Hyppää pääsisältöön
OmaSp:n konttori

Takaus- ja jälleenrahoitusohjelmat

EU:n takaus- ja jälleenrahoitusohjelmat ovat keskeisiä välineitä, joilla tuetaan investointeja ja taloudellista kehitystä Euroopassa. Näihin ohjelmiin kuuluvat EIB-ryhmän (Euroopan investointipankki ja Euroopan investointirahasto) ja Pohjoismaiden Investointipankin (NIB) ohjelmat.

NIB (Pohjoismaiden Investointipankki):

NIB:in visio on hyvinvoiva ja kestävä Pohjoismaiden ja Baltian alue. NIB pyrkii tavoitteeseensa rahoittamalla hankkeita ja investointeja, jotka parantavat jäsenmaiden tuottavuutta ja tuovat ympäristöhyötyjä. Oma Säästöpankki Oyj ja NIB ovat allekirjoittaneet 15.6.2022 sopimuksen 50 miljoonan euron jälleen rahoituksesta.

NIB myyntiaika on 31.8.2025 asti.

Euroopan investointirahaston takausohjelmat

Olemme tehneet yhteistyötä EIR (Euroopan investointirahasto) kanssa useiden erilaisten takausohjelmien osalta. 

EGF-ohjelma (European Guarantee Fund)

Euroopan investointipankkiryhmä (Euroopan investointipankki ja Euroopan investointirahasto) käynnisti European Guarantee Fund (EGF) -ohjelman vuoden 2021 alussa koronakriisin aiheuttaman taloustilanteen vuoksi. Sen tavoitteena oli tuoda jäsenmaiden 25 miljardin euron budjettitakausten turvin markkinoille lisärahoitusta 200 miljardin euron edestä noin vuoden aikana Euroopan talouden tueksi.

Takauksen myyntiaika on päättynyt, eikä uusia lainoja voida enää neuvotella kiintiöön.

EaSI-ohjelma (Euroopan komission Employment and Social Innovation programme):

EaSI-ohjelma keskittyy mikroyritysten ja yhteiskunnallisten yritysten tukemiseen. EaSI-ohjelman hallinnoinnista vastaa suoraan Euroopan komissio.Se tarjoaa rahoitusta pienille yrityksille ja yhteisöille, jotka edistävät sosiaalista osallisuutta ja työllisyyttä.

Euroopan investointirahasto ei tarjoa rahoitusta suoraan yrityksille, vaan toteuttaa järjestelyn rahoituksen välittäjien avulla. Oma Säästöpankki Oyj toimii rahoituksen välittäjänä.

Takauksen myyntiaika on päättynyt, eikä uusia lainoja voida enää neuvotella kiintiöön.

PK-Yritysaloite 

Pk-yritysaloite on EIB-ryhmän (eli Euroopan investointipankki ja Euroopan investointirahasto) rahoitusinstrumentti, jonka tavoitteena on helpottaa pk-yritysten rahoituksen saatavuutta. Se keskittyy tukemaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä edistämään investointeja.

Jatkokiintiön myynti on loppunut. Se mahdollisti OmaSp:n asiakkaille 75 miljoonan euron yritysluotot.

EU takaus- ja jälleenrahoitusohjelmien logot.

Lue lisää