoamiseen maakunnissa kasvaa, mikä tukee myös kasvukeskusten elinvoimaisuutta.

Yritysvastuu laajenee

Yritykset etsivät aktiivisesti keinoja lisätäkseen toimintansa positiivisia vaikutuksia haittojen minimoinnin lisäksi. Kansainvälinen valvonta ja sääntely lisääntyvät ja alalta odotetaan reagointiherkkyyttä, sopeutumiskykyä ja kansainvälistä palveluosaamista. Talousajattelun muuttuessa ja ympäristötietoisuuden lisääntyessä uusista talouden mittareista, kuten ekosysteemitilinpidosta ja aidon kehityksen mittareista, ollaan yhä kiinnostuneempia. 

Työmarkkinat muuttuvat

Työelämä on jatkuvassa murroksessa työmarkkinoiden muuttuessa. Työelämässä on huomioitava eri ikäiset ja erilaiset tavat tehdä työtä. Lisäksi etä- ja hybridityön lisääntyessä työn organisointi ja hajauttaminen on mahdollista tehdä uudella tavalla. Työhön liittyvät kohtaanto-ongelmat lisääntyvät, kun tarjolla olevia tehtäviä vastaavia tekijöitä ei ole saatavilla. Oman osaamisen kehittämisen merkitys kasvaa, minkä lisäksi on osattava erottautua työnantajana joukosta. 

Teknologia muuttaa toimintatapoja

Teknologian nopea kehittyminen muuttaa toimintamalleja. Yhä useammin asiat automatisoidaan ja toimintaa hajautetaan. Teknologian kehittyessä myös datan määrä lisääntyy, mikä vaatii teknisten valmiuksien rinnalla kasvavaa tarvetta teknologian ymmärtämiselle. On myös huomioitava, että digitalisoituva maailma on entistä haavoittuvampi.

Ennakoimattomat tilanteet

Ennakoimattomat tilanteet, kuten pandemiat, poliittiset kriisit ja sota, vaikuttavat toimintaan ja kilpailukenttään. Aktiivinen poliittisen ja taloudellisen tilanteen seuraaminen sekä tilanteiden ja riskien ennakointi korostuvat. Finanssialan on vahvistettava vakavaraisuutta, rahoitusrakennetta ja maksuvalmiutta talouden tasapainottamiseksi.

Katso myös

    Henkilöasiakas