Haluamme tarjota sinulle parasta palvelua

Asiakkaan tunteminen muodostaa pohjan asiakkaan ja pankin väliselle vuorovaikutukselle. Pankkitoiminta perustuu molemminpuoliseen luottamukseen ja tämä luottamus voidaan saavuttaa riittävällä asiakastuntemuksella. Riittävät tuntemistiedot auttavat pankkia huomioimaan asiakkaan tarpeet ja tarjoamaan sopivia palveluita. 

Voit päivittää tietosi konttorissa, verkkopankissa tai kotisivuilla täytettävän lomakkeen avulla. Alla olevan linkin avulla pääset täyttämään asiakastietosi ja allekirjoittamaan sen sähköisesti. 

Sähköiset lomakkeet

Pankilla on velvollisuus tuntea ja tunnistaa asiakkaansa

Pankin tulee lainsäädännön velvoittamana tuntea ja tunnistaa asiakkaansa. Tähän velvoitteeseen perustuen kysymme asiakkaalta erilaisia tietoja. Kysymykset voivat aiheuttaa ihmetystä, mutta pankin tarkoitus on turvata asiakkaan turvallinen pankkiasiointi ja ehkäistä väärinkäytöksiä. Pankin vastuulla on torjua laitonta toimintaa, joka voi olla esimerkiksi huijausyritys, identiteettivarkaus, terrorismin rahoittaminen tai harmaa talous. Kysymykset esitetään ensimmäisen kerran, kun avaamme sinulle palvelut ja tietoja päivitetään asiakassuhteesi aikana. 

Lainsäädännölliseen velvoitteeseen perustuen kysymme asiakkailtamme muun muassa seuraavia tietoja:

 • tietoja asiakkaan toiminnasta
 • tietoja taloudellisesta asemasta
 • tietoja maksuliikenteestä
 • tietoja varojen alkuperästä - tarvittaessa pyydämme kirjallisen selvityksen liiketoimen tarkoituksesta

Lisäksi pankilla on velvollisuus tunnistaa poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt ja tallentaa tiedot asiakkaan verotuksellisesta asuinvaltiosta.

 • asiakkaan tuntemiseksi pankin tulee selvittää, onko asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö - poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä pidetään henkilöä, joka on itse tai jonka perheenjäsen tai läheinen liikekumppani toimii tai on lähiaikoina toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä Suomessa tai jossain muussa valtiossa - kysymyksellä ei ole tarkoitus selvittää puoluekantaasi tai poliittista aktiivisuuttasi 
 • verotukseen liittyviä tietoja - Suomessa toimivalla pankilla on velvollisuus kansainvälisten sopimusten perusteella selvittää ja raportoida asiakkaidensa verotuksellinen asuinvaltio Verohallinnolle

Asiakkaana sinulla on velvollisuus päivittää asiakastietojasi ja antaa pankille edellä mainitut tiedot niitä kysyttäessä. Näin voimme palvella sinua luotettavasti ja turvallisesti. Lainsäädännön mukaan pankki ei voi avata tai jatkaa asiakassuhdetta, jos pankilla ei ole riittäviä tietoja.   

Oma Säästöpankki käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja luottolaitoslainsäädännön mukaisesti ja muutoinkin huolehtii yksityisyyden suojan ja pankkisalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Voit lukea lisää täältä

Henkilöllisyyden todentaminen vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä ja luottoprosessia koskevissa asioissa

Luonnollisen henkilön henkilöllisyys todennetaan virallisesta henkilöllisyyttä osoittavasta asiakirjasta, joita ovat:

 • henkilökortti, jonka on myönnetty EU-alueella
 • suomalaisen poliisiviranomaisen myöntämä ulkomaalaisen henkilökortti ja alaikäisen henkilökortti käy henkilöllisyyden todentamisen välineeksi
 • ETA-jäsenvaltion, Sveitsin tai San Marinon viranomaisen myöntämä passi

Henkilöllisyyden todentaminen muissa pankkiasioissa

Mikäli henkilöllisyyden todentaminen ei ole mahdollista näistä edellä mainituista asiakirjoista, voidaan luonnollisen henkilön henkilöllisyys todentaa ajokortista, joka on myönnetty 1.10.1990 jälkeen.

 • Jos ajokortin erityisehdot-tietokentässä on koodi 70 [1] (ajokortti on Suomen poliisin ulkomaalaiselle vaihtama ajokortti), ajokorttia ei hyväksytä.
 • Vanhaa ns. pahvista ajokorttia ei hyväksytä luotettavaan asiakkaan tunnistamiseen.

Lue lisää: Asiakkaan tunteminen ja tunnistaminen - Finanssivalvonta