Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sitä, että sijoitustoiminnassa otetaan huomioon ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen sekä hyvään hallintotapaan eli ns. ESG-tekijöihin (Environment, Social and Governance) liittyvät asiat. Ympäristön osalta tämä tarkoittaa esimerkiksi kestävän kehityksen, luonnon monimuotoisuuden ja energiakysymysten huomioimista. Yhteiskunnallisen eli sosiaalisen vastuun osalta sijoittamisessa huomioidaan mm. ihmisoikeuksien kunnioittaminen, henkilöstöpolitiikka, työolosuhteet ja tasa-arvo. Hyvä hallintotapa tarkoittaa esimerkiksi korruption ja lahjonnan vastaista toimintaa, hallituksen riippumattomuutta ja palkitsemista sekä verojen maksamista. ESG-tekijöiden huomioon ottaminen sijoitustoiminnassa edesauttaa sijoituskohteisiin liittyvien mahdollisuuksien löytämisessä sekä riskien hallintaa.

Oma Säästöpankin tuotteita ja palveluita pyritään kehittämään niin, että ne kannustavat vastuulliseen ja ympäristöystävälliseen toimintaan. Sijoitusneuvonnan prosesseja on valmisteltu siihen, että asiakkaat voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä ESG-tekijöistä lainsäädännön valmistuttua. Kestävyysriskien huomioon ottamisesta osana pankin antamaa sijoitusneuvontaa ei oleteta aiheutuvan merkittävää haitallista tuottovaikutusta.

Sijoitusneuvonnan soveltuvuusarviossa otetaan huomioon asiakkaan, tai potentiaalisen asiakkaan, kestävyysmieltymykset suositeltavien rahoitusvälineiden valinnassa. Kestävyysmieltymyksillä tarkoitetaan EU-Taksonomian (EU) 2020/852, EU:n tiedonantoasetuksen (EU 2019/2088) ja pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomioimista ja selvittämistä osana sijoitusneuvontaa.

Lisätietoja Oma Säästöpankin ja yhteistyökumppaneidemme vastuullisuudesta saat mm. pankin Sijoittajatiedotteesta.