Hyppää pääsisältöön
Oma Säästöpankin asiakas

Pankin liiketoimintaprofiili on vakaa

OmaSp keskittyy vakaaseen vähittäispankkitoimintaan Suomessa, tavoitteenaan pitää yksittäiset asiakas- ja sijoitusriskikeskittymät rajattuina, sekä organisaatiorakenne yksinkertaisena ja läpinäkyvänä.

Riskienhallinta

 Pankki on määritellyt tarkat riskienhallinnan prosessit, riskinoton rajat sekä ohjeistukset määriteltyjen asetettujen rajojen sisällä pysymiseksi. OmaSp pitää yllä tiukkaa luottopolitiikkaa. Jokaiselle asiakkaalle määritellään sisäinen luottoluokitus ja OmaSp:n lainakannasta suurin osa on sisäisesti AAA–A luottoluokiteltujen (1)  asiakkaiden lainoja. OmaSp:n luottoriskiä rajoittavat lisäksi vakuudellisten lainojen suuri osuus lainakannasta, yksittäisten asiakkaiden rajattu paino kokonaisvastuista sekä maantieteellinen hajautus. OmaSp pitää myöntämissään lainoissa myös matalat lainoitusasteet (LTV) luottotappioiden minimoimiseksi.

Yhtiön toimintaan liittyvät riskit ovat laajasti hajautuneet sekä asiakaskunnan että maantieteellisten sijaintien näkökulmasta. Ottaen huomioon OmaSp:n hajautuneen asiakaskunnan ja vakuudellisten lainojen korkean osuuden, pankille muodostuu yksittäisistä asiakkaista verrattain rajattuja riskejä. Pankin lainakanta on myös maantieteellisesti suhteellisen hajautunut rajoittaen talouden paikallisten shokkien vaikutusta yhtiöön. 

OmaSp toimii monissa kasvukeskuksissa, joissa talouden näkymät ovat suotuisat ja asuntomarkkina vilkasta. Asuntojen hinnat ja kotitalouksien suhteellinen velkaantuminen ovat näillä alueilla korkeampia suhteessa muuhun Suomeen. Toisaalta OmaSp toimii myös monilla pienemmillä paikkakunnilla, joissa talouden näkymät ovat keskimääräistä vähemmän suotuisia. Näillä paikkakunnilla asuntojen hinnat ovat kuitenkin yleisesti ottaen muuta Suomea alhaisemmat ja kotitalouksien velkaantuminen on matalaa, madaltaen luottoriskien toteutumisen todennäköisyyttä näillä paikkakunnilla.(2) 

1) OmaSp luokittelee sekä henkilö- että yritysasiakkaansa luottoluokkiin AAA (korkein luottoluokka) – D (matalin luottoluokka tai luokittelematon). Yhtiö käyttää sisäiseen luottoluokitukseen omaa ja julkisesti saatavilla olevaa asiakasdataa, jonka perusteella pankki tekee itsenäisen luottoluokituksen asiakkaasta.  2) Lainakannan jakauma asiakkaiden kokonaisvastuun koon mukaan emoyhtiön luvuilla 2) Lähteet: Kuntaliitto, Kuntatalouden tilastot; Tilastokeskus, Velkaantumistilasto; Etuovi.com, Asuntomarkkinat ja asuntojen hinnat Suomessa

Katso myös