Hyppää pääsisältöön
Oma Säästöpankki Talousseminaarissa

OmaSp:n taloudellinen profiili on houkutteleva

Vahvan kasvu- ja kannattavuusprofiilin lisäksi OmaSp:n merkittävä vahvuus on pankin vahva vakavaraisuus, mikä lisää yhtiön tappiosietokykyä ja antaa liikkumavaraa kasvulle ja osingonmaksulle. Vahva vakavaraisuusasema on tärkeä tekijä myös luottoluokituksen osalta ja se vaikuttaa jälleenrahoituksen hinnoitteluun.

Pankin jälleenrahoituspohja ja maksuvalmius ovat vahvat


OmaSp:llä on vahva jälleenrahoituspohja, joka on kasvanut tasaisesti sekä talletuskannan että markkinaehtoisen velkarahoituksen kanssa. Pankin jälleenrahoituspohja koostuu pääosin talletuksista (1). Talletuskanta on laajalti hajautunut eri asiakasryhmien ja asiakkaiden välillä. Suurin osa talletuksista on asiakkaiden käyttötileillä. Talletuskannan hajautuminen vähentää riskiä suurille yhtäaikaisille talletusten nostoille, mikä saattaisi vaikeuttaa yhtiön likviditeetinhallintaa.

OmaSp käynnisti kiinnitysluottopankkitoiminnan eli katettujen joukkovelkakirjalainojen liikkeellelaskun vuonna 2017 ja kaupankäynti pankin joukkovelkakirjalainalla alkoi ensimmäistä kertaa Helsingin pörssissä. OmaSp sai ensimmäisen luvan Finanssivalvonnalta 14.9.2017 ja uuden lain mukaisen luvan 30.6.2022. Kiinnitysluottopankki toimii osana OmaSp:n pankkiliiketoimintaa ja monipuolistaa pankin varainhankintaa. Katettujen joukkovelkakirjalainojen vakuutena toimivat OmaSp:n asuntovakuudelliset lainat. Osana kiinnitysluottopankkitoiminnan aloittamista OmaSp haki pääsyn suoraksi rahapolitiikan vastapuoleksi ja TARGET2-järjestelmän osapuoleksi. Pankin TARGET2-tili Suomen Pankissa avattiin syyskuussa 2017.

Lainojen liikkeeseenlasku tapahtuu OmaSp:n 3 miljardin euron joukkovelkakirjalainaohjelman alla. Joukkovelkakirjalainoilla on tärkeä asema OmaSp:n jälleenrahoituksen järjestämisessä: niiden kokoa on lisätty johdonmukaisesti, tavoitteena lisätä markkinaehtoisen velkarahoituksen osuutta pankin rahoituskannasta. Joukkovelkakirjalainoilla tulee OmaSp:n näkemyksen mukaan olemaan jatkossakin tärkeä asema pankin jälleenrahoituksen järjestämisessä. 

Lisäksi OmaSp käyttää sijoitustodistuksia ja debentuureja hajauttamaan rahoituskantaansa ja lisäämään jälleenrahoitusmahdollisuuksia. Talletusten ja markkinaehtoisen velkarahoituksen lisäksi OmaSp:lla on Suomen Pankissa TARGET2-tili, joka mahdollistaa keskuspankkirahoituksen käyttämisen lyhyt- ja pitkäaikaisen likviditeetin hallintaan. Yhtiö on myös hankkinut pitkäaikaista rahoitusta Euroopan Investointipankilta sekä Pohjoismaiden Investointipankilta (NIB).

OmaSp:llä on korkea likviditeetti, jota ylläpidetään sijoittamalla varoja lähinnä likvideihin rahastoihin ja sijoituksiin. OmaSp pyrkii minimoimaan likviditeettiportfolion ylläpitämisestä aiheutuvat kustannukset pitämällä keskuspankissa pidettävän käteismääränsä pienenä, jotta likvideille varoille saataisiin mahdollisimman hyvää tuottoa. Muun muassa laajentuneen jälleenrahoituspohjan ja onnistuneen riskien hallinnan myötä OmaSp on onnistunut laskemaan rahoituskustannuksiaan. Rahoituskustannusten laskuun ovat vaikuttaneet myös yleisen korkotason myötä laskeneet talletuskorot, katetun joukkolainan liikkeeseenlasku suhteellisen matalalla korkokustannuksella sekä S&P:ltä saadun BBB+ -luottoluokituksen tuoma tuki rahoituksen hankinnassa.

1) Jälleenrahoituspohja sisältää velat luottolaitoksille, velat yleisölle ja julkisyhteisöille, yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat ja velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla.

    Henkilöasiakas