Hyppää pääsisältöön
Oma Säästöpankin asiantuntija

Sidosryhmäyhteistyö

Kuusi tärkeintä sidosryhmäämme ovat asiakkaat, henkilöstö, viranomaiset, yhteistyökumppanit ja media sekä omistajat ja sijoittajat.

Toimiva sidosryhmäyhteistyö

Tiedostamme, että vastuullisen ja kestävän toiminnan merkittävä kilpailuetu on sidosryhmien huomioiminen. Niinpä avoin keskustelu sidosryhmiemme kanssa on meille tärkeää. Hyvin toimiva sidosryhmäyhteistyö lisää läpinäkyvyyttä ja yhteistä ymmärrystä toiminnastamme ja sen kehittämisestä. Se onkin yksi vastuullisuustyömme peruspilareista. 

Kuusi tärkeintä sidosryhmäämme ovat asiakkaat, henkilöstö, viranomaiset, yhteistyökumppanit ja media sekä omistajat ja sijoittajat. Viestimme näiden sidosryhmien kanssa päivittäin, minkä lisäksi kehitämme toimintaamme sidosryhmien näkemysten ja toiveiden mukaisesti

Henkilöstö

Työllistämme noin 500 asiantuntijaa eri puolilla Suomea. Henkilöstö odottaa vakaata ja houkuttelevaa työpaikkaa, jossa on viihtyisää olla töissä. Henkilöstömme on hyvin yrittäjähenkistä. Kehittymis- ja vaikutusmahdollisuuksia sekä osaamisen arvostusta pidetään tärkeänä. Henkilöstö odottaa myös tasa-arvoista ja yhdenmukaista kohtelua.

Asiakkaat

Palveluntarjontamme keskiössä ovat henkilö- ja yritysasiakkaille suunnatut vähittäispankkipalvelut. Asiakkaamme odottavat meiltä hyvää, jatkuvaa ja henkilökohtaista palvelua kaikissa palvelukanavissa sekä kilpailukykyisiä tuotteita. Tärkeänä pidetään monipuolisia palvelukanavia, hyvää saavutettavuutta sekä luottamuksellista toimintaa. 

Yhteistyökumppanit ja media

Teemme yhteistyötä eri yhteistyökumppaneiden, alihankkijoiden ja median kanssa. Tärkeänä pidetään turvallista kumppanuutta, jossa arvomaailmat ovat yhtenevät. Media puolestaan odottaa avointa viestintää ja aktiivista vuoropuhelua. 

Viranomaiset

Käymme aktiivista vuoropuhelua eri viranomaisten kanssa. Viranomaiset odottavat meiltä lakien ja vaatimusten noudattamista sekä muutoksiin reagoimista. Yhä tiukentuvien vaatimusten kautta myös vastuullisuustyön raportoinnin merkitys kasvaa.

Omistajat ja sijoittajat

Omistajat ja sijoittajat odottavat toiminnaltamme hyvää omistaja-arvoa ja riittävää tuottoa sijoitukselle. Lisäksi tärkeänä pidetään avointa ja aktiivista vuoropuhelua, selkeää viestintää sekä kokonaisvaltaista vastuullisuutta. Omistajien odotukset vastuullisuudesta ovat tiukentuneet ja kestävien rahoitus- ja sijoitustuotteiden merkitys kasvaa. Noin 75 % Oma Säästöpankin osakkeista kuuluu voittoa tavoittelemattomille yhteisöille. Suurin yksittäinen omistaja on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö noin 30 % osakeosuudella. Vuonna 2018 listauduimme Nasdaq Helsingin pörssin päälistalle, minkä ansiosta pankilla on nyt yli 10 000 osakkeenomistajaa.

 

Katso myös

    Henkilöasiakas