Säästöpankki Balanssin Firmaturva pitää yrityksen talouden tasapainossa

Elämä hymyilee, kun arki rullaa ja firma pyörii suunnitelmien mukaan. Mutta kaikki ei aina suju kuin Strömsössä. Oletko tullut ajatelleeksi, kuinka yrityksesi toiminta jatkuu, jos oma tai avainhenkilösi työpanos ei olisikaan enää käytettävissä? Onko sinulla lainojen vakuutena henkilökohtaista omaisuutta, esimerkiksi oma asunto? Tällöin kyseeseen tulee myös läheisten tulevaisuuden turvaaminen. Säästöpankki Balanssin Firmaturva on Oma Säästöpankin uusi lainaturvavakuutus yrityksille. Firmaturvan avulla varaudut yrityksesi henkilöriskeihin ja varmistat lainan takaisinmaksun ennakkosuunnitelman mukaisesti.

Miksi firmaturva kannattaa ottaa?

Suurin osa suomalaisista yrityksistä toimii yhden tai kahden henkilön työpanoksen varassa. Yrittäjän omalla ja muiden avainhenkilöiden työpanoksella on näin ollen suuri merkitys toiminnan jatkuvuuden kannalta.

Firmaturva
• auttaa yritystä selviytymään lainan takaisinmaksusta, jos yrittäjän tai yritystoiminnan kannalta tärkeän henkilön työpanos menetetään,
• turvaa yrityksen luottokelpoisuutta ja
• suojaa yrityslainan vakuutena olevaa omaisuutta.

Tässä tuoteselosteessa kerrotaan Firmaturvasta, sen sisällöstä ja oleellisista rajoituksista. Yksityiskohtaiset tiedot Firmaturvasta voit lukea vakuutusehdoista.

Säästöpankki Balanssi Firmaturvan tuoteseloste
Voimassa 24.8.2020 alkaen.

Säästöpankki Balanssin Firmaturvan myöntäminen

Firmaturvalla voit turvata yritystoimintaan liittyvän lainan. Turvan voi ottaa y- tunnuksellinen yritys ja vakuutettuina voi olla 1– 4 henkilöä; yrittäjä itse tai työntekijät, joiden työpanoksella on yrityksen toiminnalle huomattava merkitys.

Vakuutetun tulee olla
• yrittäjä tai yrityksen palveluksessa oleva työntekijä, jonka työpanoksella on huomattava merkitys yrityksen toiminnalle,
• iältään 18–59-vuotias,
• terveysselvityksessä kuvatulla tavalla työkykyinen ja terve sekä
• pysyvästi Suomessa asuva.

Vakuutetun terveydentila vaikuttaa Firmaturvan myöntämiseen ja tämän vuoksi on tärkeää, että terveysselvityksessä esitettyihin kysymyksiin vastataan huolellisesti ja oikein. Kaikki sairaudet eivät välttämättä estä Firmaturvan saamista. Näissä tapauksissa Firmaturvaa voi hakea laajalla terveysselvityksellä.

Vakuutettava laina
• on uusi tai vanha laina
• voidaan vakuuttaa 100-tai 75-prosenttisesti

Säästöpankki Balanssin Firmaturvan sisältö

Firmaturvassa vakuutettu henkilö on turvattu kuoleman, tapaturmaisen pysyvän työkyvyttömyyden ja vakavan sairauden varalta. 

Turva kuoleman varalta
Jos vakuutettu kuolee, maksetaan vakuutuskirjalla ilmoitetun korvaustaulukon mukainen kuolinhetken korvausmäärä. Kuolemantapauskorvaus on pantattu pankille hakemuksessa mainitun luoton pääoman, korkojen ja muiden kulujen maksamisen vakuudeksi.

Korvausrajoitukset:
• Korvausta ei makseta, jos kuoleman syynä on itsemurha 12 kk:n sisällä vakuutuksen myöntämisestä. Korvausrajoitukset löytyvät Firmaturvan vakuutusehdoista.

Turva tapaturmaisen pysyvän työkyvyttömyyden varalta
Oikeus korvaukseen syntyy, jos vakuutetulle sattuu vakuutusturvan voimassa ollessa tapaturma, josta aiheutuu pysyvä työkyvyttömyys ja työkyvyttömyys on jatkunut yhden vuoden vakuutusturvan voimassa ollessa. Vakuutusyhtiö voi maksaa korvauksen aiemminkin, jos työkyvyttömyyden pysyvyys voidaan varmuudella osoittaa.
Vakuutettu katsotaan pysyvästi työkyvyttömäksi, jos hän on lopullisesti menettänyt kykynsä tehdä tavallista työtään eikä kaiken todennäköisyyden mukaan kykene muuhunkaan työhön, jota ikä ja ammattitaito huomioon ottaen on pidettävä hänelle sopivan ja kohtuullisen toimeentulon turvaavana.

Korvausrajoitukset:
Korvausta ei makseta esimerkiksi, jos työkyvyttömyys on seurausta vakuutetun olemassa olevan sairauden, vian tai vamman aiheuttamasta vakuutustapahtumasta. Korvausta ei myöskään  akseta, jos työkyvyttömyyden syynä on vakuutetun alkoholin, lääkeaineen tai huumaavan aineen käyttö tai tapaturmasta aiheutuneet psyykkiset seuraukset.
Korvattavan tapaturmaisen pysyvän työkyvyttömyyden kuvaus ja korvausrajoitukset löytyvät Firmaturvan vakuutusehdoista.

Turva vakavan sairauden varalta
Vakava sairaus tarkoittaa tästä vakuutuksesta korvattavaa aivohalvausta, akuuttia sydäninfarktia tai syöpää.
Kertakorvaus akuutista sydäninfarktista tai aivohalvauksesta maksetaan, jos vakuutetulla diagnosoidaan em. sairaus vakuutuksen voimassaolon aikana ja edellyttäen, että oireet, joiden perusteella vakuutettu on ensimmäisen kerran saanut lääkärinhoitoa em. sairaudesta, ovat alkaneet aikaisintaan, kun 60 päivää on kulunut Säästöpankki Balanssi - sopimuksen alkamisesta. Kertakorvaus syövästä maksetaan, jos vakuutetulla diagnosoidaan syöpä vakuutuksen voimassaolon aikana sen jälkeen, kun 60 päivää on kulunut Säästöpankki Balanssi -sopimuksen alkamisesta.

Korvausrajoitukset:
Korvausta ei makseta vakavan sairauden turvasta esimerkiksi, mikäli vakuutettu kuolee 14 päivän kuluessa vakavan sairauden diagnosoinnista. Korvausta ei myöskään makseta, mikäli syöpä aiheutuu HIV-tartunnasta tai aidsista tai jos syöpä aiheutuu vakuutetun käyttämän lääkeaineen, alkoholin, huumaavan aineen tai ravinnoksi nauttiman aineen aiheuttamasta myrkytyksestä. 
Korvausta ei makseta sairaudesta, tartunnasta, vammasta tai oireista, jotka vakuutetulla on ollut ennen vakuutussopimuksen tekemistä, vaikka diagnoosi varmistuisi vakuutuskaudella. Korvausta ei myöskään makseta vaivoista, jotka ovat yhteydessä sairauteen, tartuntaan, vammaan tai oireisiin, jotka vakuutetulla on ollut ennen vakuutussopimuksentekemistä.
Korvattavan vakavan sairauden kuvaus ja korvausrajoitukset löytyvät Firmaturvan vakuutusehdoista.

Säästöpankki Balanssin Firmaturvan voimassaolo

Firmaturva alkaa hakemukselle merkityn alkamispäivän mukaisesti, kun vakuutusyhtiö on myöntänyt sen. Firmaturva päättyy vakuutuskirjalla ilmoitettuna päivänä. Firmaturvan muut päättymistapaukset on esitetty vakuutusehdoissa.

Vakuutusmaksu

Firmaturvan vakuutusmaksun määrään vaikuttavat vakuutusturvan sisällön lisäksi vakuutetun / vakuutettujen ikä ja lainan pääoma, kuukausierän suuruus sekä turvattu %-osuus. Vakuutusmaksu ilmoitetaan vuosittain asiakkaalle toimitettavalla vakuutuskirjalla. Vakuutusmaksukauden, joka on yksi vuosi, vakuutusmaksu peritään kuukausierinä tai useamman kuukausierän muodostamina maksuerinä.

Edunsaajat

Vakuutuksenottajana oleva yritys päättää ja määrittää edunsaajat ja edunsaajamääräystä on mahdollista muuttaa vakuutuksen voimassaoloaikana kirjallisella ilmoituksella. Esimerkiksi kuolemantapausturvan edunsaajana voivat olla yritys tai lähiomaiset.

Korvauksen määrä

Jos vakuutettu kuolee tai tulee pysyvästi työkyvyttömäksi tapaturman johdosta, maksettava kertakorvauksen määrä on vakuutuskirjalla ilmoitettu korvaustaulukon mukainen korvaussumma. Vakavan sairauden osalta kertakorvauksen määrä on 12 kertaa vakuutuskirjalla ilmoitettu korvaustaulukon mukainen kuukausierä. Laskennan perusteena oleva kuukausierä voi olla enintään 1 500 €.

Korvausesimerkki vakavan sairauden turvasta
Kuljetus ja Logistiikka Oy:n toimitusjohtaja (yrittäjä) Matti-Pekka oli jo pitkään ollut hyvin kiireinen ja yrityksen tilauskirjat täynnä. Pari vuotta sitten tehdyt investoinnit ja kalustohankinnat olivat hyvä ratkaisu ja Oma Säästöpankista oli otettu lainaa 300 000 €. Lainan lyhennykseen menee 1 000 € kuukaudessa ja kaksi uutta valkoista Volkswagen Transporteria kiiltelee uutuuttaan. Aina välillä Matti-Pekka oli havahtunut voimakkaaseen väsymykseen, mutta pani sen leikkisästi kiireen ja iän piikkiin. Eräänä päivänä aamutoimiensa yhteydessä hän huomasi kaulallaan eriskummallisen patin ja tilasi lopulta ajan lääkärille. Tutkimusten jälkeen elämä pysähtyi hetkeksi, kun hänellä todettiin kilpirauhassyöpä. Yritykselle maksettiin Säästöpankki Balanssista 12 x 1 000 € eli yhteensä 12 000 € kertakorvauksena, jolla lyhennettiin yrityksen lainaa.

Korvausesimerkki kuolemantapauksesta
Matias 28 v ja Liisa 30 v olivat intohimoisia nettipelien pelaajia ja harrastuksesta oli tullut työ. Viime vuonna oli lanseerattu heidän ensimmäinen pelinsä GanstaDogs ja sen vastaanotto markkinoilla oli hyvin lupaava ja toiminta oli laajentunut siinä mittakaavassa, että kotoa käsin sitä ei enää voinut tehdä. Siispä Matias ja Liisa olivat ottaneet Oma Säästöpankista lainaa oman pienen toimiston hankintaa varten, kun sopiva liiketila oli löytynyt. Laina oli 200 000 € ja kuukausierä 900 €. Oma Säästöpankissa oli suositeltu Firmaturvaa ja se kuulosti niin hyvältä, että laina otettiin turvattuna. Sekä Matias että Liisa olivat vakuutettuna ja yritys edunsaajana. Eräänä viikonloppuna Matias oli ollut tulossa vanhempiensa mökiltä isänsä uudella autolla. Liukkaan kelin vuoksi hän menetti autonsa hallinnan ja menehtyi. Liisa oli lohduton liikekumppaninsa ja ystävänsä menetyksen vuoksi, mutta pientä lohtua toi se, että Firmaturvasta maksettiin kertakorvaus 190 000 €, jonka turvin Liisa jatkoi yritystoimintaa GanstaDogs- tuoteperhettä kasvattamalla ilman huolta liiketilaan otetusta lainasta.

Vakuutusmaksujen ja -korvauksen verotus

Verotustiedot perustuvat vuoden 2018 verolainsäädäntöön. Vakuutusyhtiö ei vastaa verolainsäädännön tai -käytännön muuttumisesta tai muutoksen vakuutuksenottajalle, vakuutetulle tai edunsaajalle aiheuttamista seuraamuksista. Vakuutusmaksujen ja vakuutuskorvausten verotusta havainnollistetaan alla olevassa taulukossa. 

Vakuutusmaksut 
Firmaturva on yritykselle verotuksellisesti edullinen, koska yritys voi pääsääntöisesti vähentää vakuutusmaksut verotuksessa normaalina liiketoiminnan kuluna. Vakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia, kun vakuutetun henkilön työpanoksella on yrityksen toiminnalle huomattava merkitys. Myös vakuutuksenottajan yhtiömuoto ja edunsaajamääräys vaikuttavat vakuutusmaksun verovähennyskelpoisuuteen.

Vakuutuskorvaukset
Firmaturvan perusteella maksettavan korvauksen verotus määräytyy edunsaajamääräyksen mukaan. Esimerkiksi vakavan sairauden tai tapaturmaisen pysyvän työkyvyttömyyden kertakorvaus on vakuutetulle yksityishenkilölle maksettuna veroton siltä osin, kun se kohdistuu jäljellä olevaan lainapääomaan. Mahdollista lainapääoman ylittävää osaa verotetaan edunsaajamääräyksen osoittamalla tavalla. Esimerkiksi, jos edunsaajana on lähiomainen, määräytyy lainapääoman ylittävän kuolintapauskorvauksen veroseuraamus perintöverolain mukaan. Edunsaajana olevalle yritykselle tästä vakuutuksesta maksettu korvaus on veronalaista elinkeinotuloa.

OSAPUOLET
Vakuutuksenottaja
Edunsaaja VEROTUS
Vakuutusmaksut
Vakuutuskorvaus
Osakeyhtiö

Yritys

Vakuutettu/
lähiomaiset

-Kokonaan vähennyskelpoisia

-Kokonaan vähennyskelpoisia

-Veronalaista elinkeinotuloa

-Kuten yksityishenkilön vakuutuksissa

Kommandiittiyhtiö / Avoin yhtiö

Yritys

Vakuutettu/
lähiomaiset

-Henkivakuutusmaksuja lukuun ottamatta vähennyskelpoisia

-Kokonaan vähennyskelpoisia

-Veronalaista elinkeinotuloa - vähennettynä yrityksen verotuksessa vähentämättömillä henkivakuutusmaksuilla

-Kuten yksityishenkilön vakuutuksissa

Toiminimi Vakuutettu/
lähiomaiset
-Eivät ole vähennyskelpoisia -Kuten yksityishenkilön vakuutuksissa

 

Säästöpankki Balanssin Firmaturvan irtisanominen

Vakuutuksenottaja voi kirjallisesti irtisanoa Firmaturvan, mutta koska kuoleman varalta voimassa olevaan vakuutukseen perustuva oikeus on pantattu pankille, vaaditaan pankin suostumus pankin oikeutta pantinhaltijana supistavaan toimenpiteeseen. Vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa Firmaturva, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on vakuutusta tehdessään antanut tahallisesti tai huolimattomuudesta virheellisiä tietoja eikä vakuutusta olisi myönnetty, jos oikeat tiedot olisi annettu.

Vakuutusmaksun palautus

Vakuutuksen päättyessä vakuutuksenottajan tai vakuutuksenantajan irtisanomisen vuoksi ennen sovitun vakuutuskauden päättymistä, on vakuutuksenantajalla oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka vakuutus on ollut voimassa. Muu osa vakuutuksenottajan maksamasta vakuutusmaksusta palautetaan. 

Korvauksen hakeminen 

Korvaushakemuslomakkeita saa Oma Säästöpankkien toimipisteistä tai Sp-Henkivakuutuksesta. Lomakkeissa on kerrottu hakemukseen tarvittavat liitteet. Lisätietoja korvauksen hakemisesta saa lähimmästä Oma Säästöpankin konttorista.

Muutoksenhaku

Jos olet tyytymätön saamaasi päätökseen, ole ensin yhteydessä asiaa käsitelleeseen henkilöön. Jos asia ei ratkea toivomallasi tavalla, voit viedä asian FINE:n Vakuutus-ja rahoitusneuvonnan tai Vakuutuslautakunnan käsiteltäväksi. Lautakuntien lausunnot ovat suositusluontoisia. Voit hakea päätökseen muutosta myös käräjäoikeudessa. Kanne on pantava vireille Helsingin käräjäoikeudessa tai asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai kirjallisen tiedon vakuutusyhtiön päätöksestä ja tästä määräajasta.

FINE:n Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta
Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki
p. (09) 685 0120

Tutustu huolellisesti myös vakuutusehtoihin
Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan vakuutuksesta ja kertoo Säästöpankki Balanssin Firmaturvan sisältämien vakuutusturvien keskeisestä sisällöstä sekä vakuutusturvien olennaisista rajoituksista, jotka sinun on hyvä tietää ennen vakuutuksen
ottamista. Tutustu myös vakuutusehtoihin, josta löydät yksityiskohtaiset tiedot Firmaturvan korvauspiiristä ja muusta sisällöstä.

Vakavaraisuuslauseke (SFCR)

Sp-Henkivakuutuksen vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus
(SFCR) on nähtävillä yhtiömme verkkosivuilla www.sphenki.fi.

Sovellettava laki 

Firmaturvaan sovelletaan Suomen lakia.

Tietoa vakuutuksenantajista ja niiden asiamiehistä

Turvat kuoleman ja tapaturmaisen pysyvän työkyvyttömyyden varalta
myöntää Sp-Henkivakuutus Oy. Turvan vakavan sairauden varalta myöntää Chubb
European Group SE, sivuliike Suomessa (rekisterinumero 450 327 374 RCS Nanterre).
Vakuutuksesi osalta asiamiehenä toimii Oma Säästöpankki. Asiamies on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin. Rekisteröinnin voi tarkistaa Finanssivalvonnasta, joka valvoo asiamiesten toimintaa. Asiamiehen toimintaan tyytymätön voi kääntyä samojen tahojen puoleen kuin edellä on kerrottu muutoksenhausta vakuutusyhtiöiden
osalta. Vakuutusedustajat saavat tämän sopimuksen myynnistä vakuutusmaksuun perustuvan myyntipalkkion.

Yhteystiedot

Sp-Henkivakuutus Oy
Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki
www.sphenki.fi
Y-tunnus: 2082534-1
Kotipaikka: Helsinki

Chubb European Group SE, sivuliike Suomessa
PL 687 (Mannerheimintie 16 A 9), 00101 Helsinki
Puh. 09 6861 5151
www.chubbvakuutus.fi
Y-tunnus 1855034-2
Kotipaikka: Ranska