Hyppää pääsisältöön
Mediatiedote,

Vihreä rahoitus vauhdittaa ympäristöystävällisiä investointeja

Maija Koivunen istuu konttorin aulassa

Tarve ympäristöystävällisille investoinneille lisääntyy vastuullisuusvaateiden kiristyessä.

Yritysasiakkuusjohtaja Maija Koivunen kertoo miten näitä hankkeita voi rahoittaa ja millä ehdoilla.

Vihreällä rahoituksella tarkoitetaan rahoitusinstrumentteja ja -ohjelmia, jotka ovat suunniteltu edistämään ympäristön suojelua ja kestävää kehitystä. Rahoitettavat investoinnit tähtäävät usein kasvihuonekaasupäästöjen tai vesistön ravinnekuorman vähentämiseen.

Käytännössä kestävän kehityksen investoinnit voivat pitää sisällään esimerkiksi uusiutuviin energiamuotoihin kohdistuvia investointeja kuten aurinko-, tuuli- ja vesivoimahankkeita.

– Yleisestikin energiankulutuksen vähentäminen soveltuu hyvin vihreän rahoituksen kohteeksi, Koivunen sanoo. Esimerkiksi hän nostaa puhtaan liikenteen. – Kyseeseen voi tulla vaikkapa kuljetuskaluston päivittäminen, oli se sitten meri- tai maaliikenteeseen tarkoitettua.

Myös kiinteistöjen erilaiset energiatehokkuutta lisäävät korjaushankkeet kuten ikkunoiden vaihdot tai maalämmön käyttöönotto voivat täyttää vihreän rahoituksen kriteerit. Vihreäksi investoinniksi voidaan myös katsoa erilaiset jätevesien käsittelyjärjestelmät sekä innovointi- ja tuotekehityshankkeet, joissa yritys siirtyy ympäristöystävällisempiin tuotantomenetelmiin.

Rahoituspäätöksessä arvioidaan kokonaisuutta

Hankkeen todellisten ympäristöhyötyjen selvittämisen lisäksi pankki tekee lainanhakijasta normaalin rahoitettavuustutkimuksen.

Lisäksi hyvään luotonantotapaan kuuluu tarkastella rahoitettavaa hanketta ja velallista myös muiden vastuullisuustekijöiden kautta. Noudatetaanko yrityksessä esimerkiksi hyvää hallintotapaa ja onko tuotanto järjestetty kestävästi.

Joskus joudutaan puntaroimaan myös sitä, miten muuttuva maailma vaikuttaa asiakkaan takaisinmaksukykyyn.

Rahoitusta myönnettäessäon perusteltua miettiä, säilyykö toimijan liiketoiminta säädösten kiristyessä. Ovatko esimerkiksi tuotantomenetelmät sellaisia, että asiakkaat ovat myös jatkossa valmiita tilaamaan velallisen tuotteita – vai häviääkö toimiala kokonaan, Koivunen miettii.

Toisaalta rahoituspäätöksessä tulee myös tunnistaa siihen vaikuttavat positiiviset asiat.

– Energiainvestoinneilla sähkölaskut pienenevät, tai yritys voi kehittää tuotantoaan ympäristöystävällisemmäksi, jolloin siitä tulee näin houkuttelevampi kumppani sidosryhmien ja asiakkaiden parissa ja liikevaihto voi kasvaa, vaikka joutuu investoimaan.

Vihreällä takauksella ympäristöystävällisiä investointeja

Rahoitusinstrumentista riippuen rahoituksen ehdot voivat olla asiakkaalle tavallista lainaa edullisempia. Edullisempaan rahoitukseen päästään myös silloin, kun pankki voi takauksen muodossa pienentää omia riskejään.

OmaSp:lle on tulossa alkukesästä Euroopan investointirahaston EIR:n takausohjelma, jonka keskeinen teema on kestävä kehitys.

– Investointirahaston takaukset ovat olleet asiakkaalle maltillisen takausprovision ansiosta suhteellisen edullisia. Turvaava takaus vähentää myös muiden vakuuksien tarvetta.

Kun vihreää takausta haluaa hyödyntää, pankki tekee arvion investointihankkeen soveltuvuudesta takaukselle. Arviossa korostuvat investoinnin ympäristöhyödyt.

– Jos yrityksellä on esimerkiksi cleantechiin tai ilmastoasioihin liittyvä patentti tai tuotemerkki, tai kehittää sellaista, se saattaa täyttää takauksen kriteerit, Koivunen kertoo. – Tai jos yritys on itsessään sellainen, että sen liikevaihdosta 90 prosenttia tulee ympäristöön liittyvästä liiketoiminnasta tai liikevaihto tulee puhtaasti ympäristöteknologiasta, voidaan investointirahaston takausta hyödyntää.

Artikkeli on alunperin julkaistu V-S Yrittäjä -lehdessä 2.5.2024. 
Kirjoittaja Katja Hautoniemi.