Hyppää pääsisältöön
Oma Säästöpankin konttori

Asiakkaan tunteminen – miksi pankki kysyy?

Asiakkaan tunteminen muodostaa pohjan asiakkaan ja pankin väliselle vuorovaikutukselle sekä molemminpuoliselle luottamukselle. Tämä voidaan saavuttaa vain riittävällä asiakastuntemuksella.

Asiakassuhteen avaaminen 

Pankkipalveluita avattaessa kysymme sinulta monenlaisia asioita, koska haluamme ymmärtää elämäntilanteesi ja tarjota sinulle siihen parhaiten soveltuvia pankkipalveluita. Käsittelemme kaikkia antamiasi tietoja luottamuksellisesti ja pankkisalaisuutta koskevien lakien mukaisesti. Pankkina meillä on lakisääteisiä velvollisuuksia kysyä tiettyjä tietoja, joilla pyritään ehkäisemään esimerkiksi rahanpesua, terrorismin rahoitusta sekä taloudellista rikollisuutta. Kysymme näitä kysymyksiä sekä pankkipalveluita avattaessa että aika ajoin asiakassuhteen aikana. Pankkipalveluita avattaessa tarvitset myös pankin hyväksymän henkilöllisyystodistuksen. 

Millaisia kysymyksiä pankki esittää? 

Pankin tulee lainsäädännön velvoittamana tuntea ja tunnistaa asiakkaansa. Tähän velvoitteeseen perustuen kysymme asiakkaalta erilaisia tietoja, joiden tarkoituksena on turvata asiakkaan turvallinen pankkiasiointi ja ehkäistä väärinkäytöksiä. Pankin vastuulla on torjua laitonta toimintaa, kuten esimerkiksi huijausyrityksiä, identiteettivarkauksia, terrorismin rahoittamista tai harmaata taloutta. Kysymyksiä esitetään kaikille pankkimme asiakkaille. Kysymykset esitetään ensimmäisen kerran, kun avaamme sinulle palvelut ja tietoja päivitetään asiakassuhteesi aikana säännöllisesti. Älä siis kummastu, kun pankissa asioidessasi sinulta kysytään samoja kysymyksiä, joihin olet vastannut jo aiemmin - tehtävämme on vain turvata pankkiasiointisi. 

Lainsäädännölliseen velvoitteeseen perustuen kysymme asiakkailtamme muun muassa seuraavia tietoja: 

  • tietoja asiakkaan toiminnasta 
  • tietoja taloudellisesta asemasta 
  • tietoja maksuliikenteestä 
  • tietoja varojen alkuperästä - tarvittaessa pyydämme kirjallisen selvityksen liiketoimen tarkoituksesta 

Poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt 

Pankilla on velvollisuus tunnistaa poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt. Asiakkaan tuntemiseksi pankin tulee selvittää, onko asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö. Poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä pidetään henkilöä, joka on itse tai jonka perheenjäsen tai läheinen liikekumppani toimii tai on lähiaikoina toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä Suomessa tai jossain muussa valtiossa. Kysymyksellä ei ole tarkoitus selvittää puoluekantaasi tai poliittista aktiivisuuttasi.

Lisätietoja asiakkaan tuntemisesta

Suomessa toimivat pankit ja muut rahoituslaitokset ovat lain mukaan velvoitettuja selvittämään asiakkaidensa verotuksellisen asuinvaltion sekä raportoimaan tiedot Verohallinnolle. Verohallinto puolestaan raportoi tiedot edelleen muihin maihin. Velvoite perustuu kansainvälisiin sopimuksiin. Tämän vuoksi kysymme sinulta selvitystä verovelvollisuudestasi Suomeen ja ulkomaille. Mikäli olet verovelvollinen ulkomaille, tarvitsemme useimmiten myös kyseisen maan veronumerosi.
 

Pankilla on oltava riittävät tiedot asiakkaidensa taloudellisesta toiminnasta, sen laajuudesta sekä perusteista pankin palveluiden käyttämiselle. Pankin velvollisuus on kysyä asiakkaidensa taloudellisesta asemasta, verovelvollisuudesta sekä poliittisesta vaikutusvallasta. Tarvittaessa asiakkaalta pyydetään lisätietoja tilille tulevien varojen alkuperästä ja käyttötarkoituksesta, sekä asiakirjoja, joiden perusteella tiedot varojen alkuperästä tai käyttötarkoituksesta voidaan vahvistaa.  

Asiakastietoja pyytämällä pankin toimihenkilö voi arvioida tuotteen tai palvelun soveltuvuutta asiakkaalle ja täyttää samalla rahanpesun sekä terrorismin rahoittamisen estämisen sääntelyn asettamat vaatimukset. Näin toimien pankki pystyy ymmärtämään asiakkaidensa tavanomaisen toiminnan perusteet sekä havaitsemaan ja selvittämään siitä poikkeavan toiminnan. Pankilla on lainsäädännön asettama velvollisuus seurata asiakkaan pankkipalveluiden käyttöä, jotta pankki pystyy havaitsemaan mahdolliset epätavanomaiset tai poikkeavat liiketoimet ja reagoimaan niihin.  

Lähestymme asiakkaitamme tietojenpäivityspyynnöillä kirjeitse tai puhelimitse. Mikäli käytät verkko- tai mobiilipankkia, saat tietojen päivityspyynnön automaattisesti verkko- ja mobiilipankkiisi. Myös kotisivujemme sähköinen lomake on turvallinen tapa päivittää asiakastiedot. 

Mikäli olet saanut pankilta kirjeitse pyynnön päivittää omat asiakastietosi, on turvallisin tapa kirjoittaa kirjeessä mainittu linkki verkkoselaimen osoiteriville. Muistutamme, että emme koskaan kysy henkilökohtaisia pankkitunnuksiasi tai kortin tietoja sähköpostitse tai puhelimitse. 

Pankilla on velvollisuus tunnistaa asiakkaan henkilöllisyys virallisesta ja voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyystodistusta pyydetään nähtäväksi pankissa asioidessa sekä uusia palveluita avattaessa. Tämä koskee sekä nykyisiä että uusia asiakkaitamme. Tutustu pankin hyväksymiin henkilöllisyystodistuksiin.

Henkilöllisyysasiakirjat

Riittävät tuntemistiedot auttavat pankkia huomioimaan asiakkaan tarpeet ja tarjoamaan hänelle sopivia palveluita. Pyydämme asiakkaitamme pitämään tuntemistietonsa aika ajoin. Velvollisuutemme asiakkaan tuntemiseen ei riipu asiakkuuden laajuudesta, vaan pyydämme tuntemistietojen päivitystä myös esimerkiksi käyttöoikeuden haltijalta tai vakuudenantajalta. Voit päivittää tietosi konttorissa, verkkopankissa tai alta löytyvän lomakkeen avulla. Lomakkeen voit allekirjoittaa tunnistautumalla suomalaisten pankkien verkkopankkitunnuksilla. 

OmaSp käsittelee henkilötietoja lainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan ja pankkisalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. 

Tuntemistietojen päivittäminen

Pankkina voimme joutua rajoittamaan pankkipalveluidesi käyttöä, jos asiakastietosi ovat puutteelliset. Palvelut palautetaan takaisin käyttöön heti, kun tarvittavat tiedot on päivitetty. Asiakkaanamme sinulla on velvollisuus päivittää asiakastietojasi ja antaa pankille edellä mainitut tiedot niitä kysyttäessä. Näin voimme palvella sinua luotettavasti ja turvallisesti. Lainsäädännön mukaan pankki ei voi avata tai jatkaa asiakassuhdetta, jos pankilla ei ole riittäviä asiakkaan tuntemistietoja.    

Nopein tapa on päivittää ja vahvistaa asiakastietosi on täyttää kotisivuilta löytyvä lomake. Vahvistuksen voit tehdä kaikkien suomalaisten pankkien verkkopankkitunnuksilla. Kun olemme käsitelleet antamasi tiedot, poistamme palveluidesi käyttöä koskevan rajoituksen. Voit myös päivittää tiedot konttorissamme.  

Tuntemistietojen päivittäminen

Katso myös