Hyppää pääsisältöön
sydän pinssi

Asiakaspalaute

Miten olemme onnistuneet palvelussa ja tuotteissamme? Jokainen palaute on meille merkityksellinen, sillä haluamme jatkuvasti kehittää toimintaamme. Kiitos palautteestasi.

Asiakaspalaute

Jokainen asiakaspalaute on meille merkityksellinen. Voit täyttää oheisen painikkeen kautta asiakaspalautteen sähköisesti. Palautetta voit antaa myös seuraavissa kanavissa:

 • verkkosivuilla chatin välityksellä (www.omasp.fi)
 • verkkopankissa tai OmaMobiilissa viestillä
 • verkkoneuvottelussa
 • konttorissa pankin toimihenkilölle suullisesti tai kirjallisesti
 • puhelimitse suullisena palautteena
 • kirjallisena palautteena esim. konttorin maksupalvelulaatikkoon tai lähettämällä postitse
 • halutessasi voimme toimittaa palautelomakkeen täytettäväksi myös sähköpostin välityksellä

Asiakasvalitus

Huomautuksissa ja virhetilanteissa kehotamme olemaan ensimmäisenä yhteydessä toimihenkilöösi, joka on vastaanottanut tai toteuttanut toimeksiantosi. Vaihtoehtoisesti voit olla yhteyksissä omaan konttoriisi. Kerrothan aina havaitsemastasi virheestä välittömästi sen havaittuasi. Pyri kertomaan selkeästi mitä on tapahtunut ja milloin.

Mikäli et ole tyytyväinen asian käsittelyyn tai pankilta saamaasi vastaukseen, lähetäthän asiasta kirjallisen valituksen. Nimeä palautteesi tällöin asiakasvalitukseksi ja liitä mukaan asiaa koskevat asiakirjat. Valituksesta tulee ilmetä valituksen tekijän yhteystiedot, valituksen peruste sekä mahdollinen vaatimus. Suosittelemme lähettämään asiakasvalituksen mahdollisimman nopeasti virheen havaitsemisesta. Käsittelemme asiasi kiireellisenä ja pyrimme vastaamaan sinulle kahden viikon kuluessa.

Palautteen käsittely ja eteneminen:

 • Antamasi palaute selvitetään ja ohjataan tarvittaessa jatkokäsittelyyn
 • Jos palaute edellyttää vastaamista, asiakaspalvelu tai konttori vastaa palautteeseesi mahdollisimman pian. Vastausaika on palautekohtaista ja riippuu palautteen sisällöstä.
 • Asiakasvalitus käsitellään kiireellisenä
 • Palautteen mukana voi lähettää myös liitteitä

Muutoksenhaku

Mikäli et ole tyytyväinen asiakasvalitukseesi saamaan pankin vastaukseen tai ratkaisuun, voit ottaa yhteyttä ulkopuolisiin, pankista riippumattomiin tahoihin:

Vakuutus ja rahoitusneuvontaan (FINE) voi ottaa yhteyttä, jos pankki-, sijoitus-, oheis- tai vakuutuspalvelua koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi pankin ja asiakkaan välisellä neuvottelulla. FINEn tehtävänä on neuvoa kuluttajia, pienyrittäjiä ja niihin verrattavia asiakkaita. Asiakas voi myös ottaa yhteyttä FINEn yhteydessä toimivaan pankkilautakuntaan. FINE voi auttaa erimielisyyksien selvittämisessä, mutta se ei voi antaa oikeudellisesti sitovaa ratkaisua asiassa. Palvelu on maksuton. Yhteystiedot: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, puh. 09 685 0120, www.fine.fi

Finanssivalvonta vastaa rahoitus- ja vakuutusvalvonnasta Suomessa ja valvoo palveluntuottajien toimintaa asiakkaita kohtaan. Finanssivalvonnan verkkosivuilla on tietoa siitä, mistä saa apua ja neuvoja, jos joutuu vaikeuksiin palveluntuottajan kanssa. Yhteystiedot: PL 103, 00101 Helsinki, puh. 09 183 51, kirjaamoatfinanssivalvonta.fi, www.finanssivalvonta.fi.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto antaa valtakunnallista kuluttajaneuvontaa, tietoa kuluttajan oikeuksista ja sovitteluapua kuluttajien ja yritysten välisissä riita-asioissa. Yhteystiedot: KKV, PL 5, 00531 Helsinki, puh. 029 505 3050, www.kkv.fi.

Kuluttajariitalautakunta antaa suuntaviivoja ja ohjeita kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisten riitojen ratkaisemiseksi, kun kyseessä ovat kulutushyödykkeet ja kuluttajapalvelut, asuntokaupat, vuokrasopimukset, asumisoikeuksien siirrot sekä takaukset ja panttaussitoumukset. Yhteystiedot: Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, puh. 029 566 5200 (vaihde), https://www.kuluttajariita.fi. Kuluttajariitalautakunnassa ei käsitellä arvopapereita koskevia asioita.

Henkilöasiakas