Hyppää pääsisältöön
Oma Säästöpankin asiakas

Yritysasiakkaan tunteminen

Päivitä yrityksesi tiedot säännöllisesti. Voit päivittää yritysasiakkaan tai yritysasiakkaan edustajan asiakastiedot Sähköiset lomakkeet -sivulla.

Yritysasiakkaan tunteminen – miksi pankki kysyy? 

Asiakkaan tunteminen muodostaa pohjan asiakkaan ja pankin väliselle vuorovaikutukselle sekä molemminpuoliselle luottamukselle. Pankilla on myös lakisääteinen velvollisuus kysyä riittävät tiedot muun muassa yritysasiakkaan omistajista, tosiasiallisista edunsaajista ja yrityksen liiketoiminnasta. Näillä toimilla pyritään ehkäisemään esimerkiksi rahanpesua, terrorismin rahoitusta sekä taloudellista rikollisuutta. Kysymme näitä kysymyksiä sekä pankkipalveluita avatessa että säännöllisesti asiakassuhteen aikana.  

Millaisia kysymyksiä pankki esittää? 

Asiakkaan tuntemisvelvoitteeseen perustuen kysymme erilaisia tietoja yritykseesi liittyen, joiden tarkoituksena on turvata turvallinen pankkiasiointi ja ehkäistä väärinkäytöksiä. Pankin vastuulla on torjua laitonta toimintaa, kuten esimerkiksi huijausyrityksiä, terrorismin rahoittamista tai harmaata taloutta. Kysymyksiä esitetään kaikille pankkimme asiakkaille.  

Lainsäädännölliseen velvoitteeseen perustuen kysymme asiakkailtamme muun muassa seuraavia tietoja:  

  • Yrityksen omistajat ja tosiasialliset edunsaajat. Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan omistajuuden lisäksi henkilöitä, joilla on määräysvalta osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai jolla on muutoin määräysvalta yrityksessä. 
  • Onko yritysasiakkaan edustaja tai tosiasiallinen edunsaaja poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, lähipiiriin kuuluva tai läheinen yhtiökumppani. 
  • Tietoja maksuliikenteestä, verotustiedoista, liiketoiminnan luonteesta ja laajuudesta sekä taloudellisesta asemasta. 
  • Kysymyksiä kysytään myös tilille tulevien varojen määrästä ja alkuperästä. Pankki saattaa tarvita kirjallisen selvityksen varojen alkuperästä. 
     

Yrityksen edustajien tunnistaminen 

Pankin tulee tunnistaa myös pankkisuhteen ylläpitämiseen oikeutetut yrityksen edustajat sekä todentaa näiden henkilöllisyys ja edustamiskelpoisuus. Pankilla on velvollisuus tunnistaa yrityksen edustajan henkilöllisyys virallisesta ja voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyystodistusta pyydetään nähtäväksi pankissa asioidessa sekä uusia palveluita avattaessa. Tämä koskee sekä nykyisiä että uusia asiakkaitamme.  

Asiakirjat yrityksen pankkiasioiden hoitoon 

Eri yritykset ja yhtiömuodot edellyttävät erilaisia asiakirjoja pankkiasiakkuuden perustamista ja yrityksen pankkiasioiden hoitamista varten. Voit myös tarkistaa konttoristasi, mitä asiakirjoja yritykseltäsi tarvitaan. Tällä sivulla on myös muutamia pöytäkirjamalleja, jotka ovat vapaasti yrityksenne käytettävissä.