Hyppää pääsisältöön
OmaStoori,
Vaurastuminen

Perintösuunnittelu käytännössä - mitä, miksi ja miten?

OmaSp:n asiantuntija

Perintösuunnittelun avulla voit päättää, miten omaisuutesi jaetaan elinaikanasi tai sen jälkeen. Kun varaudut asioihin ennalta, voit varmistua siitä, että tahtosi toteutuu ja omaisuuttasi siirtyy seuraaville sukupolville mahdollisimman joustavasti.

Mitä perintösuunnittelu on ja miksi se kannattaa? 

“Perintösuunnittelu on asia, joka tulee usein esille käydessämme läpi asiakkaan sijoitusvarallisuutta pankkitapaamisen aikana”, sijoituspäällikkö Tiina Kallonen kertoo. “Samalla, kun käymme läpi asiakkaan tavoitteita varallisuuden kehityksestä, voimme pohtia, mitä varallisuudelle tapahtuu, kun hän jättää sen taakseen.”  

Perintösuunnittelu tarkoittaa sitä, että mietit etukäteen, mitä omaisuudellesi tapahtuu kuolemasi jälkeen. Perintösuunnittelulla voit vaikuttaa siihen, mitä omaisuuttasi siirretään, kenelle ja millä ehdoin. Perintösuunnittelulla voit myös vaikuttaa keventävästi perintöveron määrään ja ehkäistä mahdollisia riitoja perillisten kesken. “Perintöasioihin kannattaa perehtyä ajoissa ja suosittelen tarkistamaan niitä aika ajoin asiantuntijan kanssa erityisesti voimassa olevan lainsäädännön osalta”, Kallonen korostaa. 

Perintösuunnittelun keinoja ovat esimerkiksi: 

  • Testamentin määräykset 
  • Avioehto 
  • Omaisuuden lahjoittaminen elinaikana ennakkoperintömääräyksin tai niitä ilman 
  • Perinnön tai lahjan hajauttaminen usealle henkilölle 
  • Yhden sukupolven ylittäminen testamentilla tai lahjalla 
  • Hallintaoikeuden pidättäminen 
  • Edunsaajamääräykset sijoitus- ja vakuutustuotteissa 
  • Lahjan tai testamentin avio-oikeusmääräykset 

Testamentti varmistaa, että tahtosi toteutuu 

Testamentilla voit määrätä, kenelle omaisuutesi kuuluu kuolemasi jälkeen ja millä ehdoilla. Omaisuuden jakoa ohjaa myös perintöoikeudellinen sääntely, joka koskee esimerkiksi rintaperillisten lakiosaa, avio-oikeutta, lesken oikeutta asua yhteisessä kodissa ja perillisasemaa. Liittämällä testamenttiin avio-oikeusmääräyksen voit rajoittaa perillisesi puolison oikeutta perintöösi. 

Perintösuunnittelua tehdessä kannattaa muistaa, että testamenttityypillä on vaikutusta myös verotukseen. Yksinkertaisimmillaan kyse on tasajaosta, jossa omaisuus jaetaan tasan kaikkien perillisten kesken. Tällöin perintövero määräytyy kunkin perillisen saaman osuuden mukaan. Jos testamentti sisältää erilaisia ehtoja tai määräyksiä, kuten elinikäisen hallintaoikeuden tai edunsaajan valintaoikeuden, verotus voi muuttua monimutkaisemmaksi. Testamentin tekemiseen kannattaakin käyttää asiantuntijan apua, jotta testamentti on pätevä ja vastaa toiveitasi. OmaSp:n asiantuntijat ja yhteistyökumppanimme voivat auttaa sinua tekemään toiveesi ja tilanteesi mukaisen testamentin.

Testamentin teossa kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, mitä omaisuutta haluaa siirtää ja kenelle. Esimerkiksi osakeyhtiön osakkeet, kiinteistöt, asunto-osakkeet, arvopaperit, taide-esineet ja muu irtaimisto ovat sellaista omaisuutta, joita voidaan siirtää testamentilla. Tietyissä tilanteissa, kuten perinnönjaossa uusperheen kesken tai kun perillisiä ei ole, testamentin tekeminen on varsin suositeltavaa. Myös avopuolisoiden on järkevää tehdä keskinäinen testamentti.

Oma Säästöpankin asiakas

Lahjana tai ennakkoperintönä voit siirtää omaisuutta perillisille jo elinaikanasi 

Yksi vaihtoehto perintösuunnittelussa on siirtää omaisuutta lahjana perillisille jo elinaikana. Lahja tarkoittaa sitä, että luovutetaan jotakin ilman vastiketta toiselle henkilölle. Kun lahja annetaan rintaperilliselle, kuten lapselle tai lapsenlapselle, se katsotaan yleensä ennakkoperinnöksi. 

Lahjasta pitää suorittaa lahjavero, oli se sitten tavallinen lahja tai ennakkoperintö. Ennakkoperintö otetaan huomioon perinnönjaossa ja se vaikuttaa myös perintöveroon. Tavallinen lahja vaikuttaa perintöveroon lähtökohtaisesti vain, jos se on saatu enintään kolme vuotta ennen lahjanantajan kuolemaa. Lahjaveron määrään vaikuttaa lahjan arvo ja veroluokka eli lahjanantajan ja lahjansaajan välinen sukulaisuussuhde. 

Omaisuuden siirtäminen yli sukupolven

Omaisuuden siirtäminen lahjana tai testamentilla yhden sukupolven yli saattaa myös olla kannattavaa. Tällöin samaa omaisuutta ei veroteta kahteen kertaan sen siirtyessä perintönä sukupolvelta toiselle.  

4 999 euroa ilman lahjaveroa 

Voit antaa lahjan, jonka arvo on alle viisi tuhatta euroa, ilman veroja kolmen vuoden välein. Esimerkiksi molemmat vanhemmat voivat antaa lapsilleen tai lapsenlapsilleen 4 999 euron lahjan kolmen vuoden välein. Lahjan saajan ei tarvitse olla sukua lahjanantajalle. Jos samalta lahjanantajalta saadut lahjat ovat kolmen vuoden aikana arvoltaan yhteensä 5 000 euroa tai enemmän, pitää niistä maksaa lahjaveroa. 

Hallintaoikeuden pidättäminen lahjoituksen kohteeseen 

Hallintaoikeuden pidättäminen keventää omistusoikeuden saajan lahja- ja perintöverotusta. Omaisuuden lahjoittaja voi pidättää omaisuuteen itselleen elinikäisen tai määräaikaisen hallintaoikeuden. Tämä tarkoittaa, että vaikka lahjan saaja omistaa lahjan, hän ei voi hallita sitä täysin ennen kuin hallintaoikeus raukeaa. Hallintaoikeutettu saa esimerkiksi käyttää lahjoitettua omaisuutta ja saa itselleen omaisuudesta kertyvät tuotot. Hallintaoikeudelle määritellään arvo, joka vähennetään omaisuuden arvosta. Jos pidätetään elinikäinen hallintaoikeus, veroetu on sitä tuntuvampi, mitä nuorempi hallintaoikeuden pidättäjä on. 

Edunsaajamääräykset sijoitustuotteissa 

OmaSp tarjoaa erilaisia säästämisen, sijoittamisen ja varainhoidon vaihtoehtoja. Säästövakuutus ei ole nimestään huolimatta perinteinen vakuutus, vaan säästämisen ja sijoittamisen muoto, jossa voit valita sijoituskohteet OmaSp:n tarjoaminen rahastojen valikoimasta. Säästövakuutuksen ottajalla on mahdollisuus määrätä edunsaajamääräys kuoleman varalta, jonka perusteella kuolemantapauksessa vakuutuskorvaus maksetaan ennalta määritellylle edunsaajalle. Vakuutuksen edunsaajamääräystä on myös mahdollista muuttaa vakuutuksen voimassaoloaikana.

Pankin asiantuntija aulatilassa.

Käytä perintösuunnittelussa asiantuntijan apua 

Meillä OmaSp:ssä henkilökohtainen palvelu kuuluu kaikille. “Omien lakipalveluidemme lisäksi kattava kumppaniverkostomme tarjoaa asiantuntevaa apua perintäsuunnitteluun liittyvissä juridisissa ja verotuksellisissa kysymyksissä omalla paikkakunnallasi”, Kallonen sanoo. 

Oman varallisuuden osalta suunnitelmia kannattaa tehdä niin pitkällä kuin lyhyelläkin tähtäimellä. Myös riskinottohalukkuudessa on eroja. Kallonen toivottaakin säästämisen ja sijoittamisen palveluista kiinnostuneet tervetulleeksi tapaamiseen: “Monella perintöasioita harkitsevalla voi olla esimerkiksi halu suojata varallisuuttaan inflaatiolta. Kerromme mielellämme lisää esimerkiksi talletus- ja rahastoratkaisuistamme.” 

Tässä artikkelissa on kerrottu perintösuunnittelusta pääpiirteittäin. Perintösuunnitteluun vaikuttavat useat eri säännökset ja kehotammekin kääntymään asiakirjoja tehtäessä asiantuntijan puoleen. 

Lue lisää

    Henkilöasiakas