Henkilötietojen rekisteröinti ja käyttö

Oma Säästöpankki (jäljempänä Pankki) käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja luottolaitoslainsäädännön mukaisesti ja muutoinkin huolehtii yksityisyyden suojan ja pankkisalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käsitellään Pankin palvelujen ja toiminnan hoitamista varten. Lisäksi Pankki käyttää henkilörekistereitään asiakkailleen suunnattavaan markkinointiin.

Tietoja hankitaan asiakkaalta itseltään tai hänen edustajiltaan, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotieto- ja asiakashäiriörekistereistä sekä Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä. Liike- ja palvelutapahtuman niin edellyttäessä Pankki voi nauhoittaa puheluja ja tallentaa viestejä varmistaakseen viestin sisällön. Pankkisalaisuus rajoittaa Pankin hallussa olevien tietojen luovuttamista sivulliselle muuten kuin sen henkilön suostumuksella, jota tiedot koskevat tai lain edellyttämissä tapauksissa.

Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot, tulee esittää rekisterinpitäjälle kirjallinen, omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan, häntä koskevan virheellisen tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä rekisteröityä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tutustu henkilötietolain 10 §:n mukaiseen rekisteriselosteeseen

Evästeiden käyttö

Oma Säästöpankin verkkosivuilla käytetään evästeitä (cookies) sivuston toimintojen toteuttamiseksi, käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi sekä markkinointitoimia varten. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Evästeitä käytetään muun muassa sivuston turvallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voit estää omasp.fi -verkkosivujen evästeiden käytön (poislukien välttämättömimmät toiminnalliset evästeet) sivun alalaidassa olevasta Evästeet-kohdasta. Jos haluat välttää evästeiden käytön kokonaan, voit määrittää selaimesi asetukset niin, että evästeitä ei ladata tietokoneeseen. Huomioithan, että evästeiden käytön estäminen voi vaikuttaa sivuston toiminnallisuuksiin. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla.

Seuranta

Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa ulkopuolisiin palveluihin, joiden tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön. Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmä- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla tallennetaan käyttäjästä mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi.

Käytettävät palvelut ja niiden käyttötarkoitus:

  • Google (Seuranta ja markkinointitoimet)
  • Facebook (Seuranta ja markkinointitoimet)
  • HotJar (Seurantatoimet mm. kuumakarttadata)
  • AddThis (Seuranta ja sosiaalisen median jakotoiminnot)

Google Analytics seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä Chromeselaimen lisäosalla.

Tunnistusperiaatteet

Tutustu tunnistusperiaatteisiin täällä.