Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin asiantuntija

Vanliga frågor om kundrelationer

Hur ska jag göra om min ekonomiska situation förändras? Varför kräver banken att jag uppdaterar mina kunduppgifter? På den här sidan hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får om kundrelationer.

Bankens kundrelationer

Som kund är du skyldig att uppdatera dina kunduppgifter och ge banken uppgifterna som de ber dig om. På så sätt kan vi betjäna dig tillförlitligt och säkert. Bankens syfte är att se till att kunderna kan utföra sina bankärenden säkert och förhindra missbruk.

Kundkännedom

Banken måste ha tillräckliga uppgifter om sina kunders ekonomiska verksamhet, dess omfattning och grunder för att använda bankens tjänster. Banken har som plikt att fråga sina kunder om deras ekonomiska ställning, skattskyldighet och politiskt inflytande. Vid behov frågas kunderna om tilläggsuppgifter såsom ursprung och användningsändamål för de medel som betalas in på kontot, och dokument som kan bekräfta uppgifterna om medlens ursprung eller användningsändamål. 

Genom att be om kunduppgifter kan bankens tjänstemän bedöma om en produkt eller tjänst är lämplig för kunden och samtidigt uppfylla de krav som ställs i föreskrifterna om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom att agera på detta sätt kan banken förstå grunderna i sina kunders vanliga aktiviteter samt upptäcka och reda ut ovanliga aktiviteter. Banken har skyldighet enligt lag att följa med kundernas användning av banktjänsterna, för att banken ska kunna upptäcka eventuella onormala eller avvikande transaktioner och reagera på dem.

Varför frågar banken?

Kundkännedom Om Företagskunder

Ett IBAN-kontonummer alltså ett internationellt bankkontonummer består av en landskod och kontonummerdel enligt ISO-standard, och kan innehålla både siffror och bokstäver. Ett IBAN-kontonummer inleds alltid med en landskod på två bokstäver. För Finlands del gäller FI.

BIC-koden är en kod enligt ISO-standard, som används för unik identifiering av finansiella institutioner, företag och organisationer. Oma Sparbanks BIC-kod är ITELFIHH.

Tjänstemannen som du försökte nå är upptagen eller har tyvärr inte möjlighet att svara, därför har vi kopplat vidare ditt samtal till vår kundtjänst.

Du kan också utföra flera olika bankärenden i vår kundtjänst. Direktnumret till vår kundtjänst är 020 764 0600.

Dina namnuppgifter uppdateras automatiskt till oss från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Vi uppdaterar också ditt kort med det nya namnet när uppgifterna har uppdaterats till oss. Observera att det kan ta upp till 2–3 veckor för att namnet uppdateras.

Som privatperson uppdateras dina adressuppgifter automatiskt till oss från befolkningsdatasystemet som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, när du har gjort en adressändring.

Serviceleverantörerna svarar för betalningsalternativen som de erbjuder.

Observera att du alltid kan betala med kort om Visa finns som betalningsalternativ. Oma Sparbanks kort är ett tryggt och enkelt alternativ att betala köp på internet, om betalningsknappen saknas.

I Oma Sparbanks indrivning hanterar vi kontakter och åtgärder relaterade till skuldsanering, företagssanering, arv eller konkurser, som till exempel domsökningar, verkställighet och konkursärenden.

Vi ber dig skicka alla kontaktförfrågningar gällande indrivning till indrivningsfunktionens egen e-postadress: perintaatomasp.fi (perinta[at]omasp[dot]fi). På så sätt kommer uppgifterna till rätt specialist så snabbt som möjligt, vilket påskyndar hanteringen av indrivningsärenden.

Det är möjligt att välja den 15:e, 24:e eller sista dagen i månaden för en Visa-faktura. Du kan skicka ett meddelande i nätbanken eller kontakta vår kundtjänst angående förändringen av förfallodagen.

I valutaväxel samarbetar vi med Forex Bank. När du behöver pengar för en resa, kan du beställa resevalutan utan att köa och utan växelavgifter i FOREX Banks Nätvalutatjänst. Du kan logga in i tjänsten med dina nätbankskoder till OmaSp.

Genom att använda OmaSp:s betalkort när du växlar valuta, får du en förmånligare växelkurs och du kan växla valutan till euro utan serviceavgift.

På Forex hemsida kan du kontrollera valutaväxlingspunkter och reservera valuta för att hämtas på ett Forexkontor. Du kan också beställa valuta till ditt närmaste postkontor eller direkt till Helsingfors-Vanda flygplats.

OmaSp-kontoren har inga valutaväxlingstjänster.

FOREX valutatjänst

Kontoöverföringarna syns i regel på mottagarens konto under samma bankdag, om betalningen är gjort och godkänd i Oma Sparbank vardagar före kl. 12:50. Om kontoöverföringen är gjord i Oma Sparbank samma vardag mellan 12:50–19:00, syns överföringen först nästa bankdag för mottagaren. Registreringen av betalningen beror dock alltid på betalningstiderna för mottagarens bank. Kontoöverföringar från Oma Sparbank till ett annat konto i Oma Sparbank syns i regel i realtid.