Hyppää pääsisältöön
Oma Säästöpankin konttori

Varainhoitokapitalisaatio – yrityksesi varallisuus ammattilaisten hoidossa

Varainhoitokapitalisaatio on yksi vaihtoehto huolehtia yrityksesi varallisuuden kehittymisestä, jos yrityksellesi on kertynyt sijoitettavia varoja vähintään 100 000 euroa. Se voi olla osana yrityksen likviditeetin hallintaa sekä pitkän tähtäimen investointeihin varautumista.

Vaivaton varainhoitokapitalisaatio

Varainhoitokapitalisaatio on joustava, vaivaton ja verotuksellisesti järkevä sopimus sijoitusomaisuuden hallintaan. Sinun ei itse tarvitse seurata aktiivisesti markkinoiden tapahtumia, vaan asiantuntevat salkunhoitajat huolehtivat sijoituskohteista yrityksesi tuotto-odotuksen ja riskinsietokyvyn mukaisesti.

Päätät itse riskitason

Sinun ei tarvitse itse osata tehdä päätöksiä sijoituskohteista, sillä apunasi on neljä mallisalkua. Valikoimasta löytyy sopivat sijoitussalkut niin varovaiselle kuin rohkeammallekin sijoittajalle. Sijoitussalkkua on mahdollista vaihtaa joustavasti, mikäli riskinottohalukkuutesi muuttuu. Voit valita asiantuntijamme avulla sinulle sopivimman neljästä salkkuvaihtoehdosta: korkopainoinen, tasapainoinen, osakepainoinen tai tuottohakuinen. Sopimuksen arvo määräytyy valitsemasi sijoituskohteen perusteella. Tarkoituksena on kartuttaa yrityksen varallisuutta valitsemallasi riskitasolla ja vapauttaa sinut jatkuvasta sijoitusten seuraamisesta sekä päivittäisestä päätöksenteosta. 

Varainhoitokapitalisaatiosopimus on tarkoitettu pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Kaikissa salkkuvaihtoehdoissa voi esiintyä vuosittain suurtakin arvonvaihtelua.  

sijoittaminen ikoni

Korkopainoinen sijoitussalkku

Korkopainoinen sijoitussalkku voi sopia sinulle, kun sijoittamisen aikajänne on yli 5 vuotta. 20 % sijoituksista on osakkeissa ja 80 % korkoinstrumenteissa. Osakesijoitusten osuus voi vaihdella 0–40 % välillä.

Tasapainoinen sijoitussalkku 

Tasapainoinen sijoitussalkku voi sopia sinulle, kun sijoittamisen aikajänne on yli 10 vuotta. Sijoituksista 50 % on osakkeissa ja 50 % korkoinstrumenteissa. Osakesijoitusten osuus salkun varoista voi vaihdella 0–70 % välillä.

Osakepainoinen sijoitussalkku 

Osakepainoinen sijoitussalkku voi sopia sinulle, kun sijoittamisen aikajänne on yli 10 vuotta. Salkun sijoituksista 80 % on osakkeissa ja 20 % on korkoinstrumenteissa. Osakesijoitusten osuus salkun varoista voi vaihdella 0–100 % välillä.

Tuottohakuinen sijoitussalkku 

Tuottohakuinen sijoitussalkku voi sopia sinulle, kun sijoittamisen aikajänne on yli 10 vuotta. Tuottohakuisessa salkussa 100 % sijoituksista on osakkeissa ja 0 % on korkoinstrumenteissa. Osakesijoitusten osuus salkun varoista voi vaihdella 0–100 % välillä.

Kertyneitä tuottoja tai syntyneitä voittoja ei veroteta sijoituskohteita vaihdettaessa sopimuksen voimassaoloaikana. Voit siis tehdä muutoksia Varainhoitokapitalisaation sijoitusten painotukseen ilman veroseuraamuksia.

Varainhoitokapitalisaatiosopimusta ei kohdella yrityksen kirjanpidossa tai verotuksessa vakuutuksena vaan yrityksen tekemänä sijoituksena, johon maksettuja maksuja ei voi vähentää verotuksessa. Osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa varainhoitokapitalisaatiosopimukset lasketaan yrityksen nettovarallisuuteen samojen sääntöjen mukaan kuin muutkin yrityksen tekemät sijoitukset.

Henkilöyhtiöissä sijoitusten, kuten varainhoitokapitalisaatiosopimuksen, kuuluminen elinkeinotoimintaan ratkeaa tapauskohtaisesti. Vain elinkeinotoimintaan kuuluvat varat otetaan huomioon henkilöyhtiön nettovarallisuuslaskelmassa.

Varainhoitokapitalisaatiosopimuksen tuotto on yritykselle veronalaista tuloa. Tuotto voidaan kirjata rahoitustuottoihin. Kirjanpitolautakunnan mukaan suosituksena on, että sijoitussidonnaisten säästöjen tuoton osuus on varovaisuuden periaatteen takia suositeltavaa kirjata vasta, kun säästösumma maksetaan sopimuksen omistajalle sopimuksen päättyessä tai takaisinostettaessa ennen sopimusajan päättymistä.

Mikäli henkilöyhtiön omistama varainhoitokapitalisaatiosopimus katsottaisiin sen elinkeinotoimintaan kuuluvaksi, sopimuksen tuottoa verotettaisiin kuten henkilöyhtiön muutakin elinkeinotoiminnan tuloa.

Yleishyödylliset säätiöt ja yhdistykset sekä kunnat ja seurakunnat ovat verovelvollisia vain saamastaan elinkeinotulosta ja varainhoitokapitalisaatiosopimus ei yleensä kuulu niiden elinkeinotoimintaan, joten sen tuotto on tällöin kokonaisuudessaan verovapaata.

Mikäli varainhoitokapitalisaatiosopimus on sopimuksen päättyessä tai kokonaan takaisinostettaessa tappiolla, EVL:n mukaan lopulliseksi todettu rahoitusomaisuuden arvonalentuminen on elinkeinotoiminnassa vähennyskelpoinen menetys.

Katso myös

    Henkilöasiakas