Hyppää pääsisältöön
Oma Säästöpankin asiantuntija

Kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n jäsenmaat ovat sitoutuneet kestävän kehityksen toimintaohjelmaan ja sen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals, SDG), jotka ohjaavat
kestävän kehityksen edistämistä. Olemme sitoutuneet tukemaan kaikkia näitä tavoitteita sekä tunnistaneet niistä viisi olennaisinta, joita voimme omalla toiminnallamme erityisesti edistää.

Tavoite 3

Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille. Panostamme asiakkaidemme hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen turvaamalla pankki- ja rahoituspalveluiden saatavuuden taloudellisesti kestävällä tavalla. Henkilöstön fyysisen hyvinvoinnin lisäksi pyrimme edistämään myös henkistä terveyttä.

Tavoite 4

Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet. Tuemme työntekijöidemme urakehitystä jatkuvalla osaamisen kehittämisellä ja koulutuksella. Lisäksi edistämme lasten ja nuorten hyvinvointia ja taloustaitoja olemalla mukana erilaisissa taloustaitoja opettavissa ohjelmissa.

Tavoite 8

Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja. Edistämme kestävää talouskasvua ja tuottavaa työllisyyttä työllistämällä henkilöitä ympäri Suomen. Tarjoamme harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja ja olemme mukana esim. Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa. 

Tavoite 9 

Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita. Olemme mukana rakentamassa kestävää infrastruktuuria sekä edistämässä kestävää teollisuutta ja innovaatioita toimimalla useiden eri yrittäjien kumppanina. Parannamme pienten yritysten asemaa ja mahdollisuuksia markkinoilla. 

Tavoite 17

Vahvistaa kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta. Olemme mukana vahvistamassa kestävän kehityksen toimeenpanoa tekemällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa kestävämmän Suomen saavuttamiseksi. Teemme yhteistyötä esimerkiksi Talous ja Nuoret TAT:n kanssa Yrityskylän osalta ja Koulutuskeskus Sedun kanssa Oma Onnin osalta.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen tavoitteita on yhteensä 17. Alatavoitteita on yhteensä 169.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Katso myös