Hyppää pääsisältöön
Oma Säästöpankin asiakas

Saavutettavuus

Haluamme tarjota verkko- ja mobiilipalvelut, joita mahdollisimman monet voivat käyttää niitä.

Saavutettavuusselosteet

Suomen laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa pankkia rakentamaan verkko- ja mobiilipalveluitaan niin, että mahdollisimman monet voivat käyttää niitä. 

Tämä saavutettavuusseloste koskee Oma Säästöpankki Oyj:n sivuja omasp.fi.  Seloste on laadittu 17.8.2020.  

Sivujen saavutettavuus on tarkastettu WCAG 2.1 AA-tason vaatimuksia vastaan TietoEVRY Oyj:n saavutettavuusasiantuntijoiden toimesta toukokuussa 2020. Arvioinnin mukaan lain vaatimukset saavutettiin osittain. Saavutettavuuskriteerien täyttämiseksi korjaamistarpeita havaittiin 

• Värien kontrastissa    

• Valikoiden toimivuudessa  

• Otsikkotasojen rakenteissa    

• Tekstivastineissa  

Saavutettavuusvaatimukset eivät toistaiseksi täyty sellaisen sisällön osalta, johon sivultamme on linkki toisen osapuolen ylläpitämään materiaaliin mm. Säästäminen ja sijoittaminen -sivulla. 

Sijoittajat-sivustolla olevan pdf-materiaalin osalta saavutettavuusvaatimukset eivät täyty kaikilta osin, mutta oleellinen sisältö on saatavilla sivuilla saavutettavassa muodossa.  

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme avustavilla tekniikoilla. Saavutettavuuden huomioiminen on osa nykyistä digitaalisten palvelujemme kehitystyötä. Arvioinnissa todetut puutteet on pääosin korjattu. 

Palautteet ja yhteystiedot  

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, annathan ensin palautetta meille. Vastaamme  
palautteeseen kahden viikon kuluessa. Jos et ole tyytyväinen kahden viikon sisällä saamaasi vastaukseen, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla ohjeistetaan, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.  

Saavutettavuuspalautteesi voit laittaa meille osoitteeseen  

saavutettavuuspalauteatomasp.fi  

Valvontaviranomaisen yhteystiedot   

Etelä-Suomen aluehallintovirasto  
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö  
www.saavutettavuusvaatimukset.fi  
saavutettavuusatavi.fi  
puhelinnumero vaihde 0295 016 000  

Suomen laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa pankkia rakentamaan verkko- ja mobiilipalveluitaan niin, että mahdollisimman monet voivat käyttää niitä. 

Tämä saavutettavuusseloste koskee Oma Säästöpankki Oyj:n verkkomaksu-sivua. Seloste on laadittu 17.8.2020. Verkkomaksu-sivun saavutettavuus on arvioitu WCAG 2.1 AA-tason vaatimuksia vastaan Oy Samlink Ab:n asiantuntijoiden toimesta. 

Verkkomaksupalvelu täyttää kriittiset WCAG 2.1 A- ja AA-tason saavutettavuusvaatimukset. Saavuttamaton sisältö liittyy palvelun hallittavuuteen ja  WCAG-kriteeriin 2.2.1 "Säädettävä ajoitus (A)".  

Verkkomaksuistunnon pituus on nykyisellään 15 minuuttia. Sitä ei voida pidentää, koska kauppapaikalla istunnon pituus on myös 15 minuuttia. Verkkomaksutoiminto vaatii onnistuakseen istuntojen yhteneväisen keston. Verkkomaksun käyttäjä ei voi pidentää tai muuttaa istunnon kestoa, koska pidentämisellä olisi vaikutusta verkkomaksua käyttäviin palveluntarjoajiin.   

Istunnon pituutta ei tarvitse muuttaa, koska WCAG-kriteeri 2.2.1 sisältää poikkeuksen "Aikaraja on olennainen ja sen pidentäminen mitätöisi toiminnon." 

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme avustavilla tekniikoilla. Saavutettavuuden huomioiminen on osa nykyistä digitaalisten palvelujemme kehitystyötä. 

Palautteet ja yhteystiedot  

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, annathan ensin palautetta meille. Vastaamme palautteeseen kahden viikon kuluessa. 

Jos et ole tyytyväinen kahden viikon sisällä saamaasi vastaukseen, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilla ohjeistetaan, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.  

Saavutettavuuspalautteesi voit laittaa meille osoitteeseen  

saavutettavuuspalauteatomasp.fi  

Valvontaviranomaisen yhteystiedot  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto  
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö  
www.saavutettavuusvaatimukset.fi  
saavutettavuusatavi.fi  
puhelinnumero vaihde 0295 016 000 

Suomen laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa pankkia rakentamaan verkko- ja mobiilipalveluitaan niin, että mahdollisimman monet voivat käyttää niitä.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Oma Säästöpankki Oyj:n OmaMobiili-sovellusta (IOS ja Android). Seloste on laadittu 25.5.2021.

OmaMobiili saavutettavuus on arvioitu WCAG 2.1 AA-tason vaatimuksia vastaan TietoEVRY asiantuntijoiden toimesta toukokuussa 2020. Saavutettavuusarvioinnissa havaittujen saavutettavuuspuutteiden pohjalta sovellukset on muokattu ja testattu täyttämään kriittiset WCAG 2.1 A- ja AA-tason saavutettavuusvaatimukset 14.06.2021 versiossa 3.8.0.

  • Kelluva toimintopainike ei ole käytettävä ruudunlukijalla (WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys) eikä näppäimistöllä (WCAG 2.1.1 Näppäimistö). Myöskään kelluvan painikkeen kontrasti ei ole riittävä (WCAG 1.4.3 Kontrasti). Vastaavat toiminnallisuudet löytyvät kuitenkin normaaleina toimintoina etusivulla.
  • Istunnon kesto on rajattu ja sitä ei voi käyttäjä muuttaa. (WCAG-kriteeri 2.2.1 "Säädettävä ajoitus (A)" Istunnon kesto). Istunnon pituutta ei turvallisuussyistä ole pidennetty.
  • Chat-keskustelun uusia viestejä ei lueta suoraan vaan ruudunlukijalla joudutaan etenemään keskustelussa uusimpaan viestiin (WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys).
  • Käytettäessä ruudunlukijaa, ei luettu teksti kaikissa kohdissa noudata suomen kielen kielioppisääntöjä, mutta on ymmärrettävää (WCAG 3.1.3 Epätavalliset sanat).
  • Tietyillä laitteilla virheilmoitusta ei lueta suoraan vaan ruudunlukijalla joudutaan etenemään virheilmoitukseen (WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen).
  • Tietyillä laitteilla pyyhkäisy-toimintoa ei pysty käyttämään etenemiseen tietyissä komponenteissa, mm. valintalistat (WCAG 2.4. Navigoitava).
  • Tietyillä iOS-laitteilla sivun latautuminen kestää pidempää, jotta sivun kaikki osiot ovat saavutettavissa pyyhkäisy-toimintoa apuna käyttäen (WCAG 2.4. Navigoitava).
  • Useamman kenttäkohtaisen virheilmoituksen tapauksessa luetaan suoraan vain yksi virhe. (WCAG 3.3.3 Virheen korjausehdotus)
  • Sijoitusten arvonhistoria on esitetty vain kuvaajalla ja kuvaajan viivan väri ei täytä saavutettavuusvaatimuksia. Arvohistorian esittäminen taulukkona ei olisi kuitenkaan käytettävää. (WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö)
  • Palvelussa on käytetty painikkeissa tekstiä täydentäviä ikoneita, jotka eivät täytä kontrastivaatimuksia. Nämä eivät ole kuitenkaan toiminnan ymmärtämisen kannalta välttämättömiä (WCAG 1.4.3 Kontrasti).

OmaMobiilin OmaVara -osio ei tällä hetkellä täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi. Saavutettavuuden huomioiminen ja kehittäminen yhdessä käyttäjien kanssa on osa nykyistä digitaalisten palveluidemme kehitystyötä. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme avustavilla tekniikoilla mahdollisimman sujuvasti. Todellinen saavutettavuus mitataan palvelua käytettäessä, joten olemme kiitollisia kehitysideoista, kokemuksista ja palautteesta kokonaisvaltaisesti käytettävyyteen liittyen. Saavutettavuuden kehittäminen ei meillä lopu lakisääteisten kohtien täyttämiseen. Palvelua kehittäessämme ja testatessamme olemme havainneet mm. seuraavia kohtia, joiden vaikutuksia saavutettavuuteen seuraamme ja kehitämme tarvittaessa.

Palautteet ja yhteystiedot 

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, annathan ensin palautetta meille. Vastaamme palautteeseen kahden viikon kuluessa.

Jos et ole tyytyväinen kahden viikon sisällä saamaasi vastaukseen, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilla ohjeistetaan, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 

Saavutettavuuspalautteesi voit laittaa meille osoitteeseen 

saavutettavuuspalauteatomasp.fi

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuusatavi.fi

puhelinnumero vaihde  0295 016 000

Suomen laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa pankkia rakentamaan verkko- ja mobiilipalveluitaan niin, että mahdollisimman monet voivat käyttää niitä.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Oma Säästöpankki Oyj:n OmaVahvistus-sovellusta (IOS ja Android). Seloste on laadittu 30.6.2021.

OmaVahvistuksen saavutettavuus on arvioitu WCAG 2.1 AA-tason vaatimuksia vastaan Eficoden asiantuntijoiden toimesta toukokuussa 2019. Saavutettavuusarvioinnissa havaittujen saavutettavuuspuutteiden pohjalta sovellukset on muokattu ja testattu täyttämään kriittiset WCAG 2.1 A- ja AA-tason saavutettavuusvaatimukset.

Saavutettavuuskriteerit eivät täyty seuraavilta osin:

iOS & Android

Sovellus ei ole tuettu käytettävän laitteen ollessa vaakatasossa. WCAG1.3.4 .

Jatka-painike käyttöönoton ensimmäisillä kolmella sivuilla ilmoittaa "ei käytössä". WCAG 1.1.1, 1.3.1, 4.1.2 .

iOS:

Kasvojentunnistuksella eli Face-ID:lla vaihdettaessa PIN -vahvistamiseen, näppäimistö ei toimi oikein. WCAG 1.1.1, 1.3.1 .

Android:

Syöttökenttien kirjautumissivuilla: syötä turvaluku ja syötä vahvistuskoodi, luetaan numero vasta sen jälkeen, kun käyttäjä painaa numeroa. WCAG 1.1.1, 1.3.1, 4.1.2 .

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi. Saavutettavuuden huomioiminen ja kehittäminen yhdessä käyttäjien kanssa on osa nykyistä digitaalisten palveluidemme kehitystyötä. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme avustavilla tekniikoilla mahdollisimman sujuvasti. Todellinen saavutettavuus mitataan palvelua käytettäessä, joten olemme kiitollisia kehitysideoista, kokemuksista ja palautteesta kokonaisvaltaisesti käytettävyyteen liittyen. Saavutettavuuden kehittäminen ei meillä lopu lakisääteisten kohtien täyttämiseen. Palvelua kehittäessämme ja testatessamme olemme havainneet mm. seuraavia kohtia, joiden vaikutuksia saavutettavuuteen seuraamme ja kehitämme tarvittaessa.

Palautteet ja yhteystiedot 

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, annathan ensin palautetta meille. Vastaamme palautteeseen kahden viikon kuluessa.

Jos et ole tyytyväinen kahden viikon sisällä saamaasi vastaukseen, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilla ohjeistetaan, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 

Saavutettavuuspalautteesi voit laittaa meille osoitteeseen 

saavutettavuuspalauteatomasp.fi

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuusatavi.fi

puhelinnumero vaihde  0295 016 000