Hyppää pääsisältöön
Oma Säästöpankin haalarimerkit

Edistämme yhteistä hyvinvointia

Tuemme asiakkaitamme oman talouden hallinnassa ja kehittäjänä. Lisäksi tuemme paikallisyhteisöjen hyvinvointia sekä huolehdimme
hyvästä hallintotavasta ja eettisestä liiketoiminnasta läpi arvoketjun.

Tavoitteemme vuoteen 2026

työllistyminen ikoni

Tukea ihmisiä oman talouden hallinnassa ja kehittäjänä

 • Järjestämme vuosittain useita webinaareja ja koulutustilaisuuksia oman talouden hallintaan liittyen
 • Jatkamme säännöllistä yhteistyötä lasten ja nuorten talousosaamisen kehittämiseksi

  Tuemme nuorten taloustaitoja

 • Seuraamme asiakkaidemme tyytyväisyyttä taloudelliseen suunnitteluun yhteyshenkilön kanssa
 • Varmistamme asiantuntijan kiinnostuksen asiakkaan taloudelliseen tukemiseen myös vaikeissa tilanteissa
yhteinen hyvinvointi

Tukea paikallisyhteisöjen hyvinvointia 

 • Luomme toimintaedellytyksiä yrityksille ja perheille varmistamalla toimivat palvelut ja tiedon jaon myös yrittäjille
 • Jatkamme yhteistyötä säätiöiden ja osuuskuntien kanssa alueellisen hyvinvoinnin tukemiseksi
ympäristöystävälliset valinnat ikoni

Hyvä hallintotapa ja eettinen liiketoiminta läpi hankintaketjun

 • Noudatamme yleisiä vaatimuksia ja määräyksiä
 • Sitoudumme vastuullisuusohjelman noudattamiseen
 • Valitsemme yhteistyökumppanimme vastuullisuusnäkökulmat huomioiden
 • Vältämme eettisen toimintatavan rikkeitä kaikessa toiminnassa
 • Laadimme hankintakriteerit sekä prosessin ESG-tarkistukselle varmistaaksemme kumppaneiden vastuullisuustyön
Oma Säästöpankin konttori

 

Lisätietoja tavoitteistamme

Ihmisten tukeminen oman talouden hallinnassa ja kehittäjänä on tärkeä osa toimintaamme. Edistämme oman talouden hallintaa kaikissa ikäryhmissä erilaisten kumppanuuksien, webinaarien, koulutusten ja oppimisympäristöjen kautta. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Lisäksi jatkamme tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa lasten ja nuorten taloustaitojen edistämiseksi. 

Olemme sitoutuneet toimimaan Suomen yhteiskunnan hyvinvoinnin puolesta. Edistämme ja kehitämme aktiivisesti paikallista ja alueellista elinvoimaisuutta tarjoamalla työpaikkoja maakunnissa sekä rahoittamalla paikallisia henkilö- sekä pk-yritysasiakkaita. 

Järjestämme tai olemme mukana vuosittain paikallisissa tapahtumissa, joiden tarkoituksena on tukea paikallisten yhteishenkeä ja hyvinvointia. Lisäksi omistajasäätiömme ja -osuuskunnat jakavat vuosittain apurahoja ja avustuksia yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Niillä tuetaan esimerkiksi taloudellista kasvatusta, tutkimusta, lasten liikuntaharrastuksia, nuorisotyötä, kulttuuria ja luonnonsuojelua.

Meille on tärkeää edistää suomalaista paikallista elinvoimaisuutta ja maakunnissa asuvien yrittäjien menestymistä, minkä vuoksi olemmekin ensimmäisenä pankkina Suomessa tukemassa mikroyrittäjiä ja yhteiskunnallisia yrityksiä Euroopan Investointirahaston kanssa (EIF). Tavoitteena on helpottaa erityisryhmiä perustamaan ja kehittämään yrityksiä ja yritystoimintaa. Tällaisia ryhmiä voivat olla esimerkiksi työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöt tai muuten vaikeasti työllistyvät henkilöt.

Olemme sitoutuneet edistämään kestävää talouskasvua ja tuottavaa työllisyyttä. Sen lisäksi, että edistämme aktiivisesti paikallista ja alueellista elinvoimaisuutta, osallistumme epäsuorien taloudellisten vaikutusten kautta yhteiskunnan toimintaan muun muassa maksamalla veroja. Näillä tuotoilla turvataan yhteiskunnan perustoimintoja ja rakennetaan hyvinvointia. Lisäksi henkilökunnalle maksetut palkat ja sosiaalikulut vaikuttavat positiivisesti työntekijöihin ja ympäröiviin yhteisöihin. Liiketoimintaamme ohjaavat eettiset liiketapaperiaatteet. 

 

Katso myös