Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin asiakas

Vanliga frågor om nätbanken

Hur kan jag låsa upp låsta nätbankskoder? Hur hittar jag mina bankutdrag i nätbanken? På den här sidan hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får om hur man använder nätbanken.

Användning av nätbanken

Du kan låsa upp din privata nätbank genom en länk från upplåsningstjänsten, som är synlig i nätbanken i samband med inloggning till nätbanken, om låsningen beror på ett felaktigt lösenord. Nätbanken kan också låsas upp genom att gå till närmaste bankkontor eller genom stark autentisering i vår kundtjänst, antingen per telefon på numret 020 764 0600 eller via chattjänsten på vår webbplats med någon annan finländsk banks privata bankkoder eller mobilcertifikat. Du måste ta med gällande identifikation det vill säga pass eller personkort när du besöker kontoret.

 

Streckkodsläsaren har ändrats på grund av tillgänglighetskrav. Nya instruktioner för att använda streckkodsläsaren:

  • Klicka på knappen ”läs streckkod”
  • Klicka på streckkodsfältet i fönstret som öppnas
  • Läs streckkoden med läsaren

Aktivera det nya nyckeltalskortet innan det aktiva nyckeltalskortet tar slut. Du kan aktivera ett nytt nyckeltalskort även när du är inloggad i nätbanken med appen OmaVahvistus. Du får ett nytt nyckeltalskort i god tid per post innan det gamla tar slut och nätbanken påminner dig om ett byta nyckeltalskortet. 

Gör så här:

  • Aktivera det nya nyckeltalskortet i nätbanken under inställningar (kugghjulsikon) som du hittar bredvid ditt namn och välj ”vaihda avaintunnuskortti".
  • Om kortet inte aktiveras i tid och dina nätbankskoder blir låsta, vänligen kontakta banken. Vi hjälper dig gärna.

I nätbanken hittar du kontoutdragen i den övre menyn under Tilit ja kortit -> Verkkotiliote

Nätkontoutdraget är en elektronisk version av kontoutdraget i pappersformat. Nätkontoutdraget för månaden visas automatiskt i din nätbank dagen efter kontoutdragsperiodens slut. Liksom kontoutdraget i papper, fungerar ett utskrivet nätkontoutdrag som ett officiellt dokument, godkänt av bland annat skattemyndigheterna och FPA.

Nätbankutdragen blir automatiskt arkiverade i din nätbank och du hittar alla mottagna nätkontoutdrag för det pågående året och från föregående år på samma plats. Äldre kontoutdrag än så kan fås från nätbanken mot en tilläggsavgift.

På grund av myndighetskrav räcker inte nyckeltalskortet längre för att logga in i nätbanken eller göra betalningar. Utöver nyckeltalskortet krävs tilläggsbekräftelse per sms. Du kan ta i bruk tilläggsbekräftelsetjänsten i din nätbank (via webbläsare) genom att välja ditt eget namn under ”Ota lisävahvistaminen käyttöön”. Tjänsten har också tagits i bruk i samband med omregistrering av OmaVahvistus-appen.

Kontrollera om du har kopierat den gamla transaktionen som betalningsunderlag för den nya betalningen för tiden före 28.10.2018. I så fall kopieras fel alltså gammalt kontonummer till debiteringskonto och betalningen kan inte göras med det gamla kontonumret. Klicka på debiteringskontot för att välja ett nytt debiteringskontonummer för betalningsunderlaget från en lista.

Om du har personliga nätbankskoder till någon annan inhemsk bank eller en telefonoperatörs mobilcertifikat för identifiering, kan du nollställa ditt personliga lösenord till nätbanken genom att kontakta vår kundtjänst per telefon på numret 020 764 0600 eller via chattjänsten på vår webbplats.

Om du inte kan identifiera dig med en annan banks bankkoder eller ett mobilcertifikat, måste du besöka ett av lokalkontoren för att nollställa lösenordet. Du måste ta med gällande identifikation det vill säga pass eller personkort när du besöker kontoret.