Hoppa till huvudinnehåll
OmaSp:n asiantuntija Saara-Sofia Nieminen

För företagskunder

Välkommen som företagskund till oss
Vi uppdaterar denna sida aktivt med information som gäller överföringen av din företagskundrelation. Du hittar svar på frågor i olika kategorier.
Följande företagstjänster överförs till OmaSp:
• Konton och insättningar
• Betalningsrörelseavtal
• Företagsnätbanken
• Lån inklusive säkerheter

Allmänt

Asiantuntijamme pankin kassalla.

Kundrelationen överförs till OmaSp under hösten 2024. 
 

Du har fått  kundmeddelander i början av år 2024 där vi berättade noggrannare om åtgärderna relaterade till överföringen av din kundrelation. Nästa kundmeddelanden får du från OmaSp under våren.

Månadsavgifterna för tjänsterna som överförs från Handelsbanken förblir oförändrade i samband med överföringen. Om ditt företag behöver nya tjänster, kartlägger vi gärna ditt behov av tilläggstjänster tillsammans med dig. Vi debiterar en avgift enligt vår tjänsteprislista för eventuella nya tjänster och kontorstjänster.

Ditt företags insättningar i Handelsbanken omfattas för tillfället av insättningsgarantin i Sverige. Insättningar som överförs till OmaSp efter att affären är genomförd kommer att övergå till att återbetalas från insättningsgarantifonden i Finland. Insättningsgarantierna i Finland och Sverige är mycket snarlika. 

Valutakonton, förmedlings- och förvaringstjänster för värdepapper inklusive värdeandelskonton, bankgarantier, derivat och internationella cash management-tjänster, såsom Global-OnLine, är exkluderade från förvärvet. Du får mer information om detta senare.

Välbekanta bankexperter flyttar också till OmaSp för att betjäna dig. Du får service på svenska som tidigare. På OmaSp är det officiella servicespråket finska, därför finns alla våra avtal och avtalsvillkor samt nätbanken och appen på finska. 

Jo, det ska du. Vi ska öppna nya OmaSp kontor utöver de nuvarande 45 kontoren till Kuopio, Vasa och Vanda och 40 bankexperter övergår från Handelsbanken till OmaSp.

Jo, det kan du. Vår kundtjänst hjälper gärna på numret 020 764 0600 vardagar 8–20 samt på lördagar 10–14 lokalnätsavgift/mobiltelefonavgift.

Ja, det har det. Med samma bankexpert kan du sköta både företagets och din familjs bankärenden i OmaSp. 

Handelsbanken har ingått ett affärstransaktionsavtal med OmaSp, S-Bank och HenkiFennia. I företagstransaktionen kommer små och medelstora företag och små och medelstora företags personliga bankärenden att överföras till OmaSp. 

På OmaSp erbjuder vi gärna banktjänster för hela familjen. Hos oss sköter samma bankexpert både företagarens och företagarens familjs ärenden. Du kan kontakta vår kundtjänst eller boka tid på vår hemsida omasp.fi om du vill öppna ett kundkonto även för dina familjemedlemmar.

Konton och insättningar

Pankin asiantuntijat keskustelemassa.

Företagets konton och insättningar förblir oförändrade och överförs automatiskt till OmaSp under hösten 2024. Vi meddelar en mer exakt tidpunkt i början av 2024.

Ja, du får information om det nya kontonumret/nya kontonummer i god tid innan överföringen. Kontona går att använda först efter att kundrelationen överförts. 

Vi meddelar om det nya kontonumret senare på våren i ett brev.

Tjänster som överförs från Handelsbanken påverkar inte befintliga tjänster i OmaSp. Vid lämpligt tillfälle är det ändå bra att boka tid till kontoret för att gå igenom helheten

Du ser dina gamla kontotransaktioner från och med 1.1.2023 i den nya nätbanken. Om du behöver äldre kontotransaktioner eller kontoutdrag än så, vänligen kontakta ditt lokalkontor.

Kontots räntevillkor förblir oförändrade i samband med överföringen.

Insättningen överförs med samma villkor till OmaSp.

OmaSp tillhandahåller inte valutakonton.

Kort

Oma Säästöpankin konttori

De befintliga korten som är anslutna till företagets konton ersätts med OmaSp Visa Business Debit-kort. Företaget får de nya korten i god tid innan överföringen av kundrelationen. Som kund i OmaSp har ni möjlighet att ansöka om ett OmaSp Visa Business Credit-kort.

Du kan skaffa ett nytt Visa Business Credit-kort med kreditegenskap efter överföringen.

I och med ditt nya OmaSp-kort får du en ny PIN-kod och ett nytt kortnummer. Kortets giltighetstid och andra kortuppgifter uppdateras också på grund av sammanslagningen. Kom ihåg att uppdatera dina nya kortuppgifter i dina streamingtjänster.

Du får PIN-koden automatiskt och den går inte att ändra. Om du vill är det möjligt att granska PIN-koden smidigt i OmaMobiili om du råkar glömma den.

Du kan granska ditt nya korts PIN-kod smidigt i OmaMobiili under Ekonomi > Kort > välj kortet du vill granska > Inställningar > Visa PIN-kod

Du kan avsluta ditt nya OmaSp-kort genom att avsluta kortavtalet i Handelsbanken innan kundrelationen överförs eller senare genom att kontakta OmaSp:s kundtjänst eller kontor.

Ditt nya OmaSp-bankkort börjar fungera efter att kundrelationen överförts. Vi meddelar dig i ett separat SMS när ditt kort är klart att ta i bruk.

Kom ihåg att ändra dina kortuppgifter i avgiftsbelagda appar och streamingtjänster (t.ex. ljudboksappar och tv-utbud). De nya kortuppgifterna är möjliga att meddela till serviceleverantörerna eller lägga till i apparna efter att kortet tagits i bruk.

Samtliga OmaSp:s betalkort går att lägga till i apparna Apple Pay och Google Pay. Du kan betala dina köp smidigt med din mobilenhet i butiken eller på nätet.

Om ditt nya OmaSp-betalkort försvinner eller blir stulet, ring genast till spärrtjänsten tfn 020 333 (från utlandet +358 20 333).

Säkerhetsgränserna ändras i regel inte om du har ställt in några särskilda säkerhetsgränser för ditt nuvarande kort från Handelsbanken. Som en ny säkerhetsgräns för kortet kan du tillåta eller blockera spel. I samband med sammanslagningen blockeras spel, men du kan själv ändra säkerhetsgränserna så att de passar dina behov antingen i OmaMobiili, nätbankens webbläsarversion eller genom att kontakta ditt lokalkontor.

Om du inte har ställt in några särskilda säkerhetsgränser för ditt betalkort från Handelsbanken kommer ditt kort att få de förvalda standardgränserna. Av säkerhetsskäl är dessa gränser måttligt strikta. Uppdatera dina säkerhetsgränser efter sammanslagningen så att de passar just dina dagliga behov!

Du kan också uppdatera säkerhetsgränserna på din smarta enhet i OmaMobiili under Ekonomi > Kort > Välj kort > Inställningar > Användningsbegränsningar > Ändra > Bekräfta ändringen. Granska samtidigt att områdesbegränsningarna passar dina behov.

Betalningsrörelse

Google Pay puhelimen näytössä

Betalningsrörelseavtalen som företaget använder överförs till OmaSp.

Ni måste meddela ändrade kontonummer och BIC-uppgifter till er bokföringsbyrå, kunder, serviceleverantörer och alla övriga eventuella partner. Om ni själv sköter om er betalningsrörelse, kom ihåg att uppdatera ändrade kontonummer och BIC-koden även i bankförbindelseprogrammet ni använder. Om företaget har ett nätfakturaavtal med banken, kan nätfakturaoperatören ändras och är i fortsättningen ITELFIHH. Se till att meddela uppgifterna om den nya nätfakturaoperatören till alla nödvändiga parter.

Direktdebiteringar som kommer via e-fakturor överförs men om företaget använder SEPA-direktdebiteringar med en annan part, måste företaget uppdatera nya kontonummer/BIC-koden i avtalen. Ändrade uppgifter uppdateras inte automatiskt för SEPA-direktdebiteringarnas del.

Betalningar i euro inom Europa överförs automatiskt till det nya kontot i tre månader efter överföringen. Meddela det nya kontonumret och BIC-koden till betalaren för att undvika dröjsmål. Tidigare nämnda betalningar har fortfarande referens. 

Direktdebiteringar inom Europa (SEPA-direktdebitering) överförs inte automatiskt till det nya kontot. Se frågan ”Överförs direktdebiteringar anslutna till kontot automatiskt?”

Efter att kundrelationen har överförts, återbetalas utlandsbetalningar, inhemska och europeiska expressbetalningar till betalaren, om kontonumret i betalningen är Handelsbankens gamla kontonummer.

Betalningar i euro inom Europa överförs automatiskt till det nya kontot i tre månader efter överföringen. Meddela det nya kontonumret och BIC-koden till betalaren för att undvika dröjsmål. Tidigare nämnda betalningar har fortfarande referens. 

Direktdebiteringar inom Europa (SEPA-direktdebitering) överförs inte automatiskt till det nya kontot. Se frågan ”Överförs direktdebiteringar anslutna till kontot automatiskt?”

Efter att kundrelationen har överförts, återbetalas utlandsbetalningar, inhemska och europeiska expressbetalningar till betalaren, om kontonumret i betalningen är Handelsbankens gamla kontonummer.

Vår prissättning för betalningsrörelsen förblir oförändrad.

Kom ihåg att meddela om ändrade kontonummer och BIC-uppgifter till bokföringsbyrån. 
Om företaget har ett nätfakturaavtal med banken, kan nätfakturaoperatören ändras och är i fortsättningen ITELFIHH. Meddela även den här informationen till bokföringsbyrån.
Betaltjänst-ID (avtal om utgående betalningar), det vill säga betalnings-ID, förblir oförändrat och betalningen kan göras med befintligt betalnings-ID även efter att kundrelationen överförs. Observera dock vid betalningar att kontonumret och BIC-koden ändras.

Om bokföringsbyrån har gjort alla nödvändiga åtgärder före överföringen eller i samband med överföringen, fungerar förbindelserna.

Kontonumret och BIC-koden måste ändras i programvaran före eller i samband med migrationen, beroende på programvarans egenskaper.  Om företaget har ett nätfakturaavtal med banken, kan nätfakturaoperatören ändras och är i fortsättningen ITELFIHH. Kom ihåg att ändra denna information i programvaran innan kundrelationen överförs eller i samband med överföringen.

Måste ett nytt kontonummer anges redan då som debiteringskonto?

Om överföringen av kundrelationen infaller på den sista dagen i månaden och det är under veckoslutet, sker betalningen föregående bankdag. I detta fall måste ni leverera lönematerialet till banken en dag före betalningen. Lönematerialet kan levereras som tidigare, leverera alltså materialet till Handelsbanken. Om betalningen sker före överföringen av kundrelationen, måste materialet ha det gamla kontonumret.

Kan jag alltså använda det aktuella kontonumret och lita på att även de går till betalning?

I samband med överföringen av kundrelationen ändras kontonumret för förfallande fakturor, alltså betalas fakturorna med önskad förfallodag från det nya kontonumret.

Materialet kan hämtas under 40 bankdagars tid, om förbindelserna är i skick.

Efter överföringen av kundrelationen måste fakturamallen uppdateras med nytt kontonummer och en ny BIC-kod. Om företaget har ett nätfakturaavtal med banken, kan nätfakturaoperatören ändras och är i fortsättningen ITELFIHH. Vänligen uppdatera också den här informationen i era fakturamallar.

För de kunder som blir kvar i Handelsbanken sköts kontakten på samma sätt som tidigare.

Materialöverföringen sker med samma frekvens, samma materialformat och med samma mottagare som i dagens läge

Företagsnätbanken och OmaMobiili

Oma Säästöpankin asiakkaat

Ja. Nätbanksavtalet överförs till OmaSp.

Ja. Ditt företag får tillgång till OmaSp:s mobilapp OmaMobiili.

Du kan börja använda OmaSp:s nätbank och mobiltjänster direkt efter att din kundrelation överförts. Dina nätbankskoder förblir oförändrade om inget annat har meddelats. Inloggningsknappen för att logga in på nätbanken hittar du direkt på vår webbplats www.omasp.fi

När du laddar ner apparna OmaMobiili och OmaVahvistus från appbutiken kan du sköta dina bankärenden smidigt i din telefon eller surfplatta var som helst, när som helst. Autentisering med appen OmaVahvistus är ett enkelt och säkert sätt att bekräfta transaktioner. I samband med ibruktagandet kan du ange en personlig fyrsiffrig PIN-kod. Du kan också använda biometrisk igenkänning i appen OmaVahvistus om din enhet stöder det. 

Kontrollera att du har ett nyckelkodskort och ditt användarnamn och lösenord för nätbanken samt SMS-tilläggsbekräftelse i användning. Du behöver dessa för att använda appen OmaVahvistus. 

Om du har glömt ditt lösenord, kan du ta i bruk tjänsten Upplåsning av låsta nätbankskoder innan du ansluter till webbläsarversionen av nätbanken genom att använda identifieringsappen. 

Du hittar detaljerade anvisningar för att ta i bruk OmaVahvistus-appen på våra sidor https://www.omasp.fi/henkiloasiakas/digitaaliset-palvelut/tunnistautuminen-ja-vahvistaminen/omavahvistus

Mer information om OmaMobiili-appen på https://www.omasp.fi/henkiloasiakas/digitaaliset-palvelut/digiasiointi/omamobiili

Säkerställ att du har tagit tilläggsbekräftelse per SMS i bruk i webbläsarversionen av nätbanken när du aktiverar din användning i OmaVahvistus-appen. Du behöver tilläggsbekräftelse endast när du laddar OmaVahvistus-appen för första gången eller när appen laddas ner på nytt. Om du inte har en smarttelefon, behöver du tilläggsbekräftelse per SMS för att bekräfta dina betalningar. 

Du kan läsa mer om det här: https://www.omasp.fi/henkiloasiakas/digitaaliset-palvelut/tunnistautuminen-ja-vahvistaminen/lisavahvistaminen

För att utföra dina bankärenden säkert, kom ihåg att skriva in hela adressen för bankens webbplats i webbläsarens adressfält och logga in på nätbanken endast via vår webbplats eller genom att använda OmaMobiili-appen.

Nätbankskoderna förblir oförändrade om inget annat har meddelats.

Mobilbanken kan tas i bruk med företagets nätbankskoder. Kontrollera att du har ett nyckelkodskort och ditt användarnamn och lösenord för nätbanken samt SMS-tilläggsbekräftelse i användning. Du behöver dem för att använda OmaVahvistus-appen.  

Lån och säkerheter

OmaSp:n asiantuntija

Krediter anslutna till lån och konton överförs i samband med förvärvet enligt gällande villkor till OmaSp. Även säkerheter som ställts som säkerhet för överförda lån och kontokrediter överförs till OmaSp.

Lån och krediter anslutna till konton överförs enligt gällande villkor och säkerheter till OmaSp.

Ja, lånen överförs till oss enligt gällande villkor.

Ja, Handelsbankens prime-ränta ändras inte för lånet.

Katso myös