Hyppää pääsisältöön
Oma Säästöpankin johtoryhmä

Tehokas hallinto ja läpinäkyvä organisaatiomalli

Noudatamme kulloinkin voimassa olevaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinnointikoodin mukaisesti olemme julkaisseet selvityksen OmaSp:n hallintoja ohjausjärjestelmästä (CG-selvitys) tilikaudelta 2022. Hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla www.cgfinland.fi

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, OmaSp:n yhtiöjärjestystä, OmaSp:n hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestyksiä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Pörssiyhtiön sisäpiiriasioiden tehokas hoitaminen edellyttää, että sisäpiirihallinto on järjestetty johdonmukaisella ja luotettavalla tavalla. Sisäpiirihallinnon järjestämistä koskevat velvoitteet ovat pörssiyhtiöitä sitovia. OmaSp noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) sisäpiiriohjetta. Lisäksi yhtiöllä on hallituksen hyväksymä pörssin ohjeeseen perustuva sisäinen sisäpiiriohje. Sisäpiiriohjeen noudattamisesta, ilmoitusvelvollisuuden seurannasta ja sisäpiirirekisterien ylläpidosta vastaa OmaSp:n päälakimies.