Verkkosivut:

 

Suomen laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa pankkia rakentamaan verkko- ja mobiilipalveluitaan niin, että mahdollisimman monet voivat käyttää niitä. 

Tämä saavutettavuusseloste koskee Oma Säästöpankki Oyj:n sivuja omasp.fi.  Seloste on laadittu 17.8.2020.  

Sivujen saavutettavuus on tarkastettu WCAG 2.1 AA-tason vaatimuksia vastaan TietoEVRY Oyj:n saavutettavuusasiantuntijoiden toimesta toukokuussa 2020. Arvioinnin mukaan lain vaatimukset saavutettiin osittain. Saavutettavuuskriteerien täyttämiseksi korjaamistarpeita havaittiin 

• Värien kontrastissa    

• Valikoiden toimivuudessa  

• Otsikkotasojen rakenteissa    

• Tekstivastineissa  

Saavutettavuusvaatimukset eivät toistaiseksi täyty sellaisen sisällön osalta, johon sivultamme on linkki toisen osapuolen ylläpitämään materiaaliin mm. Säästäminen ja sijoittaminen -sivulla. 

Sijoittajat-sivustolla olevan pdf-materiaalin osalta saavutettavuusvaatimukset eivät täyty kaikilta osin, mutta oleellinen sisältö on saatavilla sivuilla saavutettavassa muodossa.  

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme avustavilla tekniikoilla. Saavutettavuuden huomioiminen on osa nykyistä digitaalisten palvelujemme kehitystyötä. Arvioinnissa todetut puutteet on pääosin korjattu. 

Palautteet ja yhteystiedot  

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, annathan ensin palautetta meille. Vastaamme  
palautteeseen kahden viikon kuluessa. Jos et ole tyytyväinen kahden viikon sisällä saamaasi vastaukseen, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla ohjeistetaan, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.  

Saavutettavuuspalautteesi voit laittaa meille osoitteeseen  

saavutettavuuspalaute@omasp.fi  

Valvontaviranomaisen yhteystiedot   

Etelä-Suomen aluehallintovirasto  
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö  
www.saavutettavuusvaatimukset.fi  
saavutettavuus@avi.fi  
puhelinnumero vaihde 0295 016 000  

 

Verkkopankkiratkaisu ja kirjautumis-sovellus:

 

Suomen laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa pankkia rakentamaan verkko- ja mobiilipalveluitaan niin, että mahdollisimman monet voivat käyttää niitä. 

Tämä saavutettavuusseloste koskee Oma Säästöpankki Oyj:n verkkopankkiratkaisua ja kirjautumissovellusta. Seloste on laadittu 17.8.2020. Verkkopankkiratkaisun ja kirjautumissovelluksen saavutettavuus on arvioitu WCAG 2.1 AA-tason vaatimuksia vastaan Eficode Oy:n saavutettavuusasiantuntijoiden toimesta toukokuussa 2019.  

Arvioinnin mukaan lain vaatimukset saavutetaan osittain. Saavutettavuuskriteerien täyttämiseksi korjaamistarpeista on vielä toteuttamatta seuraavat: 

• Lainat/Kortit/Sijoittaminen/Asetukset osioiden saavutettavuustarkistus/testaus on vielä kesken

•  Omat tiedot -sivun saavutettavuusmuutokset/testaus on vielä tekemättä.

• Kaikkien kenttien lisätietoja ei ole lisätty osaksi kentän nimilappua. WCAG 3.3.2, 1.3.1

• Osa otsikoista ja nimilapuista puuttuu. WCAG 2.4.6, 3.3.2, 1.3.1

• Kaikkia pakollisia kenttiä ei ole vielä merkitty pakollisiksi. WCAG 3.3.2, 1.3.1

• Kaikkia linkkejä ei ole merkitty niin, linkin tekstistä, yhteydestä ja ulkoasusta on helppo päätellä linkin tarkoitus. WCAG 2.4.4, 3.2.4

• Joissain taulukoissa sisältö on jaettu moneen taulukkoon, ja siksi viittaus taulukon otsikkoriviin ei säily koko taulukon sisällössä. Joissain yhteyksissä taulukkoja on käytetty ulkoasun asemointiin. WCAG 1.3.1

• Virheilmoitusten sisältöä ei ole muutettu kaikilta osin saavutettaviksi vaikka virheilmoitukset ja virheelliset kentät on merkitty ohjelmakoodissa tarvittavilla aria-atribuuteilla. WCAG 3.3.1

• Resonsiivisuudessa on vielä pieniä puutteita. WCAG 1.4.10

• Sivun suurennus 200% asti Firefox-selaimella ei onnistu jokaisella sivulla. WCAG 1.4.4

• Näppäimistönavigoinnissa on vielä pieniä puutteita. WCAG 2.1.1

• Palvelusta puuttuu sivuhakemisto. WCAG 2.4.5

• Aikarajaa ei ole muutettu 7 kerrasta 10 kertaan tai vaihtoehtoisesti aikarajaa pienennetään 12 minuuttiin ja istunnon uusimiskertojen määrä nostetaan 10 kertaan. WCAG 2.2.1

• HTML-koodin lopullista laatua ei ole vielä tarkastettu. WCAG 4.1.1

 

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme avustavilla tekniikoilla. Saavutettavuuden huomioiminen on osa nykyistä digitaalisten palvelujemme kehitystyötä. Arvioinnissa todetut puutteet on pääosin korjattu. 

Palautteet ja yhteystiedot  

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, annathan ensin palautetta meille. Vastaamme palautteeseen kahden viikon kuluessa. 

Jos et ole tyytyväinen kahden viikon sisällä saamaasi vastaukseen, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilla ohjeistetaan, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.  

Saavutettavuuspalautteesi voit laittaa meille osoitteeseen  

saavutettavuuspalaute@omasp.fi  

Valvontaviranomaisen yhteystiedot  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto  
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö  
www.saavutettavuusvaatimukset.fi  
saavutettavuus@avi.fi  
puhelinnumero vaihde 0295 016 000   

 

Verkkomaksu-palvelu: 

 

Suomen laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa pankkia rakentamaan verkko- ja mobiilipalveluitaan niin, että mahdollisimman monet voivat käyttää niitä. 

Tämä saavutettavuusseloste koskee Oma Säästöpankki Oyj:n verkkomaksu-sivua. Seloste on laadittu 17.8.2020. Verkkomaksu-sivun saavutettavuus on arvioitu WCAG 2.1 AA-tason vaatimuksia vastaan Oy Samlink Ab:n asiantuntijoiden toimesta. 

Verkkomaksupalvelu täyttää kriittiset WCAG 2.1 A- ja AA-tason saavutettavuusvaatimukset. Saavuttamaton sisältö liittyy palvelun hallittavuuteen ja  WCAG-kriteeriin 2.2.1 "Säädettävä ajoitus (A)".  

Verkkomaksuistunnon pituus on nykyisellään 15 minuuttia. Sitä ei voida pidentää, koska kauppapaikalla istunnon pituus on myös 15 minuuttia. Verkkomaksutoiminto vaatii onnistuakseen istuntojen yhteneväisen keston. Verkkomaksun käyttäjä ei voi pidentää tai muuttaa istunnon kestoa, koska pidentämisellä olisi vaikutusta verkkomaksua käyttäviin palveluntarjoajiin.   

Istunnon pituutta ei tarvitse muuttaa, koska WCAG-kriteeri 2.2.1 sisältää poikkeuksen "Aikaraja on olennainen ja sen pidentäminen mitätöisi toiminnon." 

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme avustavilla tekniikoilla. Saavutettavuuden huomioiminen on osa nykyistä digitaalisten palvelujemme kehitystyötä. 

Palautteet ja yhteystiedot  

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, annathan ensin palautetta meille. Vastaamme palautteeseen kahden viikon kuluessa. 

Jos et ole tyytyväinen kahden viikon sisällä saamaasi vastaukseen, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilla ohjeistetaan, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.  

Saavutettavuuspalautteesi voit laittaa meille osoitteeseen  

saavutettavuuspalaute@omasp.fi  

Valvontaviranomaisen yhteystiedot  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto  
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö  
www.saavutettavuusvaatimukset.fi  
saavutettavuus@avi.fi  
puhelinnumero vaihde 0295 016 000