Hyppää pääsisältöön
Oma Säästöpankin asiantuntija

Talletussuoja turvaa talletetut tilivarasi

Talletussuoja toimii pankkien asiakkaiden turvana. Talletussuoja turvaa tallettajan tilivarat talletuspankin mahdollisessa maksukyvyttömyystilanteessa.

Talletussuoja

Suojan piiriin kuuluvat kaikki yksityishenkilöt sekä useimmat yritykset, säätiöt ja julkisyhteisöt. Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla ei ole itsenäistä, toiminimen omistajasta erillistä talletussuojaa. Talletussuoja turvaa talletuksesi ja sille kertyneen koron yhteensä enintään 100 000 euroon asti ja se koskee erikseen jokaisen perheenjäsenesi talletuksia. Yhteisomistuksessa olevilla tileillä jaetaan tili yhteisomistajien kesken tasan. Jos esimerkiksi kahdella tallettajalla on maksukyvyttömässä pankissa ainoastaan yhteinen tili, kummankin tallettajan saatavat maksetaan 100 000 euroon saakka ja tilillä olevat varat ovat näin ollen suojattu yhteensä 200 000 euroon saakka. Talletussuoja on pankkikohtainen.

Enimmäismäärä ei kuitenkaan rajoita asunnonvaihtovarojen korvaamista Talletussuojarahastosta. Talletussuoja kattaa oman asunnon kaupasta saadut varat täysimääräisesti kuuden kuukauden ajan, jos varat on tarkoitus käyttää oman asunnon ostoon. OmaSp on Suomen Talletussuojarahaston jäsen, joten pankin asiakkaiden talletukset kuuluvat talletussuojan piiriin. Talletussuojasta voit lukea lisää osoitteessa www.talletussuoja.fi .

Perustietoa talletussuojasta

Oma Säästöpankkiin talletettujen varojen talletussuojasta vastaaRahoitusvakausvirasto
Talletussuojan suuruusEnintään 100 000 euroa tallettajaa kohti yhdessä luottolaitoksessa. 
Useita talletuksia samassa pankissaKaikki samassa luottolaitoksessa olevat talletukset lasketaan yhteen ja korvauksen yläraja on 100 000 euroa. 
Varoja yhteisomistuksessa olevalla tilillä100 000 euron enimmäiskorvaus koskee jokaista tallettajaa erikseen.
KorvausaikaKorvauksen maksamisen lakisääteinen enimmäismääräaika, joka lasketaan siitä päivästä, jolloin Rahoitusvakausvirasto tekee korvausvelvollisuutta koskevan päätöksen tai jolloin talletuspankki on asetettu selvitystilaan tai konkurssiin: 7 työpäivää (1.1.2020 alkaen).
Korvauksen valuuttaEuro. Mikäli tilivaluutta on joku muu kuin euro, korvaus voidaan suorittaa tilivaluutassa. 
YhteystiedotRahoitusvakausvirasto 
p. 029 525 3530
sähköposti: talletussuojaatrvv.fi (talletussuoja[at]rvv[dot]fi) 
kotisivut: www.talletussuoja.fi 

 

Lisätietoja talletussuojasta

Talletukset ovat lakisääteisen talletussuojan piirissä. Talletuspankin maksukyvyttömyystilanteessa talletussuoja korvaa talletuksen 100 000 euron enimmäismäärään asti. Talletussuoja korvaa tallettajien varat, jos ne eivät ole käytettävissä luottolaitoksen jouduttua pysyviin maksuvaikeuksiin. Korvaus on enimmillään 100 000 euroa yhtä luottolaitosta kohden. Tämä tarkoittaa, että korvauksen suuruus määritellään laskemalla yhteen kaikki yhden tallettajan yhdessä luottolaitoksessa olevat talletukset. Jos tallettajalla esimerkiksi on säästötilillä varoja 90 000 euroa ja käyttötilillä 20 000 euroa, hänelle korvataan niistä yhteensä vain 100 000 euroa. 

Talletussuoja kattaa oman asunnon kaupasta saadut varat täysimääräisesti kuuden kuukauden ajan, jos varat on tarkoitus käyttää oman asunnon ostoon. Tallettajan tulee osoittaa luotettavasti, että saaminen perustuu varoihin, jotka tallettaja on saanut omassa käytössä olleen asuntonsa myynnistä ja että varat käytetään uuden, tallettajan omaan käyttöön tulevan asunnon hankkimiseen. Lisätietoja: https://www.talletussuoja.fi

Suomessa talletussuojasta vastaava taho on Rahoitusvakausvirasto. Jos saataviasi ei ole korvattu korvausajan puitteissa, ota viipymättä yhteyttä Rahoitusvakausvirastoon. Lisätietoja: https://www.talletussuoja.fi

Kaikki yksityishenkilöiden talletukset sekä useimmat yritysten, yhdistysten ja säätiöiden talletukset ovat pääsääntöisesti talletussuojan piirissä. Toiminimellä ei ole itsenäistä, toiminimen omistajasta erillistä talletussuojaa. Toiminimiyrittäjän talletussuoja sisältää näin ollen sekä yrittäjän yksityistalletukset että liiketoimintaan liittyvät talletukset. Tietyn tyyppiset tallettajat on suljettu talletussuojan ulkopuolelle. Rahoitusvakausviraston kotisivuilla on kuvattu poikkeukset talletussuojan soveltamisalasta. Lisätietoja: https://www.talletussuoja.fi

Tilin kuuluminen talletussuojan piiriin selviää asiakkaalle toimitettavasta tiliotteesta. Oma Säästöpankki antaa mielellään lisätietoja siitä, mitkä tuotteet kuuluvat talletussuojan piiriin. 

Ladattavat aineistot

Katso myös