Hyppää pääsisältöön
Oma Säästöpankin konttori

Pakotteet

Pakotteilla tarkoitetaan taloudellisen tai kaupallisen yhteistyön sekä esimerkiksi liikenne- ja viestintäyhteyksien tai diplomaattisten suhteiden rajoittamista tai keskeyttämistä tietyn valtion tai tiettyjen ryhmien kanssa.

Mitä pakotteet ovat

Pakotteiden keinovalikoimaan kuuluvat esimerkiksi vienti- ja tuontirajoitukset, finanssipakotteet sekä matkustusrajoitukset. Pakotteiden tavoitteena on vaikuttaa toimintaan, jonka katsotaan uhkaavan kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta. 

Pakotteiden vaikutukset pankkipalveluihin

Pakotteet vaikuttavat pankkeihin tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen sekä varojen liikkumiseen kohdistuvien rajoitusten kautta, mikäli osallisina on pakotteiden kohteena olevia maita, henkilöitä tai yrityksiä. Pankilla täytyy olla lainsäädännön mukaisesti riittävät tiedot asiakkaasta ja tämän toiminnasta. Pankin velvollisuutena on seurata asiakkaidensa maksuliikennettä sen varmistamiseksi, ettei maksuja välitetä pankkia velvoittavan lainsäädännön, viranomaisohjeistuksen tai pankin sisäisten linjausten vastaisesti. Pankissa on laadittu sisäisiä linjauksia pakotteiden noudattamiseksi sekä talousrikollisuuden torjumiseksi, jotka voivat näkyä asiakkaiden suuntaan erilaisina rajoituksina maksuliikenteessä. 

Pakotetarkastuksien vaikutukset maksuliikenteeseen

Pankin tulee varmistaa, ettei pankkipalveluita tarjota pakotteiden kohteena oleville tahoille, eikä osallistuta toimintaan, mikä rikkoo asetettuja pakotteita. Pankki vertaa maksu- ja asiakastietoja suhteessa kansallisiin ja kansainvälisiin pakotemääräyksiin. Tarvittaessa asiakkailta kysellään lisätietoja esimerkiksi maksun lähettäjästä tai vastaanottajasta. Näin voidaan varmistua, että toimitaan pakotesääntelyn ja viranomaisten asettamien velvoitteiden mukaisesti. Maksuliikenteeseen liittyvät pakotetarkistukset saattavat toisinaan aiheuttaa viivettä asiakkaiden maksuliikenteeseen.