Hyppää pääsisältöön
Oma Säästöpankin asiantuntija

Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuusasioiden operatiivinen johtaminen on osa päivittäistä liiketoimintaamme.

Vastuullisuuden hallintomalli OmaSp:ssä

Vastuullisuustoimintaamme ja sen johtamista ohjaa vuonna 2023 päivitetty vastuullisuusohjelma vuosille 2023–2025. 

Vastuullisuuden hallintomalli määrittää rakenteet ja velvollisuudet vastuullisuustyömme johtamiseksi. Vastuullisuusasioita käsitellään säännöllisesti koko organisaation tasolla. 

Vastuullisuuden tiekartan kommunikointi ja käytäntöön vieminen tapahtuu monikanavaisesti olemassa oleville asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille, henkilöstölle sekä eri sidosryhmille. 

Henkilöstö

Henkilöstö vastaa käytännön vastuullisuustyöstä ja auttaa riskien tunnistamisessa.

Vastuullisuustyöryhmä 

Vastuullisuustyöryhmä koordinoi ja kehittää vastuullisuustyötä.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä 

Viestintäjohtaja valmistelee ja ohjaa vastuullisuusraportointia.

Hallitus 

Hallitus seuraa vastuullisuuden johtamista ja toteutumista sekä riskienhallintaa.

Johtamisjärjestelmät sekä ohjaavat periaatteet ja politiikat

 • Ihmisläheinen asiakaspalvelu 
 • Henkilöstön hyvinvointi 
 • Henkilöstön osaamisen kehittäminen
   

Määritelmät ja rajaukset

 • Seuraamme asiakastyytyväisyyttä kyselyn pohjalta 
 • Seuraamme henkilöstön työtyytyväisyyttä, sairauspoissaoloja sekä tapaturmia 
 • Seuraamme henkilöstön koulutustunteja ja tutkintoja
   

Keskeiset ohjaavat periaatteet ja politiikat

 • Vastuullisuusohjelma tavoitteineen 
 • Hyvän liiketavan periaatteet 
 • Asiakasvalitusten ja -palautteiden käsittely 
 • Henkilöstöpolitiikka 
 • Työyhteisön kehittämissuunnitelma 
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 
 • Työsuojelun toimintaohjelma 
 • Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 
 • Palkitsemisen periaatteet ja palkitsemispolitiikka 
 • Rikkomuksista ilmoittaminen 
 • Varhaisen tuen malli

 • Ihmisten tukeminen oman talouden hallinnassa ja kehittäjänä 
 • Paikallisyhteisöjen hyvinvoinnin tukeminen 
 • Hyvä hallintotapa ja eettinen toiminta 
 • Kumppaneiden vastuullisuus

 

Määritelmät ja rajaukset

 • Seuraamme asiakastyytyväisyyskyselyssä onko asiakkaille esitetty vaurastumisen mahdollisuuksia ja onko keskusteltu tulevaisuuden suunnitelmista 
 • Seuraamme konttoreiden järjestämiä paikallisia tapahtumia 
 • Seuraamme eettisten toimintaperiaatteiden noudattamista ja väärinkäytöksiä 
 • Seuraamme kumppaneiden vastuullisuustyön toteutumista

 

Keskeiset ohjaavat periaatteet ja politiikat

 • Vastuullisuusohjelma tavoitteineen 
 • Luotettavan hallinnon ja sisäisen valvonnan periaatteet 
 • Hyvän liiketavan periaatteet 
 • Eturistiriitojen hallinnan periaatteet 
 • Rikkomuksista ilmoittaminen 
 • Sisäpiirirekisteri 
 • Henkilöstön kaupankäyntiohje 
 • Compliance-toiminnon toimintaperiaatteet ja vuosisuunnitelma 
 • Riskienvalvontatoiminnon toimintaperiaatteet ja vuosisuunnitelma 
 • Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen riskienhallinnan periaatteet

 • Kestävät rahoitus- ja sijoitusratkaisut 
 • Sijoitustoiminnan ja salkkujen ilmastoriskit 
 • Oman toiminnan päästöt ja hiilineutraalius
   

Määritelmät ja rajaukset

 • Seuraamme asiakkaiden kestävyysmieltymyksiä sijoitustuotteissa
 • Seuraamme oman toiminnan hiilidioksidipäästöjä sekä toimia päästöjen vähentämiseksi 
 • Seuraamme oman toiminnan hiilidioksidipäästöjä sekä toimia päästöjen vähentämiseksi
   

Keskeiset ohjaavat periaatteet ja politiikat

 • Vastuullisuusohjelma tavoitteineen 
 • Selvitystyö ilmastonmuutoksen mahdollisuuksista ja riskeistä 
 • Vastuullisen sijoittamisen periaatteet 
 • YK:n tukemat kestävän kehityksen tavoitteet

Katso myös