Hyppää pääsisältöön
Oma Säästöpankin konttori

Kuluraportointi

Lähetämme sinulle kerran vuodessa tiedot sijoitustuotteiden ja -palveluiden toteutuneista kuluista. Raportti on sinulle tiedoksi, eikä aiheuta toimenpiteitä.

Mikä on yritykselle lähetettävä kulutoteumaraportti? 

Rahoitusvälineiden markkinat –direktiivi (ns. MiFID II –direktiivi) edellyttää pankkeja toimittamaan asiakkailleen vähintään kerran vuodessa tiedot sijoitustuotteiden ja -palveluiden toteutuneista kuluista. Sääntelyn tarkoitus on parantaa sijoittajansuojaa ja lisätä sijoitustuotteiden kustannusten läpinäkyvyyttä. Raportti lähetettiin ensimmäisen kerran vuonna 2019.  

Saat raportin avulla kokonaiskäsityksen edellisenä vuonna sinulta perityistä sijoittamisen kuluista sekä kertyneistä tuotoista. Raportti lähetetään sinulle, jotta sijoitustuotteiden kulujen seuraaminen olisi entistä helpompaa. Lisäksi eri sijoitustuotteiden tuottoja ja kuluja on entistä helpompi vertailla.  

Raportti on sinulle tiedoksi, eikä aiheuta toimenpiteitä.  

Mihin perityt kulut käytetään? 

Sijoitustuotteista ja –palveluista perityillä kuluilla mahdollistetaan esimerkiksi salkunhoitoon liittyvä työ sekä katetaan tuotteiden ylläpitoon ja tuottamiseen liittyviä kustannuksia. Aktiivisella salkunhoidolla ja jatkuvalla markkinoiden seuraamisella varmistamme, että saat parasta palvelua ja vastinetta rahoillesi. 

Kuinka raporttia luetaan? 

On hyvä huomioida, että kulutoteumaraportilla ilmoitetut kulut ja tuotot ovat vain viime vuoden tietoja, joten tuotto koko omistusajalta on voinut olla parempi. Kun saat jatkossa kulutoteumaraportin joka vuosi, sinun on helpompi verrata, kuinka tuottojen suhde kuluihin on vaihdellut markkinatilanteiden mukaan. Saat parhaan kuvan sijoituksistasi, kun luet raporttia yhdessä muiden OmaSp:n ja pankin yhteistyökumppaneiden toimittamien sijoittamisen raporttien kanssa. 

Huomioithan, että vakuutusmuotoisten sijoitusten kulut raportoidaan erikseen, koska ne kuuluvat eri sääntelyn piiriin. 

Raportin prosenttilukujen laskentakaavat

Rahastot ja muut sijoituksetLaskentakaava
Merkintä- ja lunastuspalkkiotMerkintä- ja lunastuspalkkiot / Merkinnät ja lunastukset yhteensä
Jatkuvat kulutJatkuvat kulut / Sijoitusten markkina-arvo keskimäärin
Hallinnointipalkkion osuus jatkuvista kuluistaHallinointipalkkiot / Jatkuvat kulut
Sp-rahastoyhtiön osuus hallinnointipalkkioistaSp-rahastoyhtiön osuus / Hallinointipalkkiot
Oma Säästöpankin osuus hallinnointipalkkioistaOma Säästöpankin osuus / Hallinointipalkkiot
Tutkimuskulut Tutkimuskulut / Sijoitusten markkina-arvo keskimäärin
Kulut yhteensä Kulut yhteensä / Sijoitettu pääoma keskimäärin
Tuotto-% Tuotot kulujen jälkeen / Sijoitettu pääoma keskimäärin
Strukturoidut talletukset Laskentakaava
SäilytyskulutSäilytyskulut / Pääoma vuoden lopussa

Tuotot ilman kuluja 

Sijoitusten kehitys vuoden aikana lisättynä perityillä kuluilla, saaduilla osingoilla ja myyntivoitoilla sekä myyntitappiot vähennettynä. Laskentahetki alkaa vuoden alusta ja ei näin täsmää esimerkiksi verotuksessa käytettävän laskentatavan kanssa. 

Tuotot kulujen jälkeen 

Tuotot ilman kuluja vähennettynä kulut yhteensä. 

Sijoitettu pääoma keskimäärin 

Vuoden aikana sijoitetun rahamäärän keskiarvo. Myynneistä syntyneet voitot ja tappiot eliminoidaan laskennassa, jolloin asiakkaan myydessä kaikki osuutensa kyseisestä tuotteesta on sijoitettu pääoma tämän jälkeen nolla. Lisäksi laskenta huomioi vain ne päivät, jolloin asiakkaalla on sijoituksia kyseisessä tuotteessa. Nämä yksittäisten tuotteiden sijoitetut pääomat keskimäärin lasketaan yhteen. Esimerkiksi asiakkaan sijoittaessa yhteen rahastoon kuukauden ajan 1000 euroa on sijoitettu pääoma 1000 euroa. 

Palvelemme sinua mielellämme 

Mikäli sinulla on kysyttävää kulutoteumaraportista tai muista pankkiasioistasi, olethan yhteydessä omaan asiantuntijaasi, konttoriisi tai asiakaspalveluumme. Autamme sinua mielellämme!