Hyppää pääsisältöön
Oma Säästöpankin konttori

Oma Säästöpankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päätökset

Oma Säästöpankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 29.4.2019. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vuodelta 2018 sekä myönsi vastuuvapauden tilikauden 2018 aikana toimineille yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osinko

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingon täsmäytyspäivänä 2.5.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti 9.5.2019.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 43 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 26 000 euroa vuodessa ja muille jäsenille 16 000 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen kokouksesta 1 000 euroa ja kustakin valiokunnan kokouksesta 500 euroa. Osallistuessa hallituksen tai valiokunnan kokoukseen etänä, maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa.

Yhtiökokous päätti lisäksi maksaa hallituksen puheenjohtaja Jarmo Partaselle ylimääräisenä palkkiona kahden kuukauden palkkaa vastaava määrä eli 48 106 euroa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aila Hemminki, Aki Jaskari, Timo Kokkala, Heli Korpinen, Jyrki Mäkynen ja Jarmo Salmi sekä uudeksi jäseneksi Jaana Sandström toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan valitseminen ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KTM, KHT Fredrik Westerholm toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona kustakin kokouksesta 1 000 euroa.