Hyppää pääsisältöön
Oma Säästöpankin asiantuntija

Kestävät rahoitus- ja sijoitusratkaisut

Tiedostamme, että finanssisektorilla on merkittävä vaikutus kestävän kehityksen edistämisessä yhteiskunnassa. Se onkin yksi ohjaavista näkökulmista rahoituspäätöksissämme.

Kohti kestävää taloutta

Haluamme auttaa asiakkaitamme siirtymään kohti ilmaston kannalta kestävää taloutta. Meille se tarkoittaa vastuullisuusnäkökulmien huomioimista ja integroimista kaikkiin sijoitus- ja rahoituspäätöksiin sekä varojen kohdentamista ympäristön, ilmaston ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta keskeisiin kohteisiin. Rahoituspäätöksillämme voimme siis edistää ympäristön kannalta kestävien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä näiden yritysten kautta. T️eemme yhteistyötä mm. Finnveran ja Euroopan investointirahaston kanssa vihreään siirtymään tähtäävissä rahoitusratkaisuissa.  

Lisäksi meillä on Pohjoismaiden Investointipankin kanssa jälleenrahoituskumppanuus, jossa rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää NIB:n ympäristömandaatin.

Sijoitusneuvonta huomioi asiakkaan kestävyysmieltymykset

Sijoitusneuvonnan soveltuvuusarviossa otamme huomioon asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan kestävyysmieltymykset suositeltavien rahoitusvälineiden valinnassa. Kestävyysmieltymyksillä tarkoitetaan EU Taksonomian, EU:n tiedonantoasetuksen ja pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomioimista ja selvittämistä osana sijoitusneuvontaa. Ennen sijoitusneuvonnan soveltuvuusarvioinnin mukaista tuotesuositusta asiakkaan kanssa käydään läpi kestävyysriskit ja arvio niiden todennäköisestä vaikutuksesta rahoitusvälineiden tuottoon. Soveltuvuusarvioinnilla tarkoitetaan menettelyä, jossa kerätään tietoa asiakkaasta ja arvioidaan sen jälkeen tietyn sijoituspalvelun tai rahoitusvälineen soveltuvuutta asiakkaalle. Asiakkaalle ei suositella hänen kestävyysmieltymystensä vastaisia rahoitustuotteita.

Kestävät rahoitus- ja sijoitusratkaisut

ympäristöystävälliset valinnat ikoni
  • Keskitymme lähinnä vakuudellisten lainojen myöntämiseen maksukykyisille asiakkaille.
  • Toimimme pikaluottojen lisääntymistä vastaan ja opetamme kaikenikäisille oman talouden hallintaa.
  • Arvioimme täyttääkö rahoitettava hanke ympäristövaatimukset.
  • Otamme sijoitustoiminnassa huomioon ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen sekä hyvään hallintotapaan eli ns. ESG-tekijöihin liittyvät asiat.
  • Pyrimme mahdollisuuksien mukaan lisäämään asiakkaidemme tietoisuutta ympäristön tilasta. Omistajasäätiöiden ja -osuuskuntien kautta osallistumme myös mittaviin hankkeisiin ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tavoitteemme

Tavoitteenamme on laatia vihreän kehyksen tiekartta varainhankinnalle. Lisäksi haluamme tuoda vastuullisuusnäkökulmat esille kaikkien uusien tuotteiden kuvauksissa sekä laatia prosessi- ja järjestelmämuutokset vihreille joukkolainoille ja instrumenteille.

 

 

Katso myös

    Henkilöasiakas