Hyppää pääsisältöön
Oma Säästöpankin asiantuntija

Helppo saatavuus

Asiakas on lliiketoiminintamme ja strategiamme ytimessä.

Kattavat digitaaliset palvelut

OmaSp palvelee asiakkaitaan monipuolisten digitaalisten palvelukanavien ja laajan konttoriverkoston kautta ympäri Suomen. OmaSp:n digitaaliset palvelukanavat parantavat asiakaskokemusta varmistamalla, että palvelut ovat asiakkaiden saavutettavissa milloin ja missä he haluavat. OmaSp:n tavoitteena on, että pankin tarjoama palvelu pysyy henkilökohtaisena myös digitaalisissa palvelukanavissa. Esimerkiksi verkkotapaamisten avulla OmaSp voi tavata asiakkaitaan kasvokkain internetin välityksellä ja tarjota henkilökohtaisempaa palvelua kuin pelkän puhelinyhteyden välityksellä. Lisäksi digitaalisilla palveluilla on tärkeä rooli OmaSp:n toiminnan tehokkuuden parantamisessa, sillä ne automatisoivat palvelutuotantoa, mikä säästää kuluja vaarantamatta asiakaspalvelun tasoa. Digitaalisten palveluiden tärkeys heijastuu OmaSp:n jatkuvassa digitaalisten palveluiden kehittämistoiminnassa. Viime vuosien aikana OmaSp on lisännyt monia keskeisiä palveluja valikoimaansa.

Oma Säästöpankin konttori

Laaja konttoriverkosto

OmaSp optimoi jatkuvasti omaa konttoriverkostoaan saavuttaakseen mahdollisimman hyvän palvelukanavan asiakkaille ja samalla maksimoidakseen asiakaspalvelun tuotannon sekä myynnin tehokkuuden. Tärkeimpiä kriteereitä konttorien sijainneille ovat alueellinen riittävä kysyntä hyvälle ja paikalliselle asiakaspalvelulle, alueen positiivinen demografinen ja taloudellinen tilanne, sekä asiakkaiden hyvä saavutettavuus ja brändin näkyvyys. Hyvän demografisen ja taloudellisen tilanteen varmistamiseksi OmaSp:n konttorit sijaitsevat valtaosin kasvukeskuksissa, joiden väestömäärä kasvaa ja joissa on paljon pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa. Pienemmillä paikkakunnilla OmaSp:n konttorit toimivat usein myyntihenkilöstön tukikohtina. OmaSp seuraa systemaattisesti ja tiiviisti konttoreidensa ja konttorihenkilökuntansa tehokkuutta esimerkiksi myyntitavoitteiden, kannattavuuden ja asiakastyytyväisyyden kautta. Jokaisella konttorilla on oma tuloslaskelma ja tase, joista konttorijohtajat vastaavat. Jokaisella konttorilla on oltava positiivinen tulevaisuuden näkymä sekä hyvä kannattavuus.

Oma Säästöpankin asiantuntija

Asiakkaan aito mahdollisuus valita

OmaSp tarjoaa asiakkaille useita vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat joustavan palvelujen saatavuuden asiakkaille. Useimpien kaupunkien konttorit ovat auki viikolla myös iltaisin. Henkilökohtaista palvelua tarjotaan digitaalisten kanavien kautta esimerkiksi OmaMobiili -sovelluksen sekä chat- ja videoyhteyksien kautta. Asiakastapaamisia järjestetään enenevässä määrin asiakkaiden luona. Asiakkaat voivat myös itse valita, keneen asiakasneuvojaan he kulloinkin haluavat olla yhteydessä.

Katso myös