Hyppää pääsisältöön
Oma Säästöpankin asiantuntija

Debentuuri on helppo ja tuottava määräaikaissijoitus

Debentuuri on perinteinen ja helppo sijoitusmuoto sekä henkilö- että yritysasiakkaille. Se tuottaa vakaata ja säännöllistä tuottoa vuosittain. Saat talletusajan päätyttyä käyttöösi tallettamasi summan sekä sille kertyneet korot. Oma Säästöpankin Debentuurissa ei ole merkintäpalkkiota eikä muita kuluja, joten se on kuluton sijoituskohde.

Sinulle sopiva määräaikaissijoitus

Debentuuri on joukkovelkakirjan tyyppi, jota käytetään rahoituksen hankkimiseen markkinoilta. Pankki laskee Debentuureja liikkeelle ajoittain ja tuote on merkittävissä ilmoitetun merkintäajan tai niin kauan, kunnes Debentuuri merkitään täyteen. 

Teemme sinulle aina yksilöllisen sijoittamisen ratkaisun, jolloin Debentuuri on yksi vaihtoehto. Se sopii erilaisille sijoittajille maltillisesta tuottohakuisempaankin. Debentuurit sijoituksena mahdollistavat sijoittajalle ennalta määritellyn vuosittaisen korkotuoton sekä määräaikaisen talletusajan. Debentuurin emissiokurssin eli liikkeeseenlaskuhetken kurssin ollessa 100 % Debentuurin tuotto on sama kuin sen nimelliskorko. Debentuurit ovat yleensä usean vuoden mittaisia määräaikaisia sijoituksia. 

Debentuuri on sijoituskohteena vähäriskinen, sillä sijoituksen vuotuinen korko on etukäteen tiedossa. Sijoittajan tulee kuitenkin huomioida, että Debentuurissa on liikkeeseenlaskijariski ja korkoriski. Liikkeeseenlaskijariskillä tarkoitetaan Debentuuriin liikkeeseenlaskijan kykyä maksaa Debentuurin korot ja pääoma sijoittajille Debentuurin erääntyessä. Korkoriskillä puolestaan tarkoitetaan korkotason muutosten vaikutusta Debentuurin arvoon.  

Oma Säästöpankin asiakas

Kiinteä vai vaihtuva korko

OmaSp:n Debentuurit ovat usein kertalyhenteisiä ja kiinteäkorkoisia, jolloin sijoitukselle saatava korko on aina etukäteen tiedossa. Kiinteäkorkoisille Debentuureille maksetaan liikkeeseenlaskuhetkellä sovittua kiinteää korkoa, joka maksetaan Debentuurin ehtojen mukaisesti yleensä vuosittain asiakkaalle. 

Jälkimarkkinakaupankäynti 

Jälkimarkkinakaupankäynnillä tarkoitetaan kaupankäyntiä Debentuurin liikkeeseenlaskun jälkeen. Usein Debentuurit eivät ole jälkimarkkinakelpoisia — toisin sanoen niitä ei voi ostaa ja myydä kesken laina-ajan. Debentuuriin sijoittajan tuleekin ymmärtää sijoituksen määräaikaisuus. Vastineeksi sijoittaja saa lukittua korkotason määräajaksi eteenpäin.  

Muuttuuko Debentuurin arvo 

Debentuurin arvoon jälkimarkkinoilla vaikuttavat yleisen korkotason kehitys ja liikkeeseenlaskijan taloudellinen kehitys. Jos markkinakorot nousevat, joukkovelkakirjalainan hinta laskee. Jos taas markkinakorot laskevat, joukkovelkakirjalainan hinta nousee, koska sen korosta ollaan valmiita maksamaan enemmän yleisen korkotason laskun takia. OmaSp:n Debentuurit ovat kuitenkin määräaikaisia eikä niillä ole jälkimarkkinoita. Näin ollen, vaikka Debentuurin arvo muuttuu korkotason muuttuessa, saa sijoittaja ennalta sovitun koron itselleen ja sijoittamansa pääoman lainan erääntyessä.  

Debentuurin verotus

Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt ja suomalaiset yhteisöt  

Debentuurille maksettavasta korosta, jonka saaja on Suomessa asuva luonnollinen henkilö tai kuolinpesä, peritään korkotulon lähdevero 30 prosenttia. Liikkeeseenlaskija huolehtii lähdeveron perimisestä ja tilittämisestä verottajalle. 

Suomalaiselle yhteisölle maksettava Debentuurin korko on yleensä yhteisön veronalaista elinkeinotoiminnan tulolähteen tai muun toiminnan tulolähteen tuloa. Yhteisöverokanta on tällä hetkellä 20 prosenttia.   

Rajoitetusti verovelvolliset luonnolliset henkilöt ja yhteisöt  

Rajoitetusti verovelvolliset eivät pääsääntöisesti ole Suomessa verovelvollisia Debentuurille maksettavasta korosta, ellei korkotulo liity elinkeinotoiminnan harjoittamiseen Suomessa (yrityksen kiinteä toimipaikka sijaitsee Suomessa). 

Katso myös

    Henkilöasiakas