Hyppää pääsisältöön
Oma Säästöpankin asiantuntija

Lähellä ja läsnä henkilöstöä

Haluamme olla lähellä ja läsnä ihmistä. Henkilöstön monipuolinen hyvinvointi on meille tärkeä asia.

Henkilöstön hyvinvointi

Työllistämme noin 500 motivoinutta ja yrittäjähenkistä asiantuntijaa ympäri Suomen. Merkittävä osa työntekijöistämme on pankin omistajia, mikä lisää sitoutumista ja motivaatiota työhön. Meille on tärkeää edistää ja ylläpitää työyhteisömme monimuotoisuutta rekrytoimalla eri ikäisiä asiantuntijoita. Henkilöstömme sukupuoli- ja ikäjakauma onkin varsin tasavertainen.

Henkilöstömme on tärkein voimavaramme strategiamme toteuttamisessa eli ensiluokkaisen palvelun ja asiakastyytyväisyyden varmistamisessa. Haluammekin huolehtia henkilöstömme viihtymisestä ja hyvinvoinnista niin fyysisellä kuin henkisellä tasolla. Hyvinvoiva henkilöstö ja sitä kautta tyytyväiset asiakkaat luovat perustan pankkimme kehitykselle ja menestykselle myös tulevaisuudessa. 

Seuraamme henkilöstön hyvinvointia, viihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä työnantajaan vuosittaisen henkilöstötyytyväisyyskyselyn avulla. Lisäksi seuraamme poissaoloja sekä työtapaturmien lukumäärää. Työskentelemme jatkuvasti työpaikkakiusaamisen ehkäisemiseksi. Vuosittaisena tavoitteenamme on saavuttaa toimialan paras arvosana työtyytyväisyydessä. 

Henkilöstöllämme asiantuntijuus ja monipuolinen osaaminen kulkevat käsi kädessä. Henkilöstömme on hyvin yrittäjähenkistä, ammattitaitoista ja sitoutunutta pankin strategian keskiössä olevaan ihmisläheiseen palveluun. 

Jokaisella työntekijällämme on pankin organisaatiossa selkeä rooli sekä riittävästi vastuuta ja työtehtäviä. Meille on tärkeää oppiva työyhteisö, jossa henkilöstöllä on mahdollisuus kehittää itseään tahtomallaan tavalla. Henkilökunnan osaaminen on myös keskeinen kilpailutekijämme, joten panostamme siihen jatkuvasti. Meillä on oma räätälöity OmaSp Master -koulutusohjelma, joka toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Ohjelma on yhteinen pankin asiantuntijoille ja esihenkilöille.

Järjestämme lisäksi koko henkilöstölle tarkoitettuja koulutusviikkoja, joiden tarkoituksena on kehittää henkilöstön ammattitaitoa. Jatkuvien ja säännöllisten koulutusten lisäksi tarjoamme esihenkilöille ja asian - tuntijoille järjestetyn mahdollisuuden suorittaa esimerkiksi LKV-tutkinto. Seuraamme vuosittain henkilöstön toteutuneita koulutustunteja. 

Työnhakijakokemuksen kehittämistä on jatkettu hyödyntämällä käytössä olevaa rekrytointijärjestelmää entistä paremmin. Myös perehdytysprosessia on kokonaisuudessaan parannettu.

Oma Säästöpankin asiantuntija

  • Ylläpitää henkilöstön hyvinvointia ja osaamista 
  • Pidämme kiinni työhyvinvointia lisäävistä eduista (työsuhdepolkupyörä, kulttuuri- ja liikuntaetu) 
  • Varmistamme vuosittain työskentelytilojen toimivuuden, työskentelyolosuhteet sekä ergonomian  
  • Vuosittaiset sairauspoissaolot pysyvät aikaisempien vuosien tasolla 
  • Seuraamme rekrytointien lukumäärää ja varmistamme, että uudet työntekijät saavat perehdytyksen 
  • Tyytyväisyys omaan esihenkilöön arvioidaan vuosittaisessa kyselyssä
  • Tyytyväisyys työnantajaan kokonaisuutena arvioidaan vuosittaisessa kyselyssä 
  • Seuraamme vuosittain henkilöstön koulutuspäiviä sekä koulutukseen käytettyjä euroja 
  • Kannustamme henkilöstöä kouluttautumaan ja seuraamme suoritettujen tutkintojen lukumääriä
  • Kehitämme henkilöstömme vastuullisuusosaamista ja järjestämme siihen liittyviä koulutuksia
Oma Säästöpankin konttori

Katso myös