Hyppää pääsisältöön
Mediatiedote,

Oma Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024

Osavuosikatsaus

Tuloskasvu jatkuu merkittävästä lisävarauksesta huolimatta – vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 25,6 miljoonaa euroa ja kasvoi 6,1 prosenttia

Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi: Tuloskasvu jatkuu merkittävästä lisävarauksesta huolimatta – vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 25,6 miljoonaa euroa ja kasvoi 6,1 prosenttia
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä OmaSp:n liiketoiminnan kehitys jatkui odotuksia parempana haastavasta taloudellisesta toimintaympäristöstä huolimatta. Molemmat päätulonlähteet jatkoivat vahvaa kasvua. Vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi jo 16. kerran peräkkäin suhteessa vertailukauteen, vaikka kvartaalille kirjattiin merkittävä kertaluonteinen lisävaraus.

Korkoympäristö on tukenut edelleen korkokatteen kehitystä ja alkuvuoden aikana kasvua oli 58 % edelliseen vuoteen verrattuna. Myös asiakasmäärien kasvu on pysynyt tasaisena ja palkkiotuotot kasvoivat 22 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Kokonaisuutena luottosalkkua tarkastellessa luottokannan laatu on suhdannekehitys huomioiden säilynyt odotetulla tasolla. Ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa havaitsimme omien valvontaprosessiemme tuloksena ohjeiden vastaisen toiminnan. Ohjeiden vastaisesta toiminnasta johtuva vakuusaseman heikentyminen yhdistettynä vallitsevaan yleiseen heikkoon taloustilanteeseen lisäävät luottoriskiä aiemmin raportoidusta. Tämän johdosta kirjasimme kvartaalille 19,5 miljoonan euron suuruisen johdon harkinnanvaraisen lisävarauksen. Arviomme mukaan lisävaraus tulee kattamaan selvitykseen liittyvien asiakkaiden tulevaisuudessa mahdollisesti realisoituvat luottotappiot. Selvitystyössä on ilmennyt, että pankin luotonantoon liittyviä ohjeistuksia on merkittävästi rikottu. Kyse on yksittäistapauksesta, jossa asiakkaiden luottoriskiasemaa on peitelty muodostamalla asiakaskokonaisuuksia tietoisesti virheellisesti ja puutteellisin tiedoin. Kohteet sijoittuvat valtakunnallisesti ympäri Suomea ja kohdistuvat kiinteistötoimialalle. Laajan selvitystyön perusteella on kyetty varmistamaan, että ohjeiden vastainen toiminta kohdistuu noin 3 %:iin OmaSp:n 6 miljardin euron luottosalkusta. Tapahtunut otetaan erittäin vakavasti ja on selvää, että olemme epäonnistuneet, kun kyseinen tapahtumaketju on päässyt syntymään. Olemme ryhtyneet laajoihin konkreettisiin toimenpiteisiin, jotta kykenemme jatkossa minimoimaan riskin sen suhteen, että mitään vastaavaa pääsisi tapahtumaan.

Ensimmäisen neljänneksen tulos ennen veroja oli 24,7 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen tulos ennen veroja 25,6 miljoonaa euroa, molemmissa kasvua 6 %. Alkuvuoden vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE%) on säilynyt hyvällä tasolla huolimatta alkuvuodelle kirjatusta lisävarauksesta ja oli 15,5 %. Hyvästä tuloskertymästä johtuen ydinpääomasuhde vahvistui lähes 0,5 prosenttiyksikköä. Toiminnan tehokkuus on toimialan parhaimmistoa ja vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde oli 34,1 %. Vuosittain kirjattavat viranomaismaksut rasittavat pankin ensimmäisen neljänneksen tulosta. Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde ilman viranomaismaksuja oli 30,4 %.

Rakennamme määrätietoisesti perustaa tulevalle menestykselle
Otimme joulukuussa 2023 uudistetun toimintamallin käyttöömme, jonka tavoitteena oli organisaatiorakenteen suoraviivaistaminen. Tehdyt toimenpiteet näkyvät jo arjessamme ja nostavat pankin tekemisen tasoa entisestään. Lisäksi lanseerasimme alkuvuodesta koko henkilöstölle suunnatun OmaOsake-osakesäästöohjelman. Ensimmäiselle ohjelmakaudelle ilmoittautui mukaan 60 % henkilöstöstä, mikä kertoo OmaSp:n yrityskulttuurista ja työntekijöiden sitoutumisesta pankin arvon kasvattamiseen.

OmaSp jatkaa luottavaisin mielin tilikautta
Huolimatta poikkeuksellisesta alkuvuodesta, jatkamme tilikautta luottavaisin mielin tuloksentekokyvyn ja vahvojen pääomapuskureiden johdosta. Kehitystyö ja investoinnit toiminnan tehostamiseen ja asiakaskokemuksen parantamisen eteen jatkuvat. OmaSp oli viime vuonna Helsingin pörssin kannattavin yhtiö ja sillä tiellä on vahva tahtotila jatkaa. Parhaillaan valmistaudumme vastaanottamaan elo-syyskuun vaihteessa Handelsbankenin Suomen pk-yritysliiketoiminnan, joka parantaa vuosittaista tulosta ennen veroja noin 8–12 miljoonaa euroa. Tulosohjeistuksemme mukaan arvioimme tilikauden 2024 vertailukelpoisen tuloksen ennen veroja olevan 120–140 miljoonaa euroa.”

 

Lue koko pörssitiedote

Tutustu osavuosikatsaukseen

Henkilöasiakas