Hoppa till huvudinnehåll
OmaSp:n asiantuntija ulkona OmaSp:n konttorin edessä.

Välkommen som privatkund till oss

Vi uppdaterar denna sida aktivt med information som gäller överföringen av din kundrelation. Du hittar svar på frågor i olika kategorier.

Allmänt

Oma Säästöpankin asiantuntija

Din kundrelation överförs under hösten 2024. Vi håller dig uppdaterad i frågor som gäller överföringen av dina banktjänster och du får gradvis mer information om överföringen av din kundrelation. 

Vi skickar kundmeddelander i början av år 2024 där vi berättar noggrannare om åtgärderna relaterade till överföringen av din kundrelation. Just nu krävs inga åtgärder av dig.

Månadsavgifterna för tjänsterna som överförs från Handelsbanken förblir oförändrade i samband med överföringen. Om du behöver nya tjänster, kartlägger vi gärna ditt behov av tilläggstjänster tillsammans med dig. Vi debiterar en avgift enligt vår tjänsteprislista för eventuella nya tjänster och kontorstjänster.

Insättningarna i Handelsbanken omfattas för tillfället av insättningsgarantin i Sverige. Insättningar som överförs till OmaSp efter att affären är genomförd kommer att övergå till att återbetalas från insättningsgarantifonden i Finland. Effekten av ändringen är i praktiken liten. Insättningsgarantierna i Finland och Sverige är mycket snarlika.  

Kreditkortsavtal, förmedlings- och förvaringstjänster för värdepapper inklusive värdeandelskonton och valutakonton överförs inte till OmaSp.  Handelsbanken ger mer information om detta senare.

Välbekanta bankexperter flyttar också till OmaSp för att betjäna dig. Du får service på svenska som tidigare. På OmaSp är det officiella servicespråket finska, därför finns alla våra avtal och avtalsvillkor samt nätbanken och appen på finska. 

Jo, det ska du. Vi ska öppna nya OmaSp kontor utöver de nuvarande 45 kontoren till Kuopio, Vasa och Vanda och 40 bankexperter övergår från Handelsbanken till OmaSp.

Jo, det kan du. Vår kundtjänst hjälper gärna på numret 020 764 0600 vardagar 8–20 samt på lördagar 10–14 lokalnätsavgift/mobiltelefonavgift.

Handelsbanken har ingått ett affärstransaktionsavtal med OmaSp, S-Bank och HenkiFennia. I företagstransaktionen kommer små och medelstora företag och små och medelstora företags personliga bankärenden att överföras till OmaSp. 

Konton och insättningar

Oma Säästöpankin asiakas

Dina konton och insättningar förblir oförändrade och överförs automatiskt till OmaSp under hösten 2024. Vi meddelar en mer exakt tidpunkt i början av 2024.

 

Tjänster som överförs från Handelsbanken påverkar inte redan befintliga tjänster i OmaSp. Vid lämpligt tillfälle är det ändå bra att boka tid till kontoret för att gå igenom helheten. 

Ja, det ändras. Vi meddelar om det nya kontonumret senare på våren i ett brev.

Du får information om det nya kontonumret under våren 2024.

Insättningen överförs med samma villkor till OmaSp.

BSP-kontot överförs oförändrat till OmaSp.

Kontots räntevillkor förblir oförändrade i samband med överföringen.

Ja, direktdebiteringar överförs automatiskt.

Direktdebiteringarna överförs. Om e-faktureringen av någon orsak slutar att fungera, får fakturautställaren information om detta och skickar fakturan per post. Efter detta kan du ingå ett ny e-fakturaavtal.

E-fakturaavtalen överförs automatiskt.

Direktdebiteringarna som kommer via e-fakturorna överförs, men om du använder SEPA-direktdebiteringar måste du meddela fakturautställaren dina nya kontonummer/BIC-uppgifter och samtidigt ge banken fullmakt att sköta om SEPA-direktdebiteringarna genom att kontakta oss. Efter åtgärden kommer SEPA-direktdebiteringen att automatiskt debiteras från OmaSp:s konto.

Betalningar i euro inom Europa överförs automatiskt till det nya kontot i tre månader efter överföringen. Meddela det nya kontonumret och BIC-uppgiften till betalaren för att undvika dröjsmål.

Direktdebiteringar inom Europa (SEPA-direktdebitering) överförs inte automatiskt till det nya kontot. Se frågan ”Överförs direktdebiteringar anslutna till kontot automatiskt?”

Efter att kundrelationen har överförts, återbetalas utlandsbetalningar, inhemska och europeiska expressbetalningar till betalaren, om kontonumret i betalningen är Handelsbankens gamla kontonummer.

Ja. Kontovillkoren ändras i samband med överföringen av kundrelationen. Du får nya villkor under våren.

Kort

Oma Säästöpankin pankkikortti

Både Debit- och Online Debit-korten överförs till OmaSp. Du får mer information om de nya korten i god tid innan kundrelationen överförs. 

Ja, under sommaren skickar vi dig ett nytt OmaSp-bankkort som ersätter ditt nuvarande kort. Av säkerhetsskäl skickar vi kortet och kortets PIN-kod i separata brev. Noggrannare anvisningar för att ta i bruk OmaSp:s betalkort finns i följebrevet som kommer med kortet.

Om du önskar kan du granska och uppdatera säkerhetsgränserna i OmaSp:s nätbank under Konton och kort > Kort > Välj rätt kort, om du har flera > Säkerhetsgränser och användningsområden > Bekräfta eventuella ändringar du gjort. 

Du kan också uppdatera gränserna på din smarta enhet i OmaMobiili under Ekonomi > Kort > Välj kort > Inställningar > Användningsbegränsningar > Ändra > Bekräfta ändringen. Granska samtidigt att områdesbegränsningarna passar dina behov. 

Av säkerhetsskäl skickar vi kortet och kortets PIN-kod i separata brev till kortinnehavarens adress. Vi bifogar anvisningar för att ta i bruk kortet med kortleveransen.

Du får kortet i god tid under sommaren innan kundrelationen överförs.

Du kan blockera nätköp med ditt nya OmaSp-kort genom att ställa in kortets säkerhetsgräns för nätköp till 0 euro. Observera dock att detta inte alltid blockerar varje nätköp, så ställ även in de andra säkerhetsgränserna för att passa ditt behov. Du kan alltid ändra dina säkerhetsgränser vid behov i OmaMobiili eller i nätbankens webbläsarversion i realtid.

I och med ditt nya OmaSp-kort får du en ny PIN-kod och ett nytt kortnummer. Kortets giltighetstid och andra kortuppgifter uppdateras också på grund av sammanslagningen. Kom ihåg att uppdatera dina nya kortuppgifter i dina streamingtjänster.

Du får PIN-koden automatiskt och den går inte att ändra. Om du vill är det möjligt att granska PIN-koden smidigt i OmaMobiili om du råkar glömma den.

Du kan granska ditt nya korts PIN-kod smidigt i OmaMobiili under Ekonomi > Kort > välj kortet du vill granska > Inställningar > Visa PIN-kod

Du kan avsluta ditt nya OmaSp-kort genom att avsluta kortavtalet i Handelsbanken innan kundrelationen överförs eller senare genom att kontakta OmaSp:s kundtjänst eller kontor.

Ditt nya OmaSp-bankkort börjar fungera efter att kundrelationen överförts. Vi meddelar dig i ett separat SMS när ditt kort är klart att ta i bruk.

Kom ihåg att ändra dina kortuppgifter i avgiftsbelagda appar och streamingtjänster (t.ex. ljudboksappar och tv-utbud). De nya kortuppgifterna är möjliga att meddela till serviceleverantörerna eller lägga till i apparna efter att kortet tagits i bruk.

Samtliga OmaSp:s betalkort går att lägga till i apparna Apple Pay och Google Pay. Du kan betala dina köp smidigt med din mobilenhet i butiken eller på nätet.

Om ditt nya OmaSp-betalkort försvinner eller blir stulet, ring genast till spärrtjänsten tfn 020 333 (från utlandet +358 20 333).

Som kund i OmaSp bekräftar du nätköp som görs med kortet med dina personliga OmaSp-nätbankskoder.

Efter sammanslagningen kan du ansöka om ett nytt OmaSp-kort med kreditfunktion behändigt i nätbanken eller genom att kontakta vårt kontor. 

Som en kostnadsfri tilläggsfunktion till OmaSp-kreditkortet får du en 180 dagars köpskyddsförsäkring för produktköp som gjorts minst till värdet 50 euro, om köpet har betalats med kortets Credit-funktion. Försäkringens engångsersättning är densamma som den maximala årliga ersättningen på 2 500 euro. Läs mer om köpskyddsförsäkringen på vår webbplats!

Säkerhetsgränserna ändras i regel inte om du har ställt in några särskilda säkerhetsgränser för ditt nuvarande kort från Handelsbanken. Som en ny säkerhetsgräns för kortet kan du tillåta eller blockera spel. I samband med sammanslagningen blockeras spel, men du kan själv ändra säkerhetsgränserna så att de passar dina behov antingen i OmaMobiili, nätbankens webbläsarversion eller genom att kontakta ditt lokalkontor.

Om du inte har ställt in några särskilda säkerhetsgränser för ditt betalkort från Handelsbanken kommer ditt kort att få de förvalda standardgränserna. Av säkerhetsskäl är dessa gränser måttligt strikta. Uppdatera dina säkerhetsgränser efter sammanslagningen så att de passar just dina dagliga behov!

Du kan också uppdatera säkerhetsgränserna på din smarta enhet i OmaMobiili under Ekonomi > Kort > Välj kort > Inställningar > Användningsbegränsningar > Ändra > Bekräfta ändringen. Granska samtidigt att områdesbegränsningarna passar dina behov.

Du kan också uppdatera säkerhetsgränserna på din smarta enhet i OmaMobiili under Ekonomi > Kort > Välj kort > Inställningar > Användningsbegränsningar > Ändra > Bekräfta ändringen. Granska samtidigt att områdesbegränsningarna passar dina behov.

Nätbanken och OmaMobiili

Oma Säästöpankin asiakas

Ja. Nätbanksavtalet överförs till OmaSp.

Du kan börja använda OmaSp:s nätbank och mobiltjänster direkt efter överföringen. Dina nätbankskoder förblir oförändrade om inget annat har meddelats. Inloggningsknappen för att logga in på nätbanken hittar du direkt på vår webbplats www.omasp.fi.

När du laddar ner apparna OmaMobiili och OmaVahvistus från appbutiken kan du sköta dina bankärenden smidigt i din telefon eller surfplatta var som helst, när som helst. Autentisering med appen OmaVahvistus är ett enkelt och säkert sätt att bekräfta transaktioner. I samband med ibruktagandet kan du ange en personlig fyrsiffrig PIN-kod. 

Kontrollera att du har ett nyckelkodskort och ditt användarnamn och lösenord för nätbanken samt SMS-tilläggsbekräftelse i användning. Du behöver dessa för att använda appen OmaVahvistus. Alternativt kan du aktivera appen med en annan banks nätbankskoder. 

Om du har glömt ditt lösenord, kan du ta i bruk tjänsten Upplåsning av låsta nätbankskoder innan du ansluter till webbläsarversionen av nätbanken genom att använda identifieringsappen. 

Du hittar detaljerade anvisningar för att ta i bruk OmaVahvistus-appen: https://www.omasp.fi/henkiloasiakas/digitaaliset-palvelut/tunnistautuminen-ja-vahvistaminen/omavahvistus 

Mer information om OmaMobiili-appen på https://www.omasp.fi/henkiloasiakas/digitaaliset-palvelut/digiasiointi/omamobiili.

Säkerställ att du har tagit tilläggsbekräftelse per SMS i bruk i webbläsarversionen av nätbanken när du aktiverar din användning i OmaVahvistus-appen. Du behöver tilläggsbekräftelse endast när du laddar OmaVahvistus-appen för första gången eller när appen laddas ner på nytt. Om du inte har en smarttelefon, behöver du tilläggsbekräftelse per SMS för att bekräfta dina betalningar. 

Du kan läsa mer om det här: https://www.omasp.fi/henkiloasiakas/digitaaliset-palvelut/tunnistautuminen-ja-vahvistaminen/lisavahvistaminen.

För att utföra dina bankärenden säkert, kom ihåg att skriva in hela adressen för bankens webbplats i webbläsarens adressfält och logga in på nätbanken endast via vår webbplats eller genom att använda OmaMobiili-appen.

Dina nätbankskoder förblir oförändrade om inget annat har meddelats. 

Du kan ta i bruk mobilbanken med samma bankkoder. För att använda Mobilbanken behöver du utöver OmaMobiili-appen även OmaVahvistus-appen. 

Du hittar detaljerade anvisningar för att ta i bruk OmaVahvistus-appen: https://www.omasp.fi/henkiloasiakas/digitaaliset-palvelut/tunnistautuminen-ja-vahvistaminen/omavahvistus 

Mer information om OmaMobiili-appen på https://www.omasp.fi/henkiloasiakas/digitaaliset-palvelut/digiasiointi/omamobiili.

Betalningsmallarna i nätbanken överförs automatiskt.

Lån och säkerheter

Oma Säästöpankin asiantuntija

Lånen inklusive säkerheterna överförs till OmaSp. 

Ja, Handelsbankens prime-ränta ändras inte för lånet.

Lånen överförs enligt gällande villkor, även referensräntan.

Studielånen överförs enligt gällande villkor.

Bostadslånen överförs enligt gällande villkor.

Konsumentkrediterna överförs enligt gällande villkor.

Ja, lånen överförs till oss enligt gällande villkor och amorteringsfriheten fortsätter att gälla.